11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 3
ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑެއް

ޖަގަލް ކުރަމުން ދުވުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު މުގުރާލި މިކަލް ކެމަރަލް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި މިއަދު ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019
ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ހަ ކެޓަގަރީއަކުން ރާއްޖެ ވާދަކުރޭ

މި އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ހަ ކެޓަގަރީއަކުން ރާއްޖެ ނޮމިނޭޓް ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފި އެވެ.

October 05, 2019 1
ޖަގަލް ކުރަމުން ދުވުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އައްޑޫގައި ޖަގަލް ކުރަމުން ދުވުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް މިއަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ސިންގަޕޯ އެއާލައިނާ ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ސައުތު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 16
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އަވަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދަައުލަތުން ދައުވާކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ފަހު އަޑުއެހުން އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން ދުވުމުގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލަނީ

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދުނިޔޭގެ ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑު ފޮތަށް އަރާ ވަރުގެ ދުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 30
ޚިޔާނާތް އަލުން ތަހުގީގުކޮށް އަދީބަށް 7 ދައުވާއެއް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ޚިޔާނާތް އަލުން ތަހުގީގުކޮށް، އެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ހަތް ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 23
ޚިޔާނާތް 3 ބިލިއަންގައި، ރަށްތަކުން ހަމަ އަގު ހޯދަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ޚިޔާނާތުގައި 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށް ނުއަގުގައި ވިއްކާފައިވާ އިރު، އެ ރަށްތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓު 220 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް...

September 19, 2019 2
ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ޖަރުމަނާއި އޮސްޓްރިއާގައި ރޯޑްޝޯއެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝާން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޖަރުމަނާއި އޮސްޓްރިއާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 17, 2019 4
އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން ބަޔަކު ގެނެސްފި

އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން، ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ބަޔަކު، އެމްއެމްޕީއަރުސީން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 3
އިންޓަނޭޝަނަލް ކައިޓް ފެސްޓިވަލް މިއަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި

އިންޓަނޭޝަނަލް ކައިޓް ފެސްޓިވަލް މި އަހަރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

September 13, 2019 3
ޓޫރިޒަމްގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ޔޫކްރެއިންގެ ޓީމަކުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ޔޫކްރެއިންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފޫޒުގަދަ 45 މީހުންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އައިސް އިޝްތިހާރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 2
މެލޭޝިއާގެ މާޓާ ފެއާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޮންޒިއުމާ ފެއާ ކަމުގައިވާ "މާޓާ" ފެއާގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
މަޓާޓޯގެ ތައުރީފު އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް

މިދިޔަ 10 އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން މި އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕްރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) ގެ ތައުރީފު އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 6
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން ކޮރެއާގެ ސެލެބްރިޓީން

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެލެބްރިޓީންތަކެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 20
ފައިސާ އަށް ހަދަންވީ ގޮތް އެންގެވީ ޔާމީން: ޒިޔަތު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އަށް ލިބުނު ފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރައްވައި، ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވައިގެން ކަމަށާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަންގަވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވުމަށް އެންގެވި ކަމަށް...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 19
ހިޔާނާތް ބަލަން ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރިކަމެއް ނެތް: ޖަމީލް

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

August 20, 2019 1
"ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ސުވިޓްޒަލެންޑަށް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ރޯޑް ޝޯ "ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ސްވިޓްޒަލެންޑުގައި ފަށައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 46
ރައީސަށް ފައިސާ ދިން ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވި ކަމަށް ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 2
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން މިފަހަރު އެމެރިކާ ނޫސްވެރިން

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެކި ގައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިންނާ ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިއްޔެ އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ސައުތު ކޮރެއާގައި ހާއްސަ ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި

ސައުތު ކޮރެއާގައި "ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 25
ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކުރި މޭޖާ ނަވީން އަލުން ވަޒީފާއަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި އެސްއޯފުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މޭޖާ ނަވީން ޒުބައިރުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލާގައި އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން...

August 07, 2019 62
އަދީބުގެ އިއުތިރާފް: ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ގުޑުން!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް ހިންގެވި ކަަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޯޓުގައި އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެން، އެ ފައިސާ ދައުރުވި ގޮތާއި މަންފާ ލިބުނު މީހުން...