25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 82
ކަމެއް ޔަގީންކުރަން ބަލަނީ "މިހާރު": އިބޫ

ގައުމުގައި އެ ވަގުތަކު ހިނގާ ކަމެއްގެ ހަގީގަތް، ދެނެގަތުމަށް ނުވަތަ ފެތުރޭ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރައްވަނީ "މިހާރު" ނޫސް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 7
"ކައްކަކާކޯ" އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

ދުވަހު ނޫސް "ހަވީރު"ގައި އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބުނު ކާޓޫން ސީރީޒް "ކައްކަކާކޯ" "މިހާރު" ނޫހަށް އެނބުރި އަތުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު މި ގެނެސްދެނީ "ކައްކަކާކޯ"ގެ އާ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ކާޓޫނެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 31
"މިހާރު"ގެ ކިއުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

މިހާރު" ގެ ހަބަރުތަކުގެ ސުރުޚީ ހުންނަ ގޮތަށް އަދި "މިހާރު"ގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު ސުރުޚީތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ފަތުރަމުންނެވެ. މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ އަމަލެކެވެ. އެކަމަކު "މިހާރު" ނޫހުގައި ނުޖަހާ އަދި ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް...

26 ޖޫން

June 26, 2018 1
އިންތިޚާބުގެ ކަވަރޭޖުގައި "މިހާރު"އާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަވަރޭޖްގައި "މިހާރު"ގެ ޓީމާ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 23
"މިހާރު" ނޫހުން ވޯލްޑް ކަޕް ގައިޑް ނެރެފި

ފިތުރު އީދާ އެކުއެކީގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އަހަރެމެންނާ ބައްދަލުކުރާ ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު، ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް "މިހާރު" ނޫހުން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ގައިޑް މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
"މިހާރު" ގެ ނޫސްބަޔާން

"މިހާރު" އޮންލައިންގައި ޝާއިއުކުރި "ކަރަންޓުގެ ބޮޑު ބިލާ އެކު ޝަކުވާ އިތުރުވެއްޖެ" މި ޚަބަރާ ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 2
ދި އެޑިޝަން އާ އެކު "މިހާރު"ން ކިޔުންތެރިންނާ ގާތަށް

ކިޔުންތެރިންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް "މިހާރު"ން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު އިނގިރޭސި ބަހުން ގެނެސްދިނުމަށް "ދި އެޑިޝަން" ގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 9
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއި ރަން ބޫޓު ސެންޓޭ އަށް

ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން "މިހާރު" ނޫހުން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ ފުރަތަމަ އެވޯޑް ހަފުލާ އަށް މަރުހަބާ.

02 މެއި

May 02, 2018 16
ހަވީރު މުވައްޒަފުންގެ ހުކުމް ލިޔުނީ އަލީ ހަމީދު

ހަވީރު" ނޫހާއި "ހަވީރު އޮންލައިން"ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުން ދެ އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު، އެގޮތަށް ހުކުމް ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
"މިހާރު އެވޯޑްސް" ހަފުލާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މިހާރު" ނޫހުން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި "މިހާރު އެވޯޑްސް" ދިނުމުގެ ހަފުލާ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 71
ނަސްރުﷲ އެދެނީ ކޮންމެ ނޫސްވެރިއަކު 7 މިލިއަން ދޭން

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަބުރުގެ ދައުވާގައި ކޮންމެ ނޫސްވެރިއެއްގެ އަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިލިއަން...

January 16, 2018 11
ނޫސްވެރިންނަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައިފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިޔަކާއި ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން، ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުގައި...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 21
ނޫސްވެރިންތަކަކާ ދެކޮޅަށް ނަސްރުﷲ ދައުވާކޮށްފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 6
އަހަރުގެ އާޓިކަލްގެ އެންމެ ފުނަށް!

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017ގެ ރޭ މުޅި ގައުމު ސިއްސުވައިލީ ހުޅުމާލޭގައި ވަރަށް ޒުވާން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވި ހަބަރަކާ އެކު އެވެ. މިއީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަހަރެމެންގެ ޒުވާން ނޫސްވެރިޔާ މުހަންމަދު ޔާމީނަށް އެކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ތަފާތު ކަމަކަށް ވި އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ކަމަކަށް ވެފައި، އޭނާ ވެސް ދިރިއުޅެނީ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
"ދޯ" ގެ ހަ ވަނަ އަދަދު މޫދަށް

"ދޯ" ގެ ހަ ވަނަ އަދަދާ އެކު މި އެރެނީ މޫދަށެވެ. "ދަތުރު" ތީމްގައި ނެރުނު އަދަދަށް ފަހު މިފަހަރުގެ ތީމަކީ "މޫދު" އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 4
"ދޯ"ގެ މޭކްއޯވާ އިން ޒުވާނެއްގެ ބޮޑު ބަދަލު

"މިހާރު"ގެ ލައިފްސްޓައިލް މަޖައްލާ، "ދޯ"ގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ވެސް ދިވެހި އެތައް ޒުވާނެއްގެ އިބުރަތްތެރި އަދި ރީތި ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދެ އެވެ. މިފަހަރުގެ "މޭކްއޯވާ" ސެގްމެންޓުގައި ހިމެނޭ ޒުވާނާއަކީ ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަތަކެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އަދި މަސްވެރިއެކެވެ. ކައްޕިއެކެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 12
"މިހާރު"ގެ މުހިންމު ތިން ލިއުމެއް އެއްވަނާގައި

ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ދުރުވެ ބޮޑު ބަންދުގައި އަމިއްލަ ރަށަށް ގޮސް ކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް އަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ވިސްނުމުން ދުރަކަށް...

October 12, 2017 17
ނޫސްވެރިކަމުގެ ގިނަ އެވޯޑުތައް "މިހާރު"އަށް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ރޭ ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
"މިހާރު"ގެ އައިއޯއެސް އެޕް ލޯންޗް ކޮށްފި

ކިޔުންތެރިންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް "މިހާރު"ން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ؛ އެ މީހަކު ކިޔާ ހިތްވާ ޚަބަރުތަކެއް އަމިއްލަ އަށް ހިޔާރު ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި އައިއޯއެސް އެޕް "މިހާރު"ން މި ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފަ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 14
"ދޯ" އާއްމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި

"މިހާރު"ގެ ލައިފްސްޓައިލް މެގަޒިން އާއި ވެބްސައިޓް "ދޯ" މިރޭ އާއްމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 6
ކުޅިވަރަށް ހާއްސަކޮށް "މިހާރު އެވޯޑްސް" ތައާރަފްކޮށްފި

ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންނާއި ރެފްރީން އަދި އެހެނިހެން ހިދުމަތްތެރިންގެ އަގު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން "މިހާރު" ނޫހުން "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ ނަމުގައި އެވޯޑެއް މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.