09 މެއި

May 09, 2018 4
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ދެ މީހުންގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 4
ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދާތާ 9 ދުވަސް: މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް

މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ ނުވަ ދުވަސްވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018
އުއްމީދު ކަނޑާނުލައި ދެ ކުދިން ހޯދުން ކުރިއަށް

އައްޑޫގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަގެންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

April 26, 2018 6
ބަންގްލަދޭޝް މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން ރޭ މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 23
ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދަން ޑައިވިން ރޮބަޓް ބޭނުންކޮށްފި

އައްޑޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ޑައިވިން ރޮބަޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑު އަޑީގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި އެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ކުދިން ނުފެނެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 9
ދެ ކުދިން ހޯދަން ޑައިވިން ރޮބަޓެއް ބޭނުންކުރަނީ

އައްޑޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޑައިވިން ރޮބަޓް ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 23, 2018 7
މޫދަށް ގެއްލުނު އެއް ކުއްޖެއްގެ ސޯޓު ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގެއްލުނު ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އަލީ ފަހުމީގެ ސޯޓް މިއަދު ފަމިއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 1
ފެނުނީ ގެއްލުނު ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ނޫން

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އިއްޔެ މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެ އިން ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް، ފެނުނު ނަމަވެސް އެއީ އެ އިން ކުއްޖެއްގެ...

April 22, 2018 37
ދަރިފުޅު ސަލާމަތުން އަދި ފެންނާނެ: މަންމަ

ވަރަށް ބޮޑު ވޭނެއް އުފުލަމުންދާ އާއިލާ އަކަށް އިއްޔެ މި ކުރިމަތިވީ އިތުރު ހިތްދަތި ކަމެކެވެ. ހިތަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ މަޔާމީން އަލީ ގެއްލިގެން...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
ގެއްލުނު މީހަކު 40 އަހަރު ފަހުން ފެނުނީ ޔޫޓިއުބުން

ކައިވެނި ރޫޅުމުން މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން، އުފަން އަވަށާއި އާއިލާ ދޫކޮށް ދިޔަ އިންޑިއާ މީހަކު އާދަޔާހިލާފު ގޮތަކަށް އަލުން އާއިލާއާ ބައްދަލުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 23
ރިލްވާން މައްސަލައިގެ މުހިންމު ހެއްކަކީ އިސްތައްޓެއް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެވެ. އޭނާ އަށް ވީގޮތެއް ހޯދަން އެކި ގޮތްގޮތުން ވެސް ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބެއް ނުވެ އެވެ. ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އެކަމަކު އަލިމަގެއް ފެންނަ ވަރުގެ މައުލޫމާތެއް ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު ކަމެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 3
އުރާލަން ދިން ދަރިފުޅާއެކު ފިލި ފަހުން 35 އަހަރު

މީގެ 35 އަހަރު ކުރިން، އޭރު 18 އަހަރުގެ އެލެނާ ވިލިއަމްސްގެ ދިރިއުޅުން ހިތްދަތި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނީ ހީނުކުރާ ފަދަ ކަމަކުންނެވެ. ނުދަންނަ މީހަކަށް، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުރާލަން ދެވުނުކަން އެއީ ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއް ކަމުގެ އިހްސާސް އޭނާ ކުރެ އެވެ. އުރާލަން ދިން ދަރިފުޅާ އެކު އެ މީހާ ފިލައިގެން ދިޔައީ އެވެ. އަދިވެސް ދަރިފުޅުގެ ޚަބަރެއް...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 10
ރިލްވާން ފޮރުވި ކަމަށް އިންކާރު،ހެކިބަސް ނެގުން މާދަމާ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ދެ މީހުން އެ ދައުވާ އަށް މިއަދު އިންކާރު ކުރުމާއެކު، އެ މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުން މާދަމާ ފަށާ ގޮތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 10
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ނޫރު" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ތ. ބުރުނިން 11 މީހުންނާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި "ނޫރު" ދޯނި މިރޭ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 8
މަހަށް ނިކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ތ. ބުރުނީން 11 މީހުންނާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 7
ނޮޅިވަރަމުން ގެއްލުނު މީހާ ހޭނެތިފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ހދ. ނޮޅިވަރަމުން އިއްޔެ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެން މީހާ ވަލުތެރޭގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 1
ގެއްލުނު އަންހެންމީހާ އަދި ވެސް ނުފެނޭ

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި މިއަދު ހެނދުނު މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ އަދި ވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

December 20, 2017 2
ނޮޅިވަރަމުގައި މޫދަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި މިއަދު މޫދަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
ގެއްލުނީ ޗައިނާގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން އިއްޔެ ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނީ، އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ ޗައިނާ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 2
ގެއްލުނު ތިން މީހުން ފެނިއްޖެ

_________________________________________

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
ގެއްލުނު މިލިއަނަރަކު ފެނުނު އިރު ހަނދާނެއް ނެތް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުޅުނު މިލިއަނަރެއް ކަމަށްވާ އެރިއާނޭ ލާކް ގެއްލިގެން ހޯދާތާ ހަ މަސް ދުވަސް ފަހުން، އިޓަލީގެ މިލާނުގެ މަގެއްގެ މަތިން "ވާނުވާ ނޭނގޭ" ހާލުގައި އުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 4
އިންޑިއާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދިވެހި މީހާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

September 21, 2017 4
ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި ދެ މީހަކު ދޫކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ ދެ މީހަކު މިނިވަންކަމާ އެކު މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލާފައި ތިބުމުން އާއިލާ...