30 ޖޫން

June 30, 2020 2
ބަތަލާއަކަށްވުމަކީ ކުރިން ބޭނުންވި ގޮތެއް ނޫން: ސުޝްމިތާ

ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވުމަކީ ކުރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އެ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ގެނެސްދިނީ މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު ކަމަށް ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020
ސުޝްމިތާގެ "އާރިއާ" މި މަހު 19 ގައި

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު ކުރީގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "އާރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020
ލާރާގެ ވެބް ސީރީޒަކީ "ހަންޑްރެޑް"

މިހާރު ހާލަކުން ފަހަރަކު ނޫނީ ފިލްމަކުން ނުފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލާރާ ދައްތާ ކުޅުނު ވެބް ސީރީޒް "ހަންޑްރެޑް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020
ލާރާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ދެވަނަ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން "ޗަލޯ ދިއްލީ" ކިޔާ ފިލްމަކާ އެކު ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ނަގަން ފެށި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލާރާ ދައްތާ ދެވަނަ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ސުޝްމިތާގެ އެނބުރި އައުން، އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ކުރީގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އަންނާނީ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކުން ގެނެސްދޭ ވެބް ސީރީޒަކުން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
ސުޝްމިތާ އެނބުރި އަންނަކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ކުރީގެ މިސް ޔުނިވާސް އަދި ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން ބޮލީވުޑަށް އެނބުރި އަންނަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ބަތަލާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމަކީ 2010 ގެ "ނޯ ޕްރޮބްލެމް" އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 3
މިސް ޔުނިވާސް އަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ

މި އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ ޒޮޒިބީނީ ތަންޒީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ސުޝްމިތާ ރާއްޖޭގައި ދަސްކުރީ ފީނަން

ސުޝްމިތާ ސެން އެޑަޕްޓްކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ދެ އަންހެން ކުދިންގެ ތެރެއިން ހަގު ދަރިފުޅު އަލީސާގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މި ފަހަރު ފާހަގަކުރީ ރާއްޖޭގަ އެވެ. ދެ ކުދިންނާއި ޒުވާން ލޯބިވެރިޔާ ރަހްމާން ޝޯލްއާ އެކު ކުރީގެ މިސް ޔުނިވާސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި މޫދުގައި ފިލާވަޅުތަކެއް ވެސް ނަގައިފަ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 2
މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖް މި އަހަރު ފިލިޕީންސަށް

މި އަހަރު ބޭއްވި 67 ވަނަ މިސް ޔުނިވާސް މުބާރާތުގެ ތާޖް ފިލިޕީންސްގެ ރީތީގެ ރާނީ ކެޓްރިއޯނާ ގްރޭ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.