23 މެއި

May 23, 2017
"ސިފައިންގެ ފްލެޓް އެޅި މީހުންނަށް އިތުރު ފައިސާދިން"

ސިފައިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ "ސިފްކޯހިޔާ"ގެ މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް، ޑިފެންސް މިިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2017 22
ނައީމާއި ޒުލޭޚާ: ކަނޑުމަތީގައި ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް

ފިރިމީހާ އާދަމް ނައީމް ދުއްވާ ކޮޅުވެއްޓީގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ޒުލޭހާ އުސްމާން ދަތުރުކުރި އެވެ. ބެހިގެން ދެވޭނުދެވޭ ތަނެއް ނޭނގި ކަނޑުމަތީގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމަކީ އެކަކު ވެސް...

May 23, 2017 15
ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި

ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ބެހުނު ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި ހަ މީހުން އިންޑިއާ މަނަވަރެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 28
ކޮޅުވެއްޓި މާދަމާ ނުފެނިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުވާނެ

ދިވެހި ދެމަފިރިއަކާއި ހަތަރު ބިދޭސީންނާ އެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި މާދަން ނުފެނިއްޖެ ނަމަ އެ އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ސަރަހައްދުން ބޭރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 20, 2017 1
ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަން ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިވަނީ

ދިވެހި ދެމަފިރިއަކާއި ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގައި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ...

May 20, 2017 9
ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

މިދިއަ އަންގާރަދުވަހު ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 16
މަރާމާތަށް އަމިއްލަ އަށް ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގޭގެ އަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ސަރުކާރުން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް، މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އައްޑު އަށް ފޮނުއްވި ވަފުދުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑް) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 7
ކޮޅުވެއްޓިއެއް ހަ މީހުންނާ އެކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. ތުލުސްދޫން ހަ މީހުންނާ އެކު މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ލ. ގަމަށް ފުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން މިއަދު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

May 18, 2017 3
ހަންޏާމީދޫ ކައިރިއަށް ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައިރިއަށް ދޯންޏެއް ދިޔަވެ މިއަދު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ދޯނިން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 11
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފައިސަލް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރަކަށް މޭޖަ ރިޓަޔާޑް އަހުމަދު ފައިސަލް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ މި މަގާމަށް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާރު ނޫޅުއްވާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017
ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޯޕެރޭޓް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް-އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް (ސީއޭއެސްޕީ-އޭޕީ)ގެ ފަރާތުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ދެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 28
ސެނަހިޔާ އިން ވެސް އާސަންދައެއް ނުލިބޭނެ

ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މިއަދުން ފެށިގެން ކަނޑާލަން އާސަންދަ ކުންފުނިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެމްއެންޑީއެފް މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް ދެން އެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 4
އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 10
އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް މާލެ ކައިރި ފަރަކަށް އަރައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން ތަރުކާރީ އާއި އާއްމު އެހެނިހެން މުދާ ބަރުކޮށްގެން، މާލެ އަށް ދަތުރު ކުރި އިންޑިއާގެ ލަކުޑި ބޯޓެއް މާލެ އަތޮޅު ހެލެނގިލި ރިސޯޓް ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 5
ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް އަންބަރީ އާއި އާދަމް ޒާހިރަށް

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތުގެ ލަގަބު ސިފައިންގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަންބަރީ އަބްދުއްސައްތާރާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އާދަމް ޒާހިރަށް ރޭ އަރުވައިފި އެވެ.

April 24, 2017 34
ޓެރަރިޒަމް ހިންގަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ރާއްޖޭގައި ގިނައިން ހިންގާފައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 24, 2017 104
މުޖުރިމުންނާ ގާނޫނުތައް އަރާ ހަމަކުރާނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ކުށް ކުރާ މުޖުރިމުންނާ ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017
ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޕެރޭޑެއް ބާއްވަނީ

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ސިފައިންގެ 125 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޕެރޭޑެއް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 16
ފިހާރަ އެނދުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގައި ހުންނަ ޑެލްރިއޯ ފިހާރައިގައި އިއްޔެ އަލިފާން ރޯވެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގެ ފިހާރައެއްގައި ދެންމެ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 18
ތިން އޮފިސަރަކު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ކަމަށް

ސިފައިންގެ ތިން އޮފިސަރަކު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ކަމަށް އަދި ކާނަލްގެ ރޭންކަށް ދެ ބޭފުޅަކު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 3
އިންޑިއާ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަކާތްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ތިން މަނަވަރުގެ ސިފައިންނާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަަކާތްތަކެއް މާދަމާ ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 86
ސިފައިންގެ ޗީފަށް ކޮންމެއިރަކު ވެސް މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނެ

ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރާ ގޮތް ބެލުމަކީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމަަކަށްވާތީ، އެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމަށް ބޭނުން އިރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ބާރު ސިފައިންގެ ޗީފް އަހްމަދު ޝިޔާމަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން...

26 މާޗް

March 26, 2017 72
ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނަން: ފުލުހުން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމުވެފައި އޮތް ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ނަގައިލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 59
ވޯޓުނުލާ ގޮތަށް ހަދަން ސިފައިން ތާއީދުކުރޭ: މިނިސްޓަރު

އިިންތިޚާބުތަކުގައި ސިފައިންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ސިފައިން ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 6
ކާޑު ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް

ކާޑު ބަރުކޮށްގެން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރި "އިނާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް ރޭ ފަތިހު ފަރަށް އަރައި، ދޯނީގައި ހުރި ބައެއް ކާޑުތައް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.