03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
މައި ކޮލެޖުގެ އެމްބީއޭ ޕްރޮގްރާމަށް ހުޅުވާލައިފި

މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖު (މައި ކޮލެޖު) ގައި މާސްޓާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފުކޮށް އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
އެމްއައި ކޮލެޖުގައި މެލޭޝިޔާގެ ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެމްއައި) ކޮލެޖުގައި މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވާސިޓީ ޓުން ހުން އޮން މެލޭޝިޔާ (ޔޫޓީއެޗްއެމް )ގެ ކޯސްތައް ފަށަން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 4
ރިސޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށުން ރުއް ނަގައިގެން ނުވާނެ

ރިސޯޓުތައް ފެހި ކުރުމުގެ ނަމުގައި، ކައިރި ރަށްރަށުން ރުށްގަސް ގެނެސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 29, 2018 3
މައި ކޮލެޖުން ރާއްޖެ ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެ ފެހި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއާންޒް ޕްރައިިވެޓް ލިމިޓެޑް (މައި ކޮލެޖް)ގެ ކެމްޕަސްތަކުގައި ގަސް އިންދުމާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 8
ހަތަރު ކޮލެޖެއްގައި ކިޔެވުމަށް އެމްއައިބީން ފައިސާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ކޮލެޖެއްގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގައި މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ފައިނޭންޝަލް ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 3
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަނީ

ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ މައި ކޮލެޖާއި މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.