23 މެއި

May 23, 2017 2
ސުލްހަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްދޭނަން: ޓްރަމްޕް

ބައިތުލަހަމް (މެއި 23) - އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުން ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 2
"މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 4
މަތިންދާބޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ތުރުކީ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ބަައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާ ބައައެއް ފްލައިޓްތަކަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓްސް އެރުވުން މަނާކުރި އަމުރަށް އިއްޔެ އަމަަލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 1
ސީރިޔާގެ ވެރިރަށުގައި ވަރުގަދައަށް ހަނގުރާމަކުރަނީ

ސީރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހަނގުރާމަވެރިން ކުއްލިއަކަށް އިއްޔެ ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު ވަރުގަދަ އަށް ހަނގުރާމަ ހިނގަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 4
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުން ނޫން ހައްލެއް ނެތް: އދ

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ ސުލްހަ އަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުން ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 16, 2017 11
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 16) - ދެ ދައުލަތް އުފައްދައިގެން ފަލަސްތީނު- އިޒްރޭލް މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދަން އެމެރިކާ އިން ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 2
ސީރިއާގެ ޖަލުތަކުގައި ވަނީ އެތައް ބަޔަކު ދަންޖައްސާފައި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 7) - ސީރިއާގެ ޖަލުތަކުގައި 13،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 7
ފަސް ގައުމެއްގެ މީހުން ކުވޭތަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަނީ

ކުވޭތު ސިޓީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ފަސް ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން ކުވޭތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 1
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި 3000 ގެ އިޒްރޭލުން އަޅަނީ

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 1) - އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް 3،000 ގެ އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 1
ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ނާކާމިޔާބު

އެސްޓާނާ (ޖެނުއަރީ 24) - ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފެށި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ނާކާމިޔާބުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
އިރުމަތީ ގުދުސްގައި 566 ގެ އަޅަން ހުއްދަ ދީފި

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 22) - އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ޔަހޫދީންނަށް 566 ގެ އެޅުމަށް އިޒްރޭލް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 3
2017 ގައި މެދުއިރުމަތީގެ މިސްރާބަކީ ކޮބާ؟

ޒަމާނުއްސުރެ ސަރަހައްދީ ކޯޅުންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް މެދުއިރުމަތި، 2016 ވަނަ އަހަރަށް އަލްވަދާއު ކީ އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ދަރު އަޅާ ހާލުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ވަނަ އަހަރާ ކުރިމަތިލި އިރު، މެދުއިރުމަތީގެ ކޯޅުންގަނޑު އޮތީ އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ އިން ފަހަނަޅައި އިތުރު ހަތަރު ގައުމަކަށް ފެތުރިފަ އެވެ....

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
މެދުއިރުމަތީގެ ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ ކޯޅުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މިނިވަން ދެ ދައުލަތް ގާއިމުކުރުން ކަމަށް ފަރަންސޭސި ރައީސް ފްރާންސްވާ އޮލާންޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 4
ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ އިންޒާރެއް ޓްރަމްޕަށް

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ އިރުމަތީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ފުރުސަތުތައް ނަގައިލުން ކަމަށް ބުނެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން، އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް މިއަދު އިންޒާރު ކުރާނެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 2
އީރާންގެ ކުރީގެ ރައީސް ރަފްސަންޖާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އީރާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އާޔަތުﷲ އަލީ އަކްބަރު ހާޝިމީ ރަފްސަންޖާނީ ރޭ އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
މޫސަލް ހިފުމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ދެ ވަނަ ފޭސް ފަށައިފި

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން އިރާގުގެ މޫސަލް ހިފުމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި މިއަދު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 1
އިޒްރޭލުން ގެދޮރު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓަށް އަހަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 22) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ސަލާތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް މިއަދު ވޯޓަށް އަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 1
ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި 312،000 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 15) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ މާޗް 2011 ގައި ފެށި މަހުން މިހާތަނަށް 312،000 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މޮނިޓާރިން ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

December 15, 2016 15
ހަލަބު ހީވަނީ ކަތިލާ ގެއެއްހެން: މަންޒަރު ދުށް މީހުން

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 15) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތައް ސިފަ ވަނީ "ޖަނަވާރުން ކަތިލާ ގެތަކެއްގެ" ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
ރައްގާ ހިފަން އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިފައިން ސީރިއާ އަށް

މަނާމާ (ޑިސެމްބަރު 11) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން ސީރިއާގެ ރައްގާ ހިފުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ އިތުރު 200 ސިފައިން ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު އޭޝް ކާޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 4
ދެ އަހަރު ތެރޭ އައިއެސްގެ 50،000 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލައިފި

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާ ކޯލީޝަނުން ވައިގެ ހަމަލާތައް ފެށި ފަހުން މިވީ ދެ އަހަރު ތެރޭ އިރާގާއި ސީރިއާ އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ 50،000 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ އެއާޕޯޓަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދީފި

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 8) - ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގާ ކައިރީގައިވާ އަސްކަރީ އެއާޕޯޓަކަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

December 08, 2016 1
ހަލަބުގެ ކާމިޔާބީއަކީ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް: އަސަދު

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 8) - ހަލަބު ސިޓީގެ ކާމިޔާބީ އަކީ ސީރިއާގެ ފަސް އަހަރުވީ މަދަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރިއަށް އަޅާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ރައީސް ބައްޝާރުލް...