21 މާޗް

March 21, 2018 14
ސިފައިންގެ މީހަކު ބަންދެއްގައި ނެތް:ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ސިފައިންގެ އެއްވެސް މީހަކު މިހާރު ބަންދެއްގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 73
ހާލަތު އުވާލިޔަސް ސަރުކާރަށް ހިންދެމިލެވޭކަށް ނެތް؟!

ސުޕްރީމް ކޯޓުން، މި ސަރުކާރު "ސިއްސުވާލީ" މާ ބޮޑަށެވެ. ޖަލު ގޮޅިއަށް ލައިގެން އުޅުނު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް މިނިވަންކުރަން ނެރުނު ކުއްލި އަމުރުންނެވެ. ސަތޭކަ ޕަސެންޓް އިތުބާރު އޮތް މުއައްސަސާ އިން ދިން "ލަނޑުން" ސަލާމަތްވާން އޭރު ސަރުކާރަށް އޮތް ހަމައެކަނި "ހަތިޔާރަކީ" ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން...

19 މާޗް

March 19, 2018 13
ގެއްލިގެން ހޯދި މަސްދޯނި ފެނިއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފަންސަވީސް މީހުންނާ އެކު އައްޑޫން މަހަށް ފުރި މަރަދޫ "ކޮންކޯޑް" ދޯނި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ. ދިގުމިނުގައި 108 ފޫޓު ހުރި ދޯނި ފެނުނީ...

March 19, 2018 5
އައްޑޫ މަސް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފަންސަވީސް މީހުންނާ އެކު މިދިއަ ހުކުރުދުވަހު އައްޑޫން މަހަށް ފުރި ދޯންޏެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 37
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އިދިކޮޅަކާ ނުގުޅޭނެ:އަބްދުއްރަހީމް

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 12
ސިފައިންގެއިން ކަނޑާލި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ) ގައި ބޮޑީގާޑުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް ކަނޑާލި ތިން މީހުން ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 36
ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: މަންސޫރު

ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލައި، އެކި ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ނޭޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު...

March 11, 2018 56
ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލައަކީ ބޮޑު ރޭވުމެއް: މިނިސްޓަރު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލަ އަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގި ބޮޑު...

10 މާޗް

March 10, 2018 24
ނައިބު ރައީސްގެ ބޮޑީގާޑުގެ ފޯނު އަތުލައިފި

ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ބޮޑީގާޑު، އައްބާސް އުމަރުފުޅުގެ ފޯނު އަތުލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 14
ލ. ގައި ބޭއްވި ރެލީއަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ލ. އަތޮޅުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސައިކަލު ބުރަށް ސިފައިން ނިކުމެ ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

March 09, 2018 2
ޓަގެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކ. ބޮލިފުށި ކައިރިއަށް ޓަގެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 37
ބަޑި ޖަހާކަށް މި ސަރުކާރުން ނާންގާނެ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހަން ނާންގާނެ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 32
ހައްޔަރު ކުރި އެސްޕީޖީގެ ދެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ހައްޔަރުކުރި ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)ގެ ދެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

މ. ސިތާރާ ގޭގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ބިދޭސީމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 06, 2018
ގޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ބިދޭސީންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މ. ސިތާރާ ގޭގައި ރޯވި އަލިފާން މިހާރު ނިއްވާލެވިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 20
ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ބަންދެއް ނުކުރޭ: އެމްއެންޑީއެފް

ބްރިގޭޑިއަ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މާލެއިން ފުރައިގެން ޅ. ކުރެންދުއަށް ހިލަ އާއި ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މިއަދު ހަވީރު ކާށިދޫ ކައިރިއަށް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

March 01, 2018 15
ތެޔޮ ބޯޓުގެ މުއާމަލާތް އިދިކޮޅުގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފި!

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ރޭވުމެއް ކަމަށް...

March 01, 2018 62
ތެޔޮ ބޯޓާ އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ޒިޔާދު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކާނަލް، އަހްމަދު ޒިޔާދާ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 10
"ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިނުވީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ހެދި"

އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާން އިންޑިއާ އިން ދިން ދައުވަތު ރާއްޖޭން ގަބޫލުނުކުރީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން ރޭ ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 86
ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖެ ފުނޑާލައި، އަމިއްލަ ދަހިވެތިކަމުގައި ގައުމަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގައުމަށް ޣައްދާރުވުން ކަމަށާއި ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގު އެމީހުންނަށް ނެތް ކަމަށް...

February 27, 2018 65
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށްފި

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އަސާސީ އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 7
މަޖިލިހަށް ނޫސްވެރިން ވަނުން ސިފައިން ހުއްޓުވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކަވަރުކުރަން މިއަދު އެ މަޖިލިހަށް ވަންނަން ދިޔަ ނޫސްވެރިން ވަނަނުދީ ސިފައިން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 7
ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު އަދިވެސް ބަންދުގައި

ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)ގެ ދެ މީހަކު މިހާރު ވެސް ތިބީ ސިފައިންގެ ބަންދުގައި ކަމަށް، "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 17
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރަނީ ނިހާނާއި އަދުރޭ

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް މިހާރު އަމުރުކުރާ ކޮމާންޑަރުންނަކީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...

February 21, 2018 7
"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރުމަށް، ރައްޔިތުންގެ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 142
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރަނީ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އަށް، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 2
ކަރަންޓު ފޮށީގައި ރޯކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.