08 މާޗް

March 08, 2019 6
ނިއު ދޫކޮށް ލިލީ މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
އިރޭ މާޒިޔާއާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކޮށްފި

މާޒިޔާ އަށް ކުޅޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 4
ވިކްޓަރީ ދޫކޮށް ނިހާޓް މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހުސެއިން ނިހާން (ނިހާޓް) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 8
ހަމްޕު މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 1
ޓީސީގެ އިއްބެ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
މާޒިޔާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އީގަލްސް ސެމީ އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ 1-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ކްލަބް އީގަލްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
އޭދަފުށްޓައް އުއްމީދެއް، އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އޭދަފުށިން ސެމީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އާކުރިއިރު، ރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ގްރޫޕުގެ އެއް ވަަނައިގައި ކްލަބް އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން 2-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
މާޒިޔާ އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 1-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 14
އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު؟

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 6
މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މާޒިޔާ

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އުފައްދަވާފައިވާ ފެކްޓް ފައިންޑިން ކޮމިޓީގެ މަގުސަދާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 2
މާޒިޔާގައި އިންމަ އަށް އަމާޒަށް ވާސިލެއްނުވެވުނު

މާޒިޔާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައުމާ އެކު އެ ޓީމާ ހަވާލުވި އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) އަށް އެ ޓީމާ އެކު ފުރަތަމަ ހޭދަކުރި ހަޔެއްކަ އަހަރު ހޯދައިދެވުނީ އެންމެ ތަށްޓެކެވެ. އެކަމަކު އޭރު އެއީ މާބޮޑު މައްސަލަ އަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ މާޒިޔާ އަކީ ބިނާކުރަމުން އައި ޓީމަކަށް ވާތީ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މިދިޔަ އަހަރު އިންމަ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 6
މާޒިޔާ-ނިއު އެއްވަރުވެ، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ އަށް

މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާ 4-4 އިން މާޒިޔާ އެއްވަރުވުމާ އެކު، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލިބި، އެ ޓީމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 1
ފަހަތުގައި ވިއްދާފައި އޮވެ މާޒިޔާ ދެއްކީ ހިތްވަރު!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު މާޒިޔާ އަށް ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ، އެ ޓީމު ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް ނުދެވުނެވެ. އަހަރުގެ ފަހު ތިން މުބާރާތުގެ ރޭހުން މާޒިޔާ ބޭރުވީ ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާވެ، ދެން ތިބި ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންގެ ފޯމު ގެއްލިފައިވުމުންނެވެ. މެސެޑޯނިއާގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކުލޮސްކީ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 2
މާޒިޔާ އިން ޓީސީ ބުރަކި ޖައްސުވައިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ މާޒިޔާ އިން ފަހަތުން އަރައި ހަތަރު ގޯލް ޖަހައި 4-2 އިން އެ...

November 25, 2018 4
ލީގު ކަށަވަރުކުރަން ޓީސީން މިއަދު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ލީގު ޗެމްޕިއަން ކަށަވަރުކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ފުރަތަމަ ތަށި ހޯދަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
އަސަދުﷲގެ ހެޓްރިކުން މާޒިޔާ މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި

އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާ އެކު ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޕްރެޝަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
މާޒިޔާ އަލުން ދެ ވަނަ އަށް

ވިކްޓްރީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 5
މާޒިޔާ އިން ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ހިތްވަރުކުރާނެ: ކޯޗު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު އޮތް ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ލީގު ހޯދަން މާޒިޔާ ހިތްވަރުކުރާނެ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 3
މާޒިޔާ މޮޅުވެ، ޓީސީއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ 6-1 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު މާޒިޔާ އިން މިރޭ ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ރިޒޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އީގަލްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)ގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އެ ޓީމުން 7-0 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.