25 މެއި

May 25, 2016 10
"މިހާރު" އަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފް

ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި "މިހާރާ" އެކު "މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ހުޅުކޮޅު ވަނީ ދިއްލިފައި". އަދި ހަބަރާއި މައުލޫމާތުގެ ޔަގީންކަމާއި އިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެ

24 މެއި

May 24, 2016 22
"މިހާރު" ނޫހާއި ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

ތިޔަ ވަދެވުނީ މުޅިން އާ ނޫހެއްގެ މުޅިން އާ ވެބްސައިޓަކަށެވެ. މިއީ "މިހާރު" އެވެ. މަރުހަބާ އެވެ.

May 24, 2016
"މިހާރު"އާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރު

މާޗު 31 އިން ފެށިގެން ކުރީގެ "ހަވީރު"ގެ 75 މުވައްޒަފުން ހޭދަކުރީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޭނގި، ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވި. އާ ނޫހެއް...