21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 29
އަނެއް ހަރުފަތަށް އަރަން ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް މުހިއްމު

އިންޑިއާގެ ކްރެޑިޓްލައިންގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އަކީ ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓާއި ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް ފަދަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ރައުސުލްމާލެއް ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 4
ފައިސަލް: ޕްލޭނަކާ އެކު ބަދަލުތަކާ ދިމާލަށް

ލިބުނު ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މުހައްމަދު ފައިސަލް ވަނީ މަސައްކަތްކުރައްވައިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ހިލޭ ސާބަހަށް ކްރިކެޓަށް ހިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަކީ އޭނާގެ ހިތުގައި ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދޭހަކޮށްދޭ އެއް ކަމެވެ. ކުރިން އެކި ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވެ ހުރެ ކްރިކެޓަށް އޭނާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 4
ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް ފައިސަލް، ނައިބަކަށް ކުޑަދޮނާ

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ފައިސަލް އަދި ނައިބް ރައީސަކަށް އަހުމަދު ހުސެއިން (ކުޑަދޮނާ) އިންތިހާބުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 4
ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް ކަމަށް ފައިސަލް ވާދަކުރައްވަނީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަނީ ބޯޑުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް ގިނިކަންޏާ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
"މިއީ ނިމުމެއް ނޫން، އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ"

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ އަތުން 5-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވުމަކީ ނިމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ދެން ހުރި މެޗުތަކަށް އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 5
ސީޒަން ބޯމަތީގައި، ދެ ކީޕަރުން ކްލަބެއް ނެތި

އަންނަ މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ގިނަ ޓީމުތަކުން އަންނަނީ ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ޓީމު ވަރަގަދަ ކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ބަލާއިރު ގިނަ ޓްރާންސްފާތަކެއް ވަނީ ހިނގައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އަދި ޓީމަކާ ނުގުޅެ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވެނީ...

15 ޖުލައި

July 15, 2018 46
މުއައްވިޒާއި ފައިސަލް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 46
"އިންޑިއާ- ޗައިނާ ދޫކޮށްލައިގެން ދެކޮޅެއް ނުޖެއްސޭނެ"

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖެ އަށް އެއްވަރަކަށް މުހިންމު ދެ ގައުމު ކަމަށާއި އެއިން އެއްވެސް ގައުމެއް ދޫކޮށްލައިގެން ދެކޮޅު ނުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 8
ކީޕަރު ފައިސަލް ވެސް ނިއުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

އަންނަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
ފައިސަލްގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ވާނީ "ހައްޔަރު"

"ހައްޔަރު" ގެ ޝޫޓިން އަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ތ. އަތޮޅަށް ފުރާނެ.

November 07, 2017 3
"އިންތިހާ" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ވަރަށް އުންމީދީ އެއް ފިލްމެއް އަދި ރިލީޒް ނުވެ އެބަ އޮތެވެ. އެއީ 2011 ގައި ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓް ކުރި "އިންތިހާ"...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 4
"ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "40+" އަންނަ އަހަރު

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައެއް "40+" ގެ ނަމުގައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭން ނިންމައި ފިލްމް ރަސްމީކޮށް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 6
ނަހުލާގެ "4426" އަނެއްކާ ވެސް އޮލިމްޕަހަށް

އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުރޭ "4426" އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ އިރު، ކްރިސްޓަލް އިން އޮކްޓޯބަރު 24 ގައި އަޅުވާ ފިލްމް "ބޮސް" ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުން އޮންނާނެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
ވާދަވެރި ދެ ކީޕަރުން ތިބުމުން ކޯޗު ހިތްހަމަޖެހިފައި

ސަތާރަ އަހަރަށް އިމްރާން މުހައްމަދު މިދިޔަ އަހަރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ އެކު ދެން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ބަލަހައްޓާނެ ކީޕަރަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދުނެވެ. މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު ގައުމީ ޓީމުގައި ވާދަވެރި ދެ ކީޕަރުން އެބަތިއްބެވެ. އެއީ ވެލެންސިއާގެ މުހައްމަދު ފައިސަލާއި ވިކްޓަރީގެ މުހައްމަދު އިމްރާން އެވެ. ދެ ކީޕަރުން ވެސް...

09 މާޗް

March 09, 2017 5
ސޮރީ: ފައިސަލް ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރު

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
ބޮޑެތި ރޯލްތައް ފައިސަލަށް ނުލިބެނީ ކީއްވެ؟

އެކްޓަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ފީޗާ ފިލްމްތަކުގެ ލީޑް ރޯލުން ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެން ބާވަ އެވެ؟ މިއީ އޭނާގެ ފޭނުން ހިތަށް އަރާނެ ސުވާކަށް ވާނެ އެވެ؛ އެކަމަކު ޑްރާމާ ސިލްސިލާތަކުގެ ލީޑް ރޯލުން ފައިސަލް ފެނެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
"ބައިވެރިޔާ" ގެ އިތުރު ދެ ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެޅުވި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" ގެ 17 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އެ ފިލްމުގެ ޝޯތަކެއް އޮލިމްޕަހުގައި މި ހަފުތާގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
"ބައިވެެރިޔާ"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ 29 އާއި 30 ގައި

މި މަހުގެ 14 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި މި އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު "ބައިވެރިޔާ"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ މި މަހުގެ 29 އާއި 30 ގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
"ބައިވެރިޔާ" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

"ބައިވެރިޔާ" ގެ 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވޭ

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓީމުން ބުނަނީ މިއީ ބަލާ އިރު، މަޖާވެގެން ގޮސް ނުހީ ނުތިބެވޭ ވަރުގެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 13
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްކަން މިރޭ އެނގޭނެ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ފަރާތުން ނަހުލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ރެކްއެސްޓެއް ވެސް އެބައޮތް. އެއީ "4426" އަކީ ކޯޗެއްކަން ހާމަ ނުކޮށް ސިއްރުކޮށް ދިނުން. ބޭނުމަކީ ފިލްމްގެ ސަސްޕެންސް ހިފަހެއްޓުން...

October 18, 2016 2
"މިއީ ލޯތްބަކީ" ވެސް އޭޕްރީލް 5 ގައި

ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމްތައް ރިލީޒް ކުރާ ރަސްމީ ތާރީހަކީ މިހާރު އެޕްރީލް ފަހެއް.