24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 5
އެމްއެމްއޭ އިން ކުރު ފިލްމު މުބާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ މަހު ފާހަގަކުރާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްސްއާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރު ފިލްމު މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 24, 2020 8
ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ނަމޫނާ ބައެއް ނޫން: ސާރާ

ފިލްމުތައް ކުޅުމަކީ އެކްޓަރުން ރޯލް މޮޑެލުންގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
އިންޑިއާ އޮސްކާއަކަށް އެދޭ ނަމަ މޮންގާގެ ނަސޭހަތެއް

އިންޑިއާގެ ފީޗާ ފިލްމަކަށް މިހާތަނަށް އޮސްކާ އެވޯޑެއް ނުހޯދިގެން އުޅޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެފަދަ ފްލެޓްފޯމަކަށް ވާދަކުރާ އިރު، ފިލްމުތައް ރަނގަޅަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރަން ނޭނގުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ގުނީތު މޮމްގާ ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި އެކްޓްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ދުބާއީގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އެކްޓަރުން ހޯދަން މިހާރު ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ދުބާއީގެ ކާސްޓިން އެޖެންޓް މިރަންޑާ ޑޭވިޑްސަނެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ޖޯޑީ ފޮސްޓާ ފަސް ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވަރަށް ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޯޑީ ފޮސްޓާ ފަސް ވަނަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
"ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"ގެ ކުރު ފިލްމުތައް ދައްކާލައިފި

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދައްކުވައިދޭ ކުރު ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ހިންގާ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމްގައި އުފެއްދި ކުރު ފިލްމުތައް އާންމުންނަށް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ޕިކްސާގެ ބާނީ ކުންފުނި ދޫކޮށްލަނީ

މަޝްހޫރު އެނިމޭޝަން ކުންފުނި ޕިކްސާ އާއި ޑިޒްނީ އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯގެ ޗީފް ކްރިއޭޓިވް އޮފިސަރު ޖޯން ލެސެޓާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ އެކު މަގާމު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިއެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 3
ބިރުވެރި ފިލްމެއް ކުޅެނިކޮށް "ޖިންނި އަވަލައިފި"

ކެމްބޯޑިއާގެ ބަތަލާއަކު ބިރުވެރި ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގައި އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ޖިންނިއެއް ވަދެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަމާ ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ފިލްމަކުން ކެވިން ސްޕޭސީ ބާކީކޮށް އަލުން ޝޫޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު ކެވިން ސްޕޭސީ ކުޅެ ނިންމާފައި އޮތް ފިލްމަކުން އޭނާ ބާކީކުރުމަށް ފަހު އޭނާގެ މަންޒަރުތައް އަލުން ޝޫޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. "އޯލް ދަ މަނީ އިން ދަ ވޯލްޑް"ގައި ސްޕޭސީ އަދާކުރި ދައުރު އެހެން މީހަކަށް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ސްޕޭސީ އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017
ކޮލިން ޕަވަލްގެ ގޮތުގައި މޯގަން ފްރީމަން އަންނަނީ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކޮލިން ޕަވަލްގެ ބަޔޮޕިކެއްގައި އޭނާގެ ރޯލު ކުޅެން މޯގަން ފްރީމަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017
އެކްޓްކުރަން އަދިވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ: ކޭޓް ވިންސްލެޓް

ކޭޓް ވިންސްލެޓަކީ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައި ފިލްމު ކުޅެން ފަރިތަ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާ ކުޅުނު އެންމެ މަޝްހޫރު ރޯލުގައި ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯއާ އެކު "ޓައިޓޭނިކް" އިން ފެނުނު އިރު، ކަނޑުމަތީގެ މަންޒަރެއްގައި ހީކަރުވައިގަނެގެން ތުރުތުރުއަޅައަޅާ އޮންނަން ވެސް ޖެހުނެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދަ މައުންޓަން ބިޓްވީން އަޒް"އަކީ ވެސް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 3
"ޓޫމްބް ރެއިޑާ"ގެ ބަތަލާގެ ކަރު މާ ދިގުކޮށްލައިފި

"ޓޫމްބް ރެއިޑާ"ގެ އާ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުމާ އެކު ފޭނުންގެ ހިތް އެ ފިލްމަށް ވަނީ ދަމައިގެންފަ އެވެ. ކްލެސިކް ވީޑިއޯ ގޭމް ކެރެކްޓާ ލާރާ ކްރޮފްޓްގެ ގޮތުގައި މި ފަހަރު ފެންނާނީ އެންޖެލީނާ ޖޯލީގެ ބަދަލުގައި އެލީސިއާ ވިކެންޑާ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 11
ހުޅުމާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާ ވަރަށް ތަފާތު

ޝްވެކް ސިނަމާގެ އާ ތަނެއް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 1
އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ އޮސްކާ ދެވުނީ ނުބައި ފިލްމަކަށް!

އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ދިގު ހަފްލާ ފެށިގެން ނިމެންދެން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާންކަމެކެވެ. އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" ކަމަށް އިއުލާންކޮށް އެ ފިލްމުގެ ތަރިންނަށާއި ކްރޫ އަށް އެވޯޑް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު އެކަން ވީ ބޮޑު އޮޅުމަކަށެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 9
ހުޅުމާލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގަން ޝްވެކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގަން ޝްވެކާ ސިނަމާއާ ހަވާލުކޮށް، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަން ހުޅުވަަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު ރިންގްޓޯނަކަށް

ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ޑަބްކުރާ އަޑު އޭގެ އޮރިޖިނަލް ގޮތުގައި އާއްމުވުމަކީ އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފިލްމު ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ މީހުންގެ އަތުން އެފަދަ ގޯހެއް ވަރަށް ނެހެދެ އެވެ. އެހެންވެ، "ދަ މަމީ"ގެ ރީމޭކްގައި ޓޮމް ކްރޫޒް ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އެ ގޮތަށް އާއްމުވުމާ އެކު، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 23
ދިރާގުން އައިފްލިކްސް ތައާރަފްކޮށްފި، ތިން މަސް ހިލޭ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ މީޑިއާ ކޮންޓެންޓް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ އައިފްލިކްސް ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 8
ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ފިލްމެއްގައި އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް

ބިލިއަނަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ފައި ނެންގެވުމާ އެކު ވެސް އޭނާގެ ޕްލޮޕް ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ މީޑިއާ އަށް ތިލަވި އެވެ. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން އެއީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ބައެއް މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މިއީ އެ ވާހަކަ އާކޮށްލަން ރަނގަޅު ވަގުތެކެވެ. ޓްރަމްޕަކީ މިހާރު އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 1
އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާ ބެހޭ ތަފާތު ސީރީޒެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާ އާއި އެ ގައުމުގެ ރައީސާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ފިލްމުތަކާއި ސީރީޒްތައް އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މަގުބޫލެވެ. މަޝްހޫރު ސީރީޒް "ހައުސް އޮފް ކާޑްސް" އަކީ ވެސް އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާއި ސިޔާސީ މަސްރަހާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ސީރީޒް އެކެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 11
އިންޑިއާގައި އުޅޭ ޕާކިސްތާނު އެކްޓަރުންނަށް އިންޒާރެއް

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެ، ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓަރުންނާއި އާޓިސްޓުން 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ މަހަރަޝްތުރާ ނަވްނިރްމަން ސޭނާ (އެމްއެންސް) އިން އިއްޔެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 4
އަންހެނުންނާ ފޮށޭ މަންޒަރު ފިލްމުތަކުގައި ނުދެއްކުމަށް އެދެފި

އަންހެންކުދިން ފަހަތުން ހިނގައި ގޯނާކޮށް މައްލަވަކުރާ މަންޒަރު އިންޑިއާގައި އުފައްދާ ފިލްމުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ހިމަނާފައި ހުރެ އެވެ. ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް ވުރެ ސައުތު އިންޑިއާ...

September 23, 2016 4
އާޝާ ޕާރެކްގެ ހުސް ދުނިޔެ އާއި އުފާވެރި މާޒީ

ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އާޝާ ޕާރެކް މިހާރު އުޅެނީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބަލިވެ އެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެންޏެއް ނުކުރާ އާޝާގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދެނީ އިހުގެ އެކުވެރިންނެވެ....