19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
"އަރަބް ފެޝަން ވީކް" މި ފަހަރު އޮންލައިންކޮށް

މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ޝޯ ކަމަށްވާ ޔޫއޭއީގައި ބާއްވާ "އަރަބް ފެޝަން ވީކް" މި އަހަރު އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސައުދީން 10 މިލިއަން ގަސް އިންދަނީ

ބޮޑެތި ސަހަރާތައް އޮންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހަނަފަސްކަން ކުޑަކޮށް، ވެށި ފެހިކުރަން އެ ގައުމުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން، އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 10 މިލިއަން ގަސް އިންދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 12
މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 10
އަރަބި ވެރިންނާ އެކު އިޒްރޭލުން ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް!

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 31) - ވަރަށް ގިނަ އަރަބި ލީޑަރުންނާ އެކު އިޒްރޭލުން ސިއްރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 4
ދިވެހިންގެ ދުއާ މިއަދު ލުބުނާނާ އެކު

ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ރޭ އާދަޔާ ހިލާފު ބާރުގަދަ ގޮވުމެއްގައި މުޅި ސިޓީ ވީރާނާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ އަސަރު ދިވެހިންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފި އެވެ. ރެ އާއި މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން ގެންދަނީ، ލުބުނާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ދުއާކުރަމުންނެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 25
އަރަބިން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ޝަހީމްގެ ވެބްސައިޓެއް

އަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބޭ ގޮތް ހަދައި، މެދު އިރުމަތީގެ މާކެޓަށްް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވެބްސައިޓެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 9
މެދުއިރުމަތީ މީހުން ވެސް އަންނަން ބޭނުމީ ރާއްޖެއަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މެދުއިރުމަތީގެ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގްބޫލު މަންޒިލްތަކުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ރާއްޖެ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 9
2000 އަހަރު ކުރީގެ ކަދުރު އޮށަކުން ގަސް ފަޅައިފި

މީގެ ދެހާހެއްހާ އަހަރު ކުރިން ދުނިޔެ އިން ނެގި ގޮސްފައިވާ ކަދުރުގެ ބާވަތަތެއް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ސައިންސްވެރިންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 3
ޓްރަމްޕުގެ ޕްލޭނަށް އީޔޫ ދެކޮޅު؛ އިޒްރޭލު ފާޑުކިޔައިފި

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީން ވަކި ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާނުކުރެއްވި ޕްލޭނަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
"ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ވަނީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައި"

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން އޮތީ "ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައި" ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

January 29, 2020 10
މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ޓްރަމްޕް އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 29) - ފަލަސްތީނުން ތަކުރާރުކޮށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ވޯގް އަރަބިއާ މިފަހަރު ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅިގެން ވޯގް އަރަބިއާ އިން އެ މަޖައްލާގެ ހާއްސަ އެޑިޝަނެއް ނެރެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 4
އީރާނުގެ ހަމަލާތަކުން މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނެތް!

ރޭ ފަތިހު، ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހޫނު ހަމަލާތައް، އިރާގުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެއަށާއި ބޭރަށް އަމާޒުވި އެވެ. އީރާނުގެ 22 މިސައިލްގެ މި ވާރޭ ހުއްޓުނު އިރު އެ މަރުކަޒުތަކުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނެވެ؛ އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް ކަމެއް ނުވެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 5
އެމެރިކާގެ އިތުރު 3،500 ސިފައިން މެދުއިރުމައްޗަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ އިތުރު 3،500 ސިފައިން މެދުއިރުމައްޗަށް ފޮނުވަން ޕެންޓަގަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެ އަދި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ފިއްތުންތައް އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލް މަހްދީ، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 2
ނަތަންޔާހޫ އަކީ ސުލްހައިގެ ހަލާކު: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަކީ ސުލްހައިގެ ހަލާކު ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މުހައްމަދު އިޝްތަޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 1
އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދީ ޕްލޭނާ ފަލަސްތީން ދެކޮޅު ހަދައިފި

މަނާމާ (ޖޫން 23) - މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އިގްތިސާދީ ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 11
މައްސަލަ ހޫނުވެ އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިފައިން ގަލްފަށް

އުމާން ކަނޑު އޮޅިން ދަތުރުކުރި ޖަޕާނާއި ނޯވޭގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަޔާއި ޔުރޭނިއަމް ފައްކާ ކުރުން އިތުރު ކުރި މައްސަލައިގައި އީރާނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ އިތުރު 1000 ސިފައިން މެދު އިރުމައްޗަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 4
އީދަށް މެދުއިރުމަތިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު

ފިތުރު އީދުގެ ޗުއްޓީގައި މެދުއިރުމަތިން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 2
ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީންގެ ދައުލަތް

މެދު އިރުމައްޗަށް ދާއިމީ ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުން ކަމަށް އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ދެވަނަ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 8
ސައުދީގެ ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު ގަތަރުގެ އަމީރަށް!

މާދަމާ ބާއްވާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އެމަޖެންސީ ސަމިޓަށް، ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިހު ތާމިމް ބިން ހަމަދު އަލް ތާނީ އަށް ސައުދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ދައުވަތު އަރުވައިފި ކަމަށް، ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.