19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 2
ގެއްލުނު ދޯނި ފެނިއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫ އިން ތިން މީހުންނާ އެކު ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރުކުރި "ފްރެޝް" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެ ދޯނި ފެނިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ގދ. ތިނަދޫން ފުރައިގެން ތިން މީހުންނާ އެކު މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓް ގާޑުން މިރޭ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 2
މަނަދޫ ކައިރިން ގެއްލުނު މީހާ ވެސް ފެނިއްޖެ

ނ. މަނަދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ވެސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 85
ކެމިކަލް ލީކުވުމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހުސްކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގާ ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގާ އިންވެގެން ހުރި ގުދަނެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ، މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ދެ ބޭސްފުޅިއެއް (އެއް ލީޓަރުގެ މެލަތައޯން) ތަޅައިގެން ގޮސް ލީކްވުމާ ގުޅިގެން އެ އިމާރާތުން މިއަދު މީހުން ހުސްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 7
ދިގު ދުވުމުގައި ނަސްރު ކަހަލަ ދެވަނަ މީހަކު ނެތް!

ދިގު ރާސްތާ ދުވުމުގެ ތެރެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވަންނަ ދުވަސްވަރެއް މި ނޫނީ އަދި ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު ނަސްރުﷲ އަހުމަދު ކަހަލަ ހިތްވަރު ގަދަ ދެވަނަ ދުވުންތެރިޔަކު، އޭގެ ތެރެއިން ވެސް، ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އޭނާގެ ތަފާތު ފެންވަރު އެނގެނީ، މިހާތަނަށް 34 މެރަތަން ޖަހައިގެން، އެންމެ ގިނަ މެރެތަން ނިންމި ދިވެހި ދުވުންތެރިޔާގެ...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ރޯވެ މުޅި ރަށުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 15
ރާމިޒުގެ ކުއްލި މަރުން ބޮޑު ޝޮކެއް!

ޅ. މާފިލާފުށީގައި އިއްޔެ ހަވީރު ސިފައިންގެ އެހެން އެކުވެރިންނާ އެކު ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ރާމިޒު ކަސްރަތަށް ދުވަން ނުކުމެވަޑައިގަތް އިރު ވެސް އަދި އޭގެ ކުރިން ވެސް އޭނާގެ ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިކަން އެނގޭ މީހަކު ނެތެވެ؛ އެކަމަކު ދުވުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްލިއަކަށް ވެއްޓުމާ އެކު އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ....

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 17
ކަސްރަތުގައިއުޅުއްވި ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޅ. މާފިލާފުށީގައި ސިފައިންގެ ކަސްރަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު މިއަދު ކުއްލިއަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 5
ރައީސްގެ ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ޒުހުރީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ޔުނިޓު، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރަކަށް، ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި ކާނަލް އަބްދުﷲ ޒުހުރީ އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 71
އެއްބަސްވުން އާކޮށް ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ބަލި މީހުން އުފުލާއި ވައިގެ މަގުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އެގްރިމެންޓް އާކޮށް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އަލުން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
ސަފާރީއެއް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

މާލެއަށް މިއަދު ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ސަފާރީއެއް ދިޔަވާން ފެށުމުން ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 3
ދިޔަވަމުން ދިޔަ ލޯންޗަކުން 42 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

މާލެއިން ފުރައިގެން އދ. ދިގުރަށަށް ދަތުރުކުރަަނިކޮށް ދިޔަވި ލޯންޗަކުން 42 މީހުން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 22
ގިލި ރިސޯޓުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނދައިފި،

ޕެރެޑައިސް ކައިރީގައި އޮންނަ ކުރީގެ ސޮނެވާ ގިލި، މިހާރުގެ ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގެ މޫދު ކޮޓަރިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، ކޮންޓްރޯލްނުވެ އެންމެ ފަހުން ރިސޯޓްގެ ގިނަ ކޮޓަރިތަކެއް އަނދާ އަޅިއަށް ހަދާލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 9
އަލިފާން ނިވުުމުގެ ހިދުމަތް 5 އަހަރުން ހުރިހާ ރަށަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ފަޔަ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކޮށް، އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ހިދުމަތް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގާއިމް ކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 4
ގާފަރު ކައިރިން ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ފަސް މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކ. ގާފަރު ކައިރިއަށް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 38
ރާއްޖޭގައި ޖާސޫސުންނެއް ނެތް: ކޯސްޓްގާޑް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޖާސޫސުން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ކޯސްޓްގާޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 6
ސިފައިންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ސިފައިންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 45
ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް

ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ "އެކްސަސައިޒް އެކުވެރިން" ގައި ބައިވެރިވާ އިންޑިއާގެ ސިފައިން މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

December 14, 2018 10
ޝަމާލްގެ ތައުރީފް ކޯސްޓް ގާޑްގެ ސިފައިންނަށް

ވެއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑް ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިފައިންނަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޅ. އަތޮޅު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 77
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލް އައްޔަން ކޮށްފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުން މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަކިކުރައްވައި އެ މަގާމަށް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އަދި ވައިސް ޗީފަކަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް...

December 11, 2018 20
ޝަމާލަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ސިފައިންގެ ކުރީގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާ އަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ހައި ކޯޓުން މިއަދު...