23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 3
13 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގާޒީ ހޯދައިފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7-6 އިން ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަލިކޮށް ދިރާގު މަމެން 13 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
18 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިލާ ހޯދައިފި

ސެންޓަަ ފޯ ހަޔަ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ)ގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި ދިރާގު މަމެން 18 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ވީއަައިއެޗްއެސް) ހޯދައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 1
15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ހޯދައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް 5-2 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު މަމެން 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 9
ސްކޫލް ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ބަދަލެއް ބޭނުންވޭ!

ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވިދަން ފެށީ ސްކޫލް ޖާޒީގަ އެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަކީ 70ގެ އަހަރުތަކާއި 80ގެ އަހަރުތަކުގެ ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ އެކެވެ. އެމްއީއެސްގެ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ދިވެހި ވޮލީ ކޯޓަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ނެރެދިނެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި 2000ގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދާލި ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ އަމީރު އަހުމަދު...

11 ޖޫން

June 11, 2016
ޔޫތު ސިސްޓަމް ވަރުގަދައެއް ނޫން، މިއީ މައްސަލައެއް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ކުރި އަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކު ސީނިއަ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗެއް ކުޅޭއިރު، އޭނާ ހުންނަނީ ޒުވާން އުމުރުގައި އަހަރަކު މަދުވެގެން ވާދަވެރި 20 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހެނީ ޔޫތު ލެވެލްގައި މާ ގިނަ...