31 ޖުލައި

July 31, 2017 8
ކުޑަހުވަދޫ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ނުކުންނަނީ ބަދަލެއް ނެތި

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ކޯޗުކޮށްދޭނީ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ކަމަށާއި އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ގެނެސްފައިނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 1
މޯހަން ނޭޕާލުގައި ކޯޗުން ތަމްރީންކުރަނީ

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސީ ލައިންސަން ކޯޗިން ކޯހުގައި ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ކިޔައިދެމުން އެބަދެ އެވެ.