20 ޖޫން

June 20, 2017 22
ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި މާލޭގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައިގެން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 1
ކާރިސާގެ ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކެއް ހަވާލުކޮށްފި

ކާރިސާގެ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެމްއެންޑީއެމްސީ) އިން އެމްއެންޑީއެފާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 5
ރާއްޓޭ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑާ ގުޅިއްޖެ

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުލް ރާސިގް އަލީ (ރާއްޓޭ) ބޮޑުބެރުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭންޑް ހަބޭސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 9
ހުޅުމާލޭ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގެ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގެ މިސްކިތް "މަސްޖިދުލް ޙާލިދު ބިން އަލް ވަލީދު" މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މެންދުރު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މިސްކިތް ހުއްވައި ދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު އެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު އިމާމްވެ އެ މިސްކިތުގައި ކޮށްދެއްވީ މޭޖަ އަބްދުލް މަޖީދް އިބްރާހީމް އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 12
ސުމޭދު ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ޑިންގީއެއްގައި އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ސުމޭދު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 127،500 އަކަ މީޓަރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 12
ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި،ފުލުހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ޑިންގީއެއް ސ. ގަން ކަނޑަށް މިރޭ ބަންޑުން ޖަހާލައި ފުލުހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 6
ދަތުރު ނުކުރެވިގެން ބޭރުގެ ޓަގެއް އުލިގަމު ބަނދަރަށް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން 25 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ޓަގުބޯޓެއް، މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުން ދަތުރު ނުކުރެވިގެން ހއ. އުލިގަމަށް އިއްޔެ ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 9
ދަތުރު ނުކުރެވިދާނެތީ ކާޑު ރައްކާކުރަން އެދެފި

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑުތައް އިތުރަށް ގަދަވެ، ދަތުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެތީ، ރަށްރަށުގައި ހުރި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

June 01, 2017 5
އަޑިއަށް ދިޔަ ދޯނީގެ މީހުން އޮޔާދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ. ރަންވެލި ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް މާލެ އަތޮޅު ފިހާޅޮހި ރިސޯޓް ކައިރި އަށް މިއަދު ހެނދުނު އަޑި އަށް ދިޔަ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން ކަނޑުމަތިން އޮޔާ ދަނިކޮށް...

June 01, 2017 2
ފިހާޅޮހި ރިސޯޓު ކައިރިއަށް ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ. ރަންވެލި ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މާލެ އަތޮޅު ފިހާޅޮހި ރިސޯޓު ކައިރި އަށް މިއަދު ހެނދުނު އަޑި އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 2
ވައިގަދަވެ ތިނަދޫގެ 4 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގދ. ތިނަދޫގެ ހަތަރު ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި އެވެ.

May 31, 2017 3
ރޭގެ އެކްސިޑެންޓް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ތަހުގީގުކުރަނީ

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅޭ ތަހުގީގެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން...

30 މެއި

May 30, 2017 37
ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ބައެއް މީހުން ސީރިއަސްހާލަތުގައި

ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް، ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއް ގައި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މިރޭ ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 2
ކަޓަމަރާނެއްގައި ނުކުތް ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކަޓަމަރާނެއްގައި މިއަދު ކަނޑުމައްޗަށް ނުކުތް ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ކޯސްޓް ގާޑުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 25
ސިފައިންގެ އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔަކަށް ރާޒިގު

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޕްރައިވެޓް އަަބްދުއްރާޒިގު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

May 24, 2017 3
ދޫކޮށްލާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ސަލާމަތްކުރަން ޓަގެއް ގެނެސްފި

ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބެހުނު ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަހު، ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ސަލާމަތްކުރަން...

23 މެއި

May 23, 2017 23
"ސިފައިންގެ ފްލެޓް އެޅި މީހުންނަށް އިތުރު ފައިސާދިން"

ސިފައިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ "ސިފްކޯހިޔާ"ގެ މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް، ޑިފެންސް މިިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2017 26
ނައީމާއި ޒުލޭޚާ: ކަނޑުމަތީގައި ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް

ފިރިމީހާ އާދަމް ނައީމް ދުއްވާ ކޮޅުވެއްޓީގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ޒުލޭހާ އުސްމާން ދަތުރުކުރި އެވެ. ބެހިގެން ދެވޭނުދެވޭ ތަނެއް ނޭނގި ކަނޑުމަތީގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމަކީ އެކަކު ވެސް...

May 23, 2017 15
ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި

ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ބެހުނު ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި ހަ މީހުން އިންޑިއާ މަނަވަރެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 28
ކޮޅުވެއްޓި މާދަމާ ނުފެނިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުވާނެ

ދިވެހި ދެމަފިރިއަކާއި ހަތަރު ބިދޭސީންނާ އެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި މާދަން ނުފެނިއްޖެ ނަމަ އެ އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ސަރަހައްދުން ބޭރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 20, 2017 1
ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަން ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިވަނީ

ދިވެހި ދެމަފިރިއަކާއި ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގައި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ...

May 20, 2017 9
ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

މިދިއަ އަންގާރަދުވަހު ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 16
މަރާމާތަށް އަމިއްލަ އަށް ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގޭގެ އަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ސަރުކާރުން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް، މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އައްޑު އަށް ފޮނުއްވި ވަފުދުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑް) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 7
ކޮޅުވެއްޓިއެއް ހަ މީހުންނާ އެކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. ތުލުސްދޫން ހަ މީހުންނާ އެކު މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ލ. ގަމަށް ފުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން މިއަދު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

May 18, 2017 3
ހަންޏާމީދޫ ކައިރިއަށް ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައިރިއަށް ދޯންޏެއް ދިޔަވެ މިއަދު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ދޯނިން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 11
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފައިސަލް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރަކަށް މޭޖަ ރިޓަޔާޑް އަހުމަދު ފައިސަލް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ މި މަގާމަށް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާރު ނޫޅުއްވާ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017
ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޯޕެރޭޓް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް-އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް (ސީއޭއެސްޕީ-އޭޕީ)ގެ ފަރާތުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ދެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.