28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 2
މިހާރު އެވޯޑްސް: ތުލުސްދޫގައި ކުލަގަދަ ހަވީރެއް

މިހާރު އެވޯޑްސްގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުޅިވަރު ތަރިންނާއި އެވޯޑްސްގެ ޕާޓްނަރުންނާ އެކު އިއްޔެ ހަވީރު ކ. ތުލުސްދޫގައި "ސްޕޯޓްސް ސްޓާސް ފިއެސްޓާ" ނަމުގައި ކުލަގަދަ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
މިހާރު އެވޯޑްސް އިން ތުލުސްދުއަށް ކުލަގަދަ ހަވީރެއް

މިހާރު އެވޯޑްސްގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ބާއްވާ "ސްޕޯޓްސް ސްޓާސް ފިއެސްޓާ" ގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

April 27, 2019
ޗެމްޕިއަނެއްގެ ވާހަކައިން ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު

ކ. ތުލުސްދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެމިނާ ރޫމުގައި ރޭ އޮތް ކުޅިވަރު އެ އިވެންޓަށް ހާޒިރުވެ ތިބި ފަންސާކަށް ކުދިންނަކީ، ދިވެހިންގެ ލެޔާ ގުޅިފައިވި ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
ކުޅިވަރު ތަރިންގެ ފިއެސްޓާ މާދަމާ ހަވީރު ތުލުސްދޫގައި

މިހާރު އެވޯޑްސްއަކީ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރު ތަރިންގެ އީދެއް ނޫނެވެ. މިއީ އެ ތަރިންގެ ވިދުވަރުން ލިބުނު އާޝޯހުކަމާ އެކު މިފަދަ އެވޯޑެއް އުފުލާލުމުގެ ހުވަފެން ދެކެން ފަށާފައިވާ ކުދިންގެ ވެސް އީދެކެވެ. އެވޯޑްސްގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ތަރިންނާއި ޕާޓްނަރުންނާ އެކު މާދަމާ ހަވީރު ކ. ތުލުސްދޫގައި ބާއްވާ "ސްޕޯޓްސް ސްޓާސް ފިއެސްޓާ" އަކީ...