05 ޖުލައި

July 05, 2020 11
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 5
ހިޔާނާތުގެ ހެކި ހޯދަން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން އަދި ނުނިމޭ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ޚިޔާނާތް ވި މައްސަލައިގައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން ތަހުގީގު ކުރާ މައްސަލައަކަށް ހެކި ހޯދަން ރޭ ފެށި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 26
ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން 5 ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން އެކަހެރި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު ފަސް ފުލުހަކު މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކޮށް އެ މީހުންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

June 25, 2020
ޕާޓާގެ ވާޗުއަލް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕާޓާއިން ބާއްވާ "ޑްރީމް ޓު ޓްރެވަލް ފެސްޓިވަލް"ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

June 25, 2020 8
ރާއްޖެ މާކެޓު ކުރެވޭނީ އެންމެންގެ މަސަައްކަތުން:ތޮއްޔިބު

ޓޫރިޒަމްގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ މާކެޓު ކުރުމަކީ ހަަމަ އެއް ބަޔަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ޓޫރިޒަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިސާ އިން އަރައިގަތުމަށް...

09 ޖޫން

June 09, 2020 77
"ޓޫރިޒަމްގެ އިޝްތިހާރަށް ހަރަދުވީ 3،000 ރުފިޔާ"

ރާއްޖޭގެ ހުއްޓިފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދައްކާލި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުޅުއްވާފައިވާ އިޝްތިހާރުގެ ހަރަދާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ...

June 09, 2020 26
ޗާލު މަންޒަރުތަކެއް: މީހުން ބުނަނީ "އަދި އަންނާނަން"

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އަލުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ...

08 ޖޫން

June 08, 2020 26
ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމުގެ ބޮޑު އިވެންޓެއް މިރޭ

ރާއްޖޭގެ ހުއްޓިފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އަލުން ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހަން، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، "މޯލްޑިވްސް: ދަ ސަން ވިލް ޝައިން އެގައިން" އަންގައިދޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް މިރޭ އޮންނާނެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 47
ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ޖޭއެސްސީގައި އެދެފި

ޔާމީން އެކަނި ޖަލުގައި ހުންނެވުމަކީ އިންސާފެއް ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އާއި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކާ މެދު އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ސިޓީގައިވޭ. ސަބަބަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލާ ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރަކަށް ނަޝީދު ހުންނެވުން.

26 މެއި

May 26, 2020 7
ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވީގޮތް ބަލަން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މަޖިލީހުން ބަލާނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން. މައްސަލަތަށް އަވަހަށް ނިންމަން މި ދެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރާނެ.

22 މެއި

May 22, 2020 169
ޔާމީން އެކަނި ޖަލަށްލުމުގެ އިންސާފެއް ނުވިސްނޭ: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަނި ޖަލަށް ލައިގެން މާބޮޑު އިންސާފެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވިސްނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޔާމީނަށް ތައުރީފް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްތަކެއް ރީޓްވީޓް ކުރެއްވި ސަބަބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

21 މެއި

May 21, 2020 1
ޗައިނާގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ހާއްސަ ވެބިނާއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލާއިރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ ޓުއާ އޮޕްރޭޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހާއްސަ އޮންލައިން ސެމިނާ (ވެބިނާ) އެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 5
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފޭސްބުކްގައި ލައިވް އިވެންޓެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުގައި ވެސް ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ފޭސްބުކްގައި ކެމްޕޭނެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 16
އެމްއެމްޕީއާރުސީން އިންޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިންޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 23
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެކި އިދާރާތައް ގުުޅިގެން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 29
ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނީ އިޓަލީން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 1
ޓޫރިޒަމަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމާބެހޭ ސެމިނާއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވި އަޑިގަނޑުން ސަލާމަތްވުމަށް ތައްޔާރުުވުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިިން ސެމިނާއެއް ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް...

April 25, 2020
ޓޫރިޒަމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ސެމިނާއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ވެބް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން އޮންލައިން ކޮންފަރެންސެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަންނާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އޮންލައިން ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 4
އަދީބުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން މިއަދު ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 14
އެސްކްރޯ އެކައުންޓް ހަދަން ލަފައެއް ނުދެން: އާޒިމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ބަހައްޓަން އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ލަފާ ދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 7
އައިޓީބީ ކެންސަލްވުމުގެ ގެއްލުން އެބަ ފެނޭ: ތޮއްޔިބު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެޔާ "އައިޓީބީ" ކެންސަލްވުމުން އޭގެ ގެއްލުން މިހާރު ވެސް ފެންނަ ކަމަށާއި މި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 7
ސީއެންއެންގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ސީއެންއެންއާ އެކު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕްރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 32
ޔާމީނަށް ކަފާލާތު ނުދިިނުމުގެ ނިންމުން ރިވިއުއެއް ނުކުރި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެ މަނިކުފާނު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފަައިވާ ނިންމުން މުރާޖާ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.