02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 9
އިންޑިއާ އިން އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 2) - ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވުމުގެ ތިން ވަނަ މަޝްރޫއު އިންޑިއާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 7
އިންޑިއާގެ އުޅަނދު ނާސާ އަށް ދެނެގަނެވޭ ވަރެއް ނުވި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މި މަހު ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލް ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި އޮތް ތަން ފާހަގަކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 16
އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވި ލޭންޑާ ހަލާކެއް ނުވޭ

ބެންގަލޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލް ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި އޮތީ "އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައި" ކަމަށާއި އެ ލޭންޑާ ހަލާކު ނުވާ ކަމަށް އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 41
އިންޑިއާއިން ފޮނުވި އުޅަނދު ހަނދުގައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ބެންގަލޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލް ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި އޮތް ތަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) ގެ ޗެއާޕާސަން ކޭ. ސިވަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 20
ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް ޖައްވީ އުޅަނދާ ގުޅުންކެނޑިއްޖެ

ބެންގަލޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވި ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލް ރޭ ހަނދަށް ތިރިކުރަން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް މުވާސަލަތީ ގުޅުން ކެނޑި، މުޅި އިންޑިއާ ކުރަމުން ދިޔަ އުއްމީދުތައް ފެނަށް ވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
އެނބުރި ހަނދަށް! އަނެއްކާ އާ ރޭހެއް!

އިންސާނުން ހަނދުގައި ހިނގިތާ ބައި ގަރުނު ވީ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް ދައްކަނީ އެނބުރި ހަނދަށް ދިއުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. މި އަހަރު ފެށުނީ ވެސް ހަނދަށް ކުރި ދަތުރަކުންނެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ...

July 20, 2019 11
ހަނދަކީ ނުރައްކާ، ވިހަ ތަނެއް!

ހަނދަން އިންސާނުން ގެންދަން ނާސާ އިން ހިންގި ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމްގައި އެތައް ފަހަރަކު އެޕޯލޯ ވަނީ ހަނދަން ޖައްސައިފަ އެވެ. އިންސާނުން ގޮވައިގެން ހަނދަން ކުރި ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު...

15 ޖުލައި

July 15, 2019 20
އިންޑިއާއިން ހަނދަށް ފޮނުވަން އުޅުނު އުޅަނދު ކެންސަލް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 15) - އިންޑިއާ އަށް ހަނދަން ފޮނުވަން އުޅުނު ޖައްވީ އުޅަނދު އުދުއްސާލަން ގަޑިއިރަކަށް ވުރެ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގައި ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 23
ޗައިނާ އިން ހަނދުގައި އިންދި އޮށުން ގަސް ފަޅައިފި

ޗައިނާ އިން ހަނދަން ފޮނުވި އުޅަނދުގައި ގެންދިޔަ އޮށް ހަނދުގައި އިންދައި، އެއިން މިހާރު ގަސް ފަޅާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 23
ހަނދުގެ ދުރުފަޅިއަށް ޗައިނާގެ އުޅަނދެއް ޖައްސައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 3) - ހަނދުގެ ދުނިޔެއާ ދުރުފަޅިއަށް ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 23
އިންސާނުން ހަނދަށް ފޮނުވަން ހޯކިން ގޮވާލައްވައިފި

އިންސާނުން އަލުން ހަނދަން ފޮނުވަން ދުނިޔޭގެ އިސް ގައުމުތަކަށް ސައިންސްވެރިޔާ ސްޓެފަން ހޯކިން އިއްޔެ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 36
އެންމެފަހުން ހަނދުގައި ހިނގި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި މީހާ ކަމަށްވާ ޔޫޖީން ސާނަން، އުމުރުން 82 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.