14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
މަހުޖަނަކާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަނީ

މީހުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ކަންކަން ކުރާ ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ޔުސާކޫ މައެޒާވާއާ އެކު ހަނދަށް ދާނެ އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
އިންޑިއާއިން ފޮނުވި އުޅަނދުގެ ބައިތައް ހޯދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލްގެ ބައިތައް ހަނދުގައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާ މީހެއްގެ އެހީގައި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
އިންސާނުން މާސް އަށް އުފުލާ ރޮކެޓް

އެހެރަ ފެންނަނީ ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ރޮކެޓެކެވެ. ކިޔަނީ "ސްޓާޝިޕް" އެވެ. އުފައްދަނީ "ސްޕޭސްއެކްސް"އޭ ކިޔާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ބޭނުމަކީ ހަނދަށް އަދި މާސްް އަށް އިންސާނުން އުފުލުމެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ނާސާ ހަނދަށް ފޮނުވަން އޮސްޓްރޭލިއާ އެހީތެރިވަނީ

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނާސާ އިން އިންސާނުން އަލުން ހަނދަން ފޮނުވަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި، ނާސާއިން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 14
ހަނދަށް އުޅަނދެއް އުދުއްސާލުމުން ރާއްޖޭން މަރުހަބާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިލުމުން ރާއްޖޭން އެ ގައުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 17
އިންޑިއާ އިން ހަނދަަށް ފޮނުވާ އުޅަނދު އުދުއްސާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 22) - އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވާ ޖައްވީ އުޅަނދު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މިއަދު އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 2
މިރޭ ދަންވަރު ހަނދުކޭތައެއް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ފެނުނު، ބްލަޑް މޫންގެ ހަނދުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނަ ވަރެއް ނުވި އެވެ. އެކަމަކު މިރޭ ދަންވަރު ހިފާ ކޭތަ، ވިލާ ބޯ ނޫން ނަމަ އަހަރެމެންނަށް ފެންނާނެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 57
ފަލަކީ ގޮތުން މިއަދު ރޯދަމަސް ނިމި، މާދަމާ އަކީ ޢީދު

އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތަކަށް މިއަދަކީ، މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގައުމުތަކަށް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމާ އެކު، އީދަށް ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލަން...

June 03, 2019 2
ހަނދު ބެލުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިސްލާމީ ކަލަންޑަރުގެ ހާއްސަ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަނދު ބަލަން ހާއްސަ ވެބް ސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެކަމަށް ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ވެސް ޕާކިސްތާނުގައި ލޯންޗްކޮށްފި...

27 ޖުލައި

July 27, 2018 14
މި ގަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދު ކޭތަ މިރޭ، ބަލާނަން؟

މި ރެއަކީ އަނެއްކާ ވެސް އުޑުމަތީގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލު ކުރާނެ ރެއެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ މި ރޭ ހިފާ ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ އެވެ. ފުރިހަމަ ކޭތައަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން، 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ހިފާނެ އެންމެ ދިގު ހަނދު ކޭތަ ވެސްމެ އެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު ފުރިހަމަ އަށް ކޭތަ...

22 ޖުލައި

July 22, 2018 15
އާމްސްޓްރޯންގް ހަނދަށް ގެންދިޔަ ދިދަ ނީލަން ކިޔަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 22) - އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ނީލް އާމްސްޓްރޯންގް 1969 ވަނަ އަހަރު ހަނދަށް ގެންދިޔަ އެމެރިކާ ދިދަ ނީލަން ކިޔަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 7
ހަނދުގައި އިޒްރޭލުގެ ދިދައެއް ހަރު ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 13) - އިޒްރޭލުން ހަނދަށް ފޮނުވާ އުޅަނދުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީ އިޒްރޭލުގެ ދިދައެއް ހަނދުގައި ޖެހުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 12
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދު ވާނީ ހުކުރަށް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދަކީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2018 55
މިރޭ އީދަށް ހަނދު ފެނިދާނެތަ؟

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ތުރުކީ ވިލާތް އަދި ބޮސްނިއާ ފަދަ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ، މި ގައުމުތަކުގައި މި ރެއަކީ ފިތުރު އީދަށް ހަނދު...

27 މެއި

May 27, 2018 11
ހަތަރު ވަނަ އަށް ހަނދަށް ދިޔަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާނާ (މެއި 27) - ހަނދުގައި ހަތަރު ވަނަ އަށް ހިނގި އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓް އެލަން ބީން 86 އަހަރުގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 46
ފަލަކީ ގޮތުން މާދަމާ މުލަރޯދަ، ހަނދު ފެންނާނެތަ؟

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މި ދާ ޝައުބާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ، އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، މި ރޭ ރޯދަ އަށް ހަނދު ބެލުން އޮންނާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ވެސް ރޯދަ ހިފަން ފެށުމާއި ރޯދަ އަށް ފަހު އީދު ކުރުމުގައި ވެސް އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018
މި ބައްތިން ސިފަކޮށްދެނީ ހަނދުވަރުދޭ ރެއެއް

މޭޒުމަތި ބަހައްޓާ ބައްތިއަކީ އެއިން ނުކުންނަ އައްޔަކުން މުޅި މާހައުލު ބަދަލުކޮށްލާ ބައްތިއެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ލުމިޔަރ އެސް އަކީ ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ ބައްތިއެކެވެ. މި ބައްތިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ނެރުބައްތިއަކަށް ޖަހާފައިވާ އުއްބައްތިއެކެވެ. މި ބައްތީގެ އަލި ކޮޓަރިއަށް އެޅިފައި ހުންނަނީ ބައްތީގައި ކަނޑާނަގާފައިވާ ކުރެހުންތަކުން...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕް، މާސްއަށް އިންސާނުން ފޮނުވުމުގެ ރޭހަށް

އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން އަލުން ހަނދަށް އަދި އޭގެ ފަހުން މާސް އަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާއަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 13
ހަނދުގައި ބޮޑު ހޮހަޅައެއް، އިންސާނުންނަށް އުޅެވިދާނެ

ހަނދުގައި ހުރި ބޮޑު ހޮހަޅައެއް ޖަޕާނުގެ ޖައްވީ އިދާރާގެ ސައިންސްވެރިންނަށް ފެނިއްޖެ އެވެ. މިއީ ހަނދުގެ ނުރައްކާތެރި ރޭޑިއޭޝަންތަކާއި ފިނިހޫނުމިނަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެގެން އިންސާނުންނަށް ތިބެވިދާނެ ތަނެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017
މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ

މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ފެންނަ ގޮތަށް ފަޅި ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 8
ހަނދުގެ ސާމްޕަލް ހިމެނޭ ދަބަހެއް 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ނިއު ޔޯކް (ޖުލައި 21) - ހަނދުން ސާމްޕަލް ގެނައުމަށް ނީލް އާމްސްޓްރޯންގް ބޭނުންކުރި ދަބަހެއް 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ނިއު ޔޯކުގެ ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.