16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 17
ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ ވީއައިޕީގައި އުޅުން ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ އިބްރާހިމް ޝާކިރު، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިފައިންގެ ވީއައިޕީ އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅުއްވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 19
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްލަނީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައި އެއްބަސް އުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެއްނިއްޖެ އެވެ.

August 10, 2020 2
ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
އުތުރަށް ވިއްސާރަ ދުވަހެއް، ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުންވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 28
ސިފައިން މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާނެ: މާރިޔާ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދިވެހި ސިފައިން ދަމަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވައި ކަމަށް ދިފާއީ ވަޒީރު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 38
ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ ސާފު ހަގީގަތަށް ކިޔައިދެއްވާ!

ވަކި ގައުމަކަށް، ވަކި ނަސްލަކަށް އުފަން ވީތީ، ނުވަތަ ބޭރު ގައުމަކުން ހިޖުރަކޮށްގެން އުޅޭ ބަޔަކަށް ވީތީ މީހުންނާ މެދު ތަފާތުކުރުމާއި ބަދުބަސް ބުނުމާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގައި އަޑުއުފުލަމުންދާ ޒަމާނެއްގައި ރާއްޖެ އިން ދިމާ އިދިކޮޅު ވާހަކަތަކެއް އެބަ އަޑުއިވެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން، ދިވެހިންގެ އިގްތިސޯދު ބިނާކުރަން...

23 ޖުލައި

July 23, 2020 18
މުއިއްޒު؛ ސިފައިން/ފުލުހުންގެ ފްލެޓާ ގުޅުމެއް ނެތް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ، އޭނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

July 23, 2020 41
ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވުރެ ބިދޭސީން ގިނަ، އިންޒާރެއް!

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ...

22 ޖުލައި

July 22, 2020 75
އިންޑިއާއިން ގެންނަން އުޅެނީ ޑޯނިއާ ބޯޓެއް: ސަރުކާރު

އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ރާއްޖެ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ މިލިޓަރީ އެއާކްރާފްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވި ޑޯނިއާ ބޯޓު ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 12
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓަށް މެމްބަރުންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތު

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނިން މަސައްްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެ...

July 21, 2020 109
ބިދޭސީންގެ އަމަލުތައް ގައުމު ހިފުމެކޭ އެއްފަދަ: ޝަމާލް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ބޭރުގެ ބަޔަކު ރާއްޖެ އަރައި ހިފުމާ އެއްފަދަ ކަމަށް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިއަދު...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 31
ބޭބެގެ މަރަށް އަހަރެއް ނުވަނީސް ކޮއްކޮގެ މަރު!

އެމްއެންޑީއެފްގައި ޚިދުމަތް ކުރަނިކޮށް، ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބޭބެ މަރުވިތާ އަހަރެއް ނުވަނީސް، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި ކޮއްކޮ ވެސް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިއަދު...

July 19, 2020
ތިލަފުށި ކައިރިން ދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ކ. ތިލަފުށި ކައިރިން ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް މިއަދު ހަވީރު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 8
ޝާހު ގެއްލުނީ ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ރަށަށް ދަނިކޮށް

އދ. މަންދުއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން ގެއްލުނު އެ ރަށު ރަތްވިލާގޭ އަލީ ޝާހު ގެއްލުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން މާލޭގައި ހުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ރަށަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ކަމަށް މަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 18, 2020
މަންދުއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނާ އަދި ނުފެނޭ

މާލެއިން ފުރައިގެން އއ. މަންދު އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން އިއްޔެ ރޭ ގެއްލުނު އަލީ ޝާހް، 27، އަދިވެސް ނުފެންނާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި އާއްމުން ގުޅިގެން އަދިވެސް...

July 18, 2020 1
މޫސުން ގޯސްވެ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަވެ، ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް ގިނަވެފައި ވާތީ ކަނޑުދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ސިފައިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 7
މަންދު އަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ޒުވާނަކު ހޯދަނީ

މާލެ އިން ފުރައިގެން އދ. މަންދު އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއްގައި ހުރި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ކޯސްޓް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 14
ކަންބޮޑުވުންތައް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެެއް ބިދޭސީން ފަހަކަށް އައިސް ބާއްވާ މުޒާހަރާތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް (އެންއެސްސީ) އާއި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 45
މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ބިދޭސީންގެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް

ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވަނިކޮށް އެމީހުން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 2
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން މުސާރަ ދޭން ފަށައިފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސަައްކަތް ކުރާ ތައިލެންޑްގެ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަަ ނުދޭތީ ކުރި އިހުތިޖާޖްތަކަށް ފަހު އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން މުސާރަ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ގުދަނުގައި އަދިވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހުޅު އެބަ ރޯވޭ

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށީގައި އޮތް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ސައިޓެއްގެ ރޯވެ އަނދަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

July 07, 2020 7
އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލަކަށް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް

އެމްއެންޑީއެފްގައި އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އުފައްދައި، އެ މަގާމަށް ކާނަލް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 07, 2020 39
ފްލެޓުތައް ނިންމުން ލަސްވީ ސިޔާސީވުމުން: ކޮންޓްރެކްޓަރު

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ފެށި ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އެއީ "ވަރަށް ސިޔާސީ"...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 79
ބިދޭސީން މުޒާހަރާކޮށް، ފްލެޓުތަކަށް ގެއްލުންދީފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްސްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި އެ މީހުން މިއަދު ވެސް މުޒާހަރާކޮށް، އެ ފްލެޓްތަކުގައި ހުރި މުދަލާއި އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

July 06, 2020 8
ކާށިދޫ ބޭރަށް ފެތުނު ބޯޓުން ކަނޑުވި މީހުން ފެނިއްޖެ

މާލޭން ފުރައިގެން ހއ. ދޮނަކުޅި އަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސް އޭގައި ތިބި ފަސް މީހުން ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް ދެންމެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

July 06, 2020 17
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ދޭން 10 އާ ހަމައަށް ވަގުތު ދީފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ނިންމަން މި މަހުގެ 10 އާ...

05 ޖުލައި

July 05, 2020 10
ކޮންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި ފުރަތަމަ ތިބޭނީ ސިފައިން: ރައީސް

ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތެދުވާނެ ބަޔަކީ ސިފައިން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 7
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

June 26, 2020 1
ސިފައިންގެ ސެންޓްރަލް އޭރިއާއަށް އާ ކޮމާންޑަރެއް

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ކާނަލް އިބްރާޙީމް ހިލްމީ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.