23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 6
އައްޑޫގައި އިދިކޮޅު މީހުންގެ ހަރަކާތަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިއަދު އައްޑު އަށް ވަޑައިގެން ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަަޑު އުފުލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ހިތަދޫ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް އެއްވުމުން ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ހަރުގެ ގެންގޮސްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 11
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ނިންމައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ނިންމަވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 89
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ދެންމެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 3
ޒުވާނުންގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދުގެ...

February 19, 2018 10
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވައި ނެރުއްވި ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 17
އަމުރު ނުނެރުނު ނަމަ މާދަމާގެ ވޯޓު ވީހީ އެއްވަރު

ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެ ކޯޓުން މިރޭ އަމުރު...

February 18, 2018 3
މުޒާހަރާކޮށްގެން މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބީ ހަމީހުން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބީ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 2
އިިދިކޮޅު އެއްވުމުން ރޭ 4 މީހަކުު ހައްޔަރުކުރި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހުގެ 1ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 54
ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" ވެއްޖެ: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" މިއަދު ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެމަނިކުފާނަށް ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 9
އެއްބަޔަކު ޖަލަށް، އަނެއް ބަޔަކު ގޭބަންދަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުން ފަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް...

February 11, 2018 23
ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނުކުރި

ހުކުމުގައި ތިބި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ނުވަ ބޭފުޅަކު މިނިވަން ކުރުމަށް މި މަހު 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 23
ކޮންމެ ރާޅެއް ނެގިޔަސް ތިބީ ވިސްނައިގެން:އަބްދުއްރަހީމް

ކޮންމެ "ރާޅެއް" ނެގިޔަސް، ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމުން ތިބީ ވިސްނައިގެން ކަމަށް އެ ޕާާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 08, 2018 20
މަޝްވަރާ އަށް މަންދޫބުންގެ ނަން ފޮނުވަން އެދިއްޖެ

ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހުރި ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވުމަށް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން އަނެއްކާވެސް ޕާޓީތަކަށް ދައުވަތު ދީ، ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުންގެ ނަން ފޮނުވަން ރައީސް އޮފީހުން...

February 08, 2018 9
ނަޝީދާއި އިންތިއަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް

ޓްވީޓާ މެދުވެރިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ފުލުހަށް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ "ފްރޭމްކޮށްފައި":އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށް "ފްރޭމް ކޮށްފައިވާ" ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 12
ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި 12 ބޭފުޅުން އެ މަގާމުން ވަކިނުވާ ކަމަށް، ހުކުރު ވިލޭރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން...

February 03, 2018 44
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީއަށް އެދެފި

ސިޔާސީ އެކި ކުށްތަކުގައި ޖަލު ހުކުމުގައި ތިބި މީހުންނާއި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީތެރިކަމަށް...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 48
ޕީޕީއެމުން ގޮވާލަނީ މާލެއަށް މީހުން ނައުމަށް

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ސުޕްރީމު ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އައުމަށް، އެމްޑީޕީން މަޖިލީހުން ގަރާރެއް ނެރުނަސް އެއަށް އަމަލު ނުކުރަން ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

February 02, 2018 8
އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލަން މާލެއަށް މީހުން ގެންނަނީ

ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ސިޔާސީ ތިން ލީޑަރުންނާއި ސިޔާސީ އެހެން މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ރޭ ސުޕްރީމު ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލަން އަތޮޅު ތެރެއިން މީހުން މާލެ...

February 02, 2018 9
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަންދެން މަގުމަތީގައި ތިބޭނަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ރޭ ނެރުނު އަމުރު ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރަން ދެން މަގުމަތީގައި ތިބޭނެ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 333
ރައީސް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ތަރުޖަމާނު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެއްކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި އުފާ ފާޅުކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

February 01, 2018 14
ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ކުށްވެރިކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2018 53
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް އަޒުލް ކުރެވިދާނެތަ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 13
އޯލެވެލްގެ ނަތީޖާ ދައްކަނީ އޮޅުވާލައިގެން: އެމްޑީޕީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ފަސް މާއްދާއިން 77 ޕަސެންޓް ދަރިވަރުން ފާސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ނަތީޖާއަކީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް...

January 31, 2018 15
ރައީސަށް ވަގަށް ގޮވައިގެން ޝިފާޒު ޕޮލިހަށް

އެއްވުން މަނާ ތަނަކަށް އެއްވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މޮޓޯކޭޑު ދާތަން ފެނުމުން ރައީސަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަގަށް ގޮވި ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 48
މައުމޫންގެ ވާހަކަފުޅަށް ހޫނު ރައްދެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސްބޭފުޅުން ހޫނު ރައްދު ދެއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

January 26, 2018 50
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އާދަމް ޝަރީފް

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކޮންމެ ބަޔަކާ މެދު ވެސް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އެމްޑީޕީގެ...

January 26, 2018 56
ރައީސް ޔާމީން ގެންދަނީ ގައުމު ލޫޓުވަމުން: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ މުޅި ސިޔާސީ ނިޒާމު ގަޑުބަޑު ކުރުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ ލޫޓުވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 43
މިއަދު މިތިބީ އަނިޔާވެރިއެއްގެ ކަސްތޮޅުގައި: ގާސިމް

ދިވެހިންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމަކީ އަނިޔާވެރި ވެރިއެއްގެ ކަސްތޮޅުން ފުރާނަ އާއި މުދާ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބެލުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 8
މުޒާހަރާ ކުރި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުން ޕޮލިހަށް

ހުއްދަ ނުނަގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

January 22, 2018 32
އިއްތިހާދު ރޫޅުމުން ސަރުކާރު ރޫޅެން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ކޯލިޝަނުން ވެރިކަމަށް އަންނަ ސަރުކާރެއްގައި، އުފެދޭ މައްސަލަތަކަކާ ހެދި ކޯލިޝަން ރޫޅިއްޖެ ނަމަ ސަރުކާރު ވެސް ރޫޅޭގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ...

January 22, 2018 61
"ވާދަނުކުރެވޭ ނަމަ ހުންނާނީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓާއެކު"

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އދ. އިން ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...