08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 7
މަލިކު ކައިރިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ ދޯނި ދޫކޮށްލައިފި

މަލިކު ކައިރިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާ ސިފައިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނި މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 33
މަލިކު ސަރަހައްދުން ދިވެހި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި

މަލިކު ކައިރިން ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯންޏެއް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 44
މަލިކުގައި ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ޑީއެންއޭ ގިނަ

މަލިކު ނިސްބަތްވާ ލަކްޝަދީބުގައި މީހުން އާބާދުވި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ހެދި ޑީއެންއޭ ދިރާސާއެއްގައި، އެ އަތޮޅުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ދިވެހިން އަދި އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ހުރި ގުޅުންތައް ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 174
މަލިކާ ބެހޭ ގޮތުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއް

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މަލިކާ ބެހޭ ގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 20
ދޯނި ހިފެހެއްޓީ މަލިކަށް ވުރެ ވެސް ދުރުން

އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް އެ ގައުމުގެ ކޯސްޓްގާޑުން ދާދިފަހުން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަސްދޯނި ހިފެހެއްޓީ އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، މަލިކަށް ވުރެ ވެސް ދުރުން ކަމަށް ކޯސްޓްގާޑުން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 43
ރާޅު އަރާ ވީޑިއޯއަކީ ރާއްޖޭގެ މަންޒަރެއް ނޫން:މުއިއްޒު

މާލޭ ހުޅުލޭ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ހަދާފައިވާ ބޮޑު ފާލަމުގެ މައްޗަށް ބިޔަ ރާޅުތަކެއް އަރާ ވީޑިއޯ އަކީ ރާއްޖޭގެ މަންޒަރެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބްރިޖްގެ އަސްލު މަންޒަރުތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 7
މަލިކުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރަނީ

މަލިކުގައި ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 30
ރާއްޖެ އާއި މަލިކާ ދެމެދު ލޯންޗު ދަތުރު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މަލިކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ލޯންޗު ދަތުރުތައް ފެށުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 37
ދިވެއްސެއް ނޫން، އެކަމަކު ދިވެހި ހިތެއް!

"މިއީ އެއް ބަފައެއްގެ ދެ އަމައެއްގެ ދަރިން، ތަފާތަކީ ދެ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭކަން،" މަލިކާއި ރާއްޖެ އާ އޮތް ގުޅުމަށް އިޝާރާތްކޮށް އޭނާ ބުނެލި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 50
މަލިކު މީހުން ރާއްޖޭގައި، ދިވެހިންނާ ތަފާތެއް ނެތް

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އިންޑިއާގެ މަލިކު މީހުން ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހއ. އިހަވަންދޫ އަށް ރޭ ގޮސްފި އެވެ. އެއާ އެކު އެ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން އެ ރަށަށް ޖަމާވާން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 8
މަލިކު މީހުންނާ އެކު އިހަވަންދު އަށް ތަފާތު އީދެއް

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މި އަހަރު ކުލަ ގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރަން މަލިކުން ބަޔަކު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.