23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 13
އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މީހުން ޕާޓީން ވަކިވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުން ވަކިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 8
އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމު އީސީގައި ތާށިވެފައި!

އެމްޑީޕީ އަށް ވަންނަން ބޭނުންވެގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި 6000 ފޯމެއް ޕްރޮސެސް ނުވެ ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 45
ކޮރަޕްޝަންގައި ރަށްތައް ދޭތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސް ކުރިޔަސް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ރަށްތައް ދޭތަން ބަލަން ނުތިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 83
ރިޝްވަތުގެ ތަހުގީގު ކުރާތީ އޭސީސީ އަށް އިންޒާރު ދީފި

ރަށްްތައް ދޫކޮށްގެން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ބެއްސެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި މެމްބަރާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ސުވާލު ކުރަން ނިންމުމުން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 11
އިނގިރޭސި ރާނީ ހޮވާ ލީޑަރުން ތަމްރީނު ކުރަން ދެ ދިވެހިން

އިނގިރޭސި ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ޔަންގް ލީޑާސް އެވޯޑަށް ހޮވޭ ކުދިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ޑރ. އައިޝަތު މުނީޒާ އާއި އެމްޑީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އައިޝަތު ރަފިއްޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 25
ޝާންގެ ދިފާއުގައި އެމްޑީއޭގެ ޒުވާނުން!

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވާހަރާކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގަައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލި، ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން (ސަޓޯ)ގެ ފައިގަ ފުލުހުން ޓެގް އެޅުވުމުން އެކަމާ އެމްޑީއޭގެ ޒުވާނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.