18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 9
ފާއިޒް ތެދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް: ނަޝީދު

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން ތެދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 25
ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ގަތުލުއާންމުތަކާއި އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިނުވުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުން ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ އެސްޖީ އަކީ ޚަލީލެއް ނޫން: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) ކަމުގެ މަގާމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް،...

September 14, 2017 3
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލާގައި ޖަވާބެއް ނުދިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 14
ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކުރަން ޕާޓީތައް ބޭނުމެއް ނުވޭ!

ސިޔާސީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްތަކަމަށް ހައްލު ހޯދަން ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކުރަން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 20
އީސީން ފައިސާ ނުދޭތީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދައުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، އެމްޑީޕީ އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނުދޭތީ، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަން ގައުމީ މަޖިލީހުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 20
ރާއްޖެ-ލަންކާގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތް: މުންދު

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އެއްވެސް ނުތަނަވަސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 12
އެމްޑީޕީ ޔޫތުވިންގުގެ ރައީސް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ ޔޫތު ވިންގުގެ ރައީސް މީކާއިލް ނަސީމް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 21
މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމާމެދު އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއެކު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބައިވެރިވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 15
ރޮހިންޖާގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދޭންޖެހޭ: ނަޝީދު

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް، އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 15
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެމްޑީޕީން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ

ޓްވިޓަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެމްޑީޕީ ކުރި ޖޫރިމަނާ، މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ނުދައްކާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2017 8
ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ، ނިންމުމަށް އީސީން އަމަލުކުރަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމީ، އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އިލެކްޝަންސް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 104
އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޭރުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހެއްދެވުނު ގޯހެއް ކަމަށް ނަޝީދު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 17
ގާސިމް ޖަލަށްލިޔަސް ލީޑަރުން ހުހެއް ނުވާނެ: އިބޫ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލަށްލިޔަސް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހުސްވާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 17
ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ގޯސްވެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 70
މަޖިލީހުގައި އޮތީ އަވަގުރާނަ ގޮވުމާއި ތަޅާފޮޅުން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމާއި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާ ދެމެދު ހޫނު ޒުވާބުތަކެއް ހިނގައި، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި ތަޅާފޮޅައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 9
ޑީޖޭއޭގެ ނަމުގައި ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ހުރަސްއަޅާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 61
ކަމަދޫ ކައުންސިލް ގޮނޑި އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓަށް

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑި، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އަހުމަދު ސާޖިދު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

August 19, 2017 35
އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ފުލުސް އޮފީހަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާތީ "ފުލުސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި" އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 18
މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި އޮތީ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރަން:އިންތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވައި، އެތަނުގައި "ތަޅު އަޅުވާފައި" ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 9
މެމްބަރުން ފިއްތާތީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ނާޒުކު: ޕީޖީއޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ތަަފާތު ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރާތީ ރާއްޖެ ނާޒުކު ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފޯ ގްލޯބަލް އެކްޝަން (ޕީޖީއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުށަހެޅި އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

August 16, 2017 11
މެޖޯރިޓީ ގެއްލޭނެތީ އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަން ބަލާނެތީ:ރޮޒައިނާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވަނީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާނެތީ ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ...