08 ޖޫން

June 08, 2018
ކުރުދީ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާ ދޭން ޖެހިދާނެ: އުރްދުޣާން

އިރާގުގެ އުތުރަށް ބާރު ގަދަ ކޮށްގެން އުޅޭ ކުރުދީންގެ ކަންތައް މާ ބޮޑުވަންޏާ އަނެއްކާ ވެސް އިރާގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދަށް ހަމަލާ ދޭންޖެހިދާނެ ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް...

June 08, 2018 1
މިސައިލް ގަތުމާ ސައޫދީއަކަށް ނުބެހެވޭނެ: ގަތަރު

ގަތަރުގެ އަމިއްލަ ދިފާއަށް ބޭނުންވާ މިސައިލްތަކެއް ގަތުމަށް ރޫސީ ވިލާތާ އެކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ރޫސީ...

04 ޖޫން

June 04, 2018
ނޯތު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ޕިއޮންޔަން (ޖޫން 4) - ނޯތު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 1
ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު އަސްކަރީ ކަމަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު އަސްކަރީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 5
ހަމަލާ ނުދިނުމަށް އެމެރިކާ އަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

April 11, 2018 6
ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ ސީރިއާ ސިފައިން ތައްޔާރީ ހާލަތަށް

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 11) - އެމެރިކާ އިން ދީފާނެ އަސްކަރީ ހަމަލާއެއްގެ ބިރަށްޓަކައި ސީރިއާ ސިފައިން ތައްޔާރީ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 9
ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 1
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ސީޝެލްސްގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ދެކޮޅު

މާހޭ (މާޗް 25) - ސީޝެލްސްގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން އިންޑިއާއާ އެކު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 2
ސައުދީ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަން އެމެރިކާ އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 1
3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރު ގަތަރުން ގަންނަނީ

ދޯހާ (މާޗް 15) - އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއް ގަތުމަށް 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 2
ޗައިނާ އިން 175 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ ބަޖެޓެއް

ބެއިޖިން (މާޗް 5) - ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް 1.11 ޓްރިލިއަން ޔުއާން (175 ބިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އަސްކަރީ ބަޖެޓެއްް ޗައިނާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 1
ސައުދީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިފައިންގެ ތެރެއަށް އަންހެނުން

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ސިފައިންގެ ތެރެއަށް އަންހެނުން ވައްދަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 27, 2018
ސައުދީގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ކޮމާންޑަރުން ވަކިކޮށްފި

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 27) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ރޭ ދަންވަރު ކުއްލި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމާންޑަރުންނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
މުޅި މިސްރުގައި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 11) - "މުޖްރިމުންނާއި ޓެރަރިސްޓުން"ނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ މުޅި މިސްރުގައި ސަލާމަތީ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އަސްކަރީ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
މުޅި އެމެރިކާ އަށް އަހަރެމެންގެ ހަތިޔާރު ފޯރާނެ: ކިމް

އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކެއް ވެސް އޮތީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތިޔާރުތައް ފޯރާ ފަށުގައި ކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކިމް ޖޮންގް އުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 4
އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ފުޅާވަނީ

އީރާންގެ ތަފާތު ސަހަރުތަކުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނުކުމެ އެ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އަލީ ޚާމަނާއީ އާއި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 3
ރަޝިޔާ ސިފައިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ސީރިޔާގައި ތިބެނީ

ރަޝިޔާ ސިފައިން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ސީރިޔާގައި ބޭތިއްބުމަށް ނިންމައި ރަޝިޔާ އިން އިއްޔެ އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ.

December 27, 2017
މިސްރު ސިފައިންނަށް ހަމަލާދިން ބަޔަކު ދަންޖައްސައިފި

މިސްރު ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދިން 15 މީހެއްގެ މައްޗަށް އަސްކަރީ ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ ދަންޖައްސައި މަރައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 2
ސައޫދީ ހަމަލާތަކުގައި ޔަމަންގެ 71 މީހަކު މަރާލައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އެ ގައުމާ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ދިން ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޔަމަންގެ އާންމުންގެ 71 މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 2
ހޫތީންގެ ބާރު ޔަމަނުން ނެތި ދަނީ

ޔަމަނަށް އަަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު އެ ގައުމުން މަޑުމަޑުން ނެތެމުންދާ ކަމަށް ޔަމަން ސަރުކާރުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

December 25, 2017
އައިއެސް ބަލިވިކަން އަދިވެސް ޔަގީނެއް ނޫން

އިރާގާއި ސީރިޔާގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅުނު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބަލިކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެ ދެ ގައުމުން ވެސް ދަނީ އުފާ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017
ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރި އަށް އިރާގު ސިފައިން

ސީރިޔާ އާއި އިރާގު ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ބަލަހައްޓާ ސިފައިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިރާގުގެ ޝީއީންގެ ޕެރަމިލިޓަރީ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

December 24, 2017 5
ކަޝްމީރު ބޯޑަރު ކައިރީ އިންޑިއާގެ 3 ސިފައިން މަރާލައި

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އަރައިރުން އުފެދިފައިވާ ކަޝްމީރުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 24, 2017 7
އެމެރިކާ އިން ގަތަރަށް 36 ފައިޓަ ޖެޓް ވިއްކަނީ

އެމެރިކާ އިން ގަތަރަށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 72 ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުގެ ތެރެއިން 36 މަތިންދާބޯޓު އުފައްދައިދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ބޮއިން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 1
އުތުރު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު އަނެއްކާ ދެކުނަށް

އުތުރު ކޮރެއާގެ ސިފައިންގެ މީހަކު އަނެއްކާ ވެސް، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މަނާ ސަރަހައްދު (ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯން) ހުރަސްކޮށް ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

December 21, 2017
އިންސާނީ އެހީތަކަށް ޔަމަންގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިދީފި

ޔަމަނަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ އެހީތެރިކަމުގެ ސާމާނު އެތެރެ ކުރުމަށްޓަކައި، ރަތްކަނޑުގައި އޮންނަ ޔަމަންގެ ހުދައިދާ ބަނދަރު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެއް މަސްދުވަހަށް ހުޅުވައިދީފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
ހޫތީން ސައޫދީ އަށް ހަމަލާ ދެނީ އީރާނުގައި އުފައްދާ މިސައިލުން

ޔަމަންގައި ވަކި ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިލި މިސައިލްގައި ވެސް ހުރީ، އީރާނުގައި އުފައްދާ އެފަދަ ހަތިޔާރުގައި ހުންނަ ފަދަ ފާހަގަތަކެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.