20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
އެނބުރި ހަނދަށް! އަނެއްކާ އާ ރޭހެއް!

އިންސާނުން ހަނދުގައި ހިނގިތާ ބައި ގަރުނު ވީ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް ދައްކަނީ އެނބުރި ހަނދަށް ދިއުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. މި އަހަރު ފެށުނީ ވެސް ހަނދަށް ކުރި ދަތުރަކުންނެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ...

July 20, 2019 11
ހަނދަކީ ނުރައްކާ، ވިހަ ތަނެއް!

ހަނދަން އިންސާނުން ގެންދަން ނާސާ އިން ހިންގި ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމްގައި އެތައް ފަހަރަކު އެޕޯލޯ ވަނީ ހަނދަން ޖައްސައިފަ އެވެ. އިންސާނުން ގޮވައިގެން ހަނދަން ކުރި ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު...

15 ޖުލައި

July 15, 2019 20
އިންޑިއާއިން ހަނދަށް ފޮނުވަން އުޅުނު އުޅަނދު ކެންސަލް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 15) - އިންޑިއާ އަށް ހަނދަން ފޮނުވަން އުޅުނު ޖައްވީ އުޅަނދު އުދުއްސާލަން ގަޑިއިރަކަށް ވުރެ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގައި ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 23
ޗައިނާ އިން ހަނދުގައި އިންދި އޮށުން ގަސް ފަޅައިފި

ޗައިނާ އިން ހަނދަން ފޮނުވި އުޅަނދުގައި ގެންދިޔަ އޮށް ހަނދުގައި އިންދައި، އެއިން މިހާރު ގަސް ފަޅާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 23
ހަނދުގެ ދުރުފަޅިއަށް ޗައިނާގެ އުޅަނދެއް ޖައްސައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 3) - ހަނދުގެ ދުނިޔެއާ ދުރުފަޅިއަށް ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 23
އިންސާނުން ހަނދަށް ފޮނުވަން ހޯކިން ގޮވާލައްވައިފި

އިންސާނުން އަލުން ހަނދަން ފޮނުވަން ދުނިޔޭގެ އިސް ގައުމުތަކަށް ސައިންސްވެރިޔާ ސްޓެފަން ހޯކިން އިއްޔެ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 36
އެންމެފަހުން ހަނދުގައި ހިނގި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި މީހާ ކަމަށްވާ ޔޫޖީން ސާނަން، އުމުރުން 82 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.