05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 4
ވެނެޒުއެލާގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ އޮފީސް ސިފައިން ހިސޯރުކޮށްފި

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 5) - ވެނެޒުއެލާގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ އޮފީސް ސިފައިން ހިސޯރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 1
އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި 16 މަރު

މިސިސިއްޕީ (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ދެކުނުގެ ސްޓޭޓް މިސިސިއްޕީ އަށް ވެއްޓި 16 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 8
ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އައިއެސް ބަލިކޮށްލެވޭނެ

އިރާގުގެ މޫސަލްގައި މިހާރު ތިބި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ މަދު ހަނގުރާމަވެރިންކޮޅު ބަލިކޮށް، އެ ސަހަރު މުޅިން މިނިވަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިރާގުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން...

June 27, 2017 2
ދެން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފިއްޔާ ނަތީޖާ ގޯސްވާނެ

މީގެ ފަހުން ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ އެއްވެސް ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ، ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން، ސީރިޔާގެ ރައީސް...

26 ޖޫން

June 26, 2017 5
އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ރައްގާ ހިފައިފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަދަދާ އެކު، ސީރިޔާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ ޖަމާއަތްތަކުން، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބަލިކޮށް، ރައްގާ ސަހަރު އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި އެވެ.

June 26, 2017 3
ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ ގޯލާންގެ އުސް ބިންތަކަށް ފެތުރެނީ

ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ، އިޒްރޭލާ އިންވެގެން އޮންނަ ގޯލާންގެ އުސް ބިންތަކަށް ފެތުރެން ފަށައި ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ ވަމުން އެބަދެ އެވެ.

June 26, 2017 2
މޫސަލްގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި އައިއެސް ތާށިވެފައި

މޫސަލް އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސައިލުމަށް އިރާގު ސިފައިން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އައިއެސް އިން ވަރުގަދަ ރައްދު ހަމަލާތަކެއް ދިން...

25 ޖޫން

June 25, 2017 2
ސީރިޔާ އިން ހަނގުރާމައިގެ ކުށްވެރިންނަށް މައާފް ދީފި

މިއަދު ދުނިޔޭގެ ގިނަ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ އުފާވެރި ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހަނގުރާމައިގެ ކުށްވެރިންތަކަކަށް މައާފް ދީ މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 4
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާގެ 472 މީހުން މަރު

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާ ވަދެ، އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ވެއަތުވެ ދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އާންމުންގެ 472 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް، އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 2
ޔަމަނުން ކޮލެރާ ނައްތާލަން ސައޫދީން އެހީ ވަނީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އާންމު ނިޒާމު މުޅިން ގެއްލިފައިވާ ޔަމަންގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮލެރާގެ ވަބާއިން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން 66.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

June 23, 2017 10
އައިއެސް ބަލިކޮށްފަ ކުރުދީންގެ ހަތިޔާރުތައް އަތުލާނެ

ސީރިޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އެޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބަލި ކުރުމަށް ފަހުގައި، ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ދީފައިވާ ހަތިޔާރުތައް...

June 23, 2017
ރަޝިޔާގެ މަނަވަރުތަކުން އައިއެސް އަށް ހަމަލާ ދީފި

ސީރިޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމާޒުތަކަށް ރަޝިޔާގެ މަނަވަރުތަކުން މިސައިލްގެ ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ދީފި...

19 ޖޫން

June 19, 2017 1
އެމެރިކާ އިން ހަމަލާ ދީ ސީރިޔާގެ ބޯޓެއް ވައްޓާލައިފި

ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ހަމަލާ ދީ އިއްޔެ ވައްޓާލައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 17
12 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު އެމެރިކާ އިން ގަތަރަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 15) - އެފް-15 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓު ވިއްކުމުގެ 12 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް އެމެރިކާ އާއި ގަތަރުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 1
ފިލިޕީންސްގައި ސިފައިންގެ ބާރު ހިންގަން ޖެހިދާނެ: ޑުޓާޓެ

މެނިލާ (މެއި 25) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ މިންޑަނާއޯގައި އިއުލާން ކުރި ސިފައިންގެ ގާނޫނު މުޅި ގައުމުގައި ވެސް ހިންގަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 2
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

ޔަންގޫން (މެއި 24) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ކަމުގެ ސާފު ހެކި ހުރި ނަމަވެސް މިއަންމާ ސިފައިން އެކަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 2
ސޯމާލިއާ ސިފައިންނަށް އޮޅިގެން ވަޒީރަކު މަރާލައިފި

މޮގަދިޝޫ (މެއި 4) - ސޯމާލިއާ ސިފައިންނަށް އޮޅިގެން ދެވުނު ހަމަލާތަކެއްގައި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ޒުވާން މިނިސްޓަރު މަރާލައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
އާ މަނަވަރަކާ އެކު ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ބާރުގަދަކުރަނީ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 26) - ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެ ގައުމުން މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ އާ މަނަވަރެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 34
ޓެރަރިޒަމް ހިންގަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ރާއްޖޭގައި ގިނައިން ހިންގާފައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017
ގައިދީންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

ގާހިރާ (އެޕްރީލް 22) - މިސްރުގެ އުތުރުގެ ސައިނާއީ ސަރަހައްދުގެ ޖަލެއްގައި ގައިދީންތަކެއްގެ ގަޔަށް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ މަރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 5
ކާނާ ކަމުނުދާ ކަމަށް ބުނި ސިފައިންގެ މީހާގެ ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 20) - ކާން ލިބެނީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށް ކާނާ ކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ކުރި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މައުލޫމާތު ދެން އާންމެއް ނުކުރާނެ

އިރާގާއި ސީރިޔާ އަށް ފޮނުވާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
އެމެރިކާ އިން އިރާގަށް އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވަނީ

އިރާގުގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި އެ ދެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 30, 2017
ސީރިޔާގައި ތުރުކީ ސިފައިންގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މީގެ އަށް މަސް ކުރިން ތުރުކީ ސިފައިން އިރާގުގައި ފެށި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 4
އިންޑިއާ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަކާތްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ތިން މަނަވަރުގެ ސިފައިންނާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަަކާތްތަކެއް މާދަމާ ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 2
ޔަމަން ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ އެހީ އިތުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން - ޔަމަންގައި އުފެދިގެން އުޅޭ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި، އިދިކޮޅު ޝީއީ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ...

March 28, 2017 2
ދެތިން ހަފުތާގައި އައިއެސް ބަލިކޮށްލެވޭނެ: އައްބާދީ

އިރާގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބަލިކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އިރާގުގެ...