31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 5
މައި ކޮލެޖުން ހާހެއްހާ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

މައި ކޮލެޖުގައި ހިންގާ އެކި ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އިއްޔެ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 1
މައި ކޮލެޖު: މަތީ ތައުލީމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާވަމުން އަންނައިރު، އެކަމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް ބަޔަކީ މައި ކޮލެޖެވެ. މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި މި ކޮލެޖުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް މިހާތަނަށް ވަނީ އުނގެނިގެން ނުކުމެފަ އެވެ. އެތަނުގެ އެކި ސެންޓަރުތަކުގައި 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އަންނަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ....

05 ޖުލައި

July 05, 2019 29
މިލިއަނަރަކަށް ވާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭ ފޮތެއް ނެރެފި

ފަސް އަހަރުން މިލިއަނަރަކަށް ވެވިދާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައި ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު މުއްތަކީ ލިޔުއްވި ފޮތެއް އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 1
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހެއް ފަށަނީ

މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް (މައި) ކޮލެޖުން މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ކްރިއޭޓިވް މަލްޓިމީޑިއާ ކޯހެއް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
މައި ކޮލެޖުގެ އެމްބީއޭ ޕްރޮގްރާމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖު (މައި ކޮލެޖު) ގައި މާސްޓާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފުކޮށް އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
އެމްއައި ކޮލެޖުގައި މެލޭޝިޔާގެ ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެމްއައި) ކޮލެޖުގައި މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވާސިޓީ ޓުން ހުން އޮން މެލޭޝިޔާ (ޔޫޓީއެޗްއެމް )ގެ ކޯސްތައް ފަށަން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 4
ރިސޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށުން ރުއް ނަގައިގެން ނުވާނެ

ރިސޯޓުތައް ފެހި ކުރުމުގެ ނަމުގައި، ކައިރި ރަށްރަށުން ރުށްގަސް ގެނެސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 29, 2018 3
މައި ކޮލެޖުން ރާއްޖެ ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެ ފެހި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއާންޒް ޕްރައިިވެޓް ލިމިޓެޑް (މައި ކޮލެޖް)ގެ ކެމްޕަސްތަކުގައި ގަސް އިންދުމާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 8
ހަތަރު ކޮލެޖެއްގައި ކިޔެވުމަށް އެމްއައިބީން ފައިސާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ކޮލެޖެއްގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގައި މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ފައިނޭންޝަލް ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 3
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަނީ

ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ މައި ކޮލެޖާއި މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.