16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 10
ބަރެސްދު އަށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލުން މޯލްޑިވިއަން އަށް

އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ލ. ބަރެސްދު އަށް އަގު ހެޔޮކޮށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލަން ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 18
ބަރެސްދޫ މަޝްރޫއުގެ ދެ ވަނަ ފެށުން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް އުފެއްދިތާ މިހާރު އެއް އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމް ތައާރަފުކޮށް ހިންގުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފެއްދި ކުންފުނީގެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުފެނެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 6
ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަން ހުޅުވާލަނީ

ލ. ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ހޮޓާ އަދި އެ ރިސޯޓާ ގުޅޭ ތަންތަން ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 16
އެނބޫދޫފަޅުގެ ތިން ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ތައިލެންޑުގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓާއި ސިންހަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހާޑް ރޮކް ކެފޭސް ގުޅިގެން ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ރިސޯޓެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.