14 ޖޫން

June 14, 2018 25
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ އެ ޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

June 14, 2018 15
ވޯޓާސް ލިސްޓާ މެދު ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި: އެމްޑީޕީ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 20
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުން ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން އިފްތިތާހު ކުރުން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް...

June 13, 2018 55
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް އިދިކޮޅުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ރޭ...

12 ޖޫން

June 12, 2018 75
ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު...

June 12, 2018 7
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހުގެ 25 ގައި ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހު 25ގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 4
ކައުންސިލަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ބޭއިންސާފުން:އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ކައުންސިލަރުންނަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީން (އެލްޖީއޭ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އަންނަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން...

June 11, 2018 94
އިދިކޮޅުގެ ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

އެންމެން ވެސް ކުރީ މި ސުވާލެވެ؛ ތަފާތު ފިކުރުގެ ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން "އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ...

10 ޖޫން

June 10, 2018 46
އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ވިސްނުން އިސްކުރުމަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެމްޑީޕީން އެންމެ ރަނގަޅީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމާ އެއްވެސް ބަހެއް ވިދާޅުނުވެ ހުންނެވުމަށް ފަހު ނުސީދާ ގޮތަކަށް އިބޫ މިރޭ ޓްވީޓަކުން ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 14
ވޯޓު ކާމިޔާބުނުވީ ދުނިޔެއާ ގުޅުން ކެނޑުމުން: އެމްޑީޕީ

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވީ ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތައް ކަނޑާފައި ވާތީ ކަމަށް، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2018 13
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީން މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ސަރުކާރުން ދޫނުކުރުމުން، އއ. އުކުޅަހުގައި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 13
މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިސީން ބޭނުންވޭ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

June 08, 2018 18
ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް...

07 ޖޫން

June 07, 2018 106
އިބޫ ހިމޭނުން، ދިފާއުގައި ނުކުތީ އާއިލާ!

ސިޔާސީ ގޮތުން އަޑު ގަދަ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ފާޅު ކުރެއްވީ ޚިޔާލެކެވެ؛ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭ ނަމަ،...

June 07, 2018 14
މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ ދިގުކޮށް ޖަލްސާތައް ރޯދައިގެ ފަހުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ފަހު ލިބުނު އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް ދިގުކޮށް، ރޯދައިގެ ފަހުން ޖަލްސާތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 13
ސިޔާސީއިދިކޮޅުލީޑަރުންގެ އަނބިންނާ ކެޝަޕް ބައްދަލުކޮށްފި

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި، ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަނބިންނާ، އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ބައްދަލު...

June 05, 2018 21
ޕާޓީއެއް އުވާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: އިލެކްޝަންސް

ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއް އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 15
ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަސް މާދަމާ ކަނޑައަޅަނީ

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ ތާރީހު މާދަމާ ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 04, 2018 12
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދޭން އެދިއްޖެ

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ދަރުބާރުގެ ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި އެ ޕާޓީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 45
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އިބޫ: މަހްލޫފް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނަމަ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

June 03, 2018 47
ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށްއުޅުނު މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެން އިލެކްޝަންސް...

02 ޖޫން

June 02, 2018 44
ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގާސިމް ވެދާނެ: ޖޭޕީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 52
މަޖީދުގެ ދީނީ ލަފަޔަށް ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހުއްޓާލި

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގައި ކެސިނޯއެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަން ހުއްޓާލެއްވި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 11
އެމްޑީޕީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސް ޖޫން 29، 30ގައި

އެމްޑީޕީގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ކޮންގްރެސް ޖޫން 29، 30 ގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ކޮންގްރެސްގެ ނޯޓިސް މި ރޭ އާންމު މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

May 31, 2018 26
އިބޫ އަށް ދައުވާނުކުރަން ނިންމައި މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވެންނެވި މައްސަލައިގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް...

30 މެއި

May 30, 2018 25
ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ނަފުރަތާއިރުޅިވެރިކަމުގެ ދުވަހެއް

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށެވެ. އެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ހަމައެކަނި...

May 30, 2018 90
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި އަދިވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާ...

29 މެއި

May 29, 2018 32
އަމީންގެ ވާހަކަތަކާ މެދު ހަސަން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުކުމެވަޑައިގަތުމަކީ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބޭނެ މާޔޫސްކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

May 29, 2018 23
"ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަޝީދަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްފިން"

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަ ކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ކެމްޕެއިން...

May 29, 2018 40
އެއް ކެންޑިޑޭޓާ މެދު އުއްމީދު ކަނޑާލަން ގާތްވެސް ނުވޭ

ގުޅިިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރޭވޭނެ ކަމަށް ދެކި، އެކަމާ މެދު އުއްމީދު ކަނޑާލަން އަދި ގާތް ވެސް ނުވާ ކަމަށާއި އިންތިހާބަށް ޕާޓީތައް...

26 މެއި

May 26, 2018 23
ނަޝީދުގެ މެސެޖް: އެކަނި އުޅެން ޖެހޭތީ ދެރަވޭ

އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ގާތް މީހުންނާ ދުރުގައި އުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާތީ ދެރަވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު "ދުލެއް" ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

May 26, 2018 74
ރަނިން މޭޓަކަށް މާލޭ ބޭފުޅަކު ނުނަގާނަން: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މާލޭ ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖައްސަވާނެ ކަމަށާއި އެ މަގާމު ދޭނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު މިއަދު...

24 މެއި

May 24, 2018 28
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ބިރުދައްކާތީ ސަފީރު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އުވާލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑައުރިސް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން ޔޫކޭ މޯލްޑިވްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 24, 2018 21
ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ހުދުމުހުތާރުގެ ދެ ވަނަ މާނަތޯ؟

ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީގެ ސިފަތަކާ އެއްގޮތަށް ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު ބިނާކޮށް ގާނޫނީ ނިޒާމު އެކަށައަޅާފައިވާ، އޭޝިޔާގެ މަދު ގައުމުތަކުގެ ވެސް އެންމެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ނަން ގުނިގެންދާނެ...

May 24, 2018 6
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ އިތުރު ފަސް ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.