25 މާޗް

March 25, 2019 30
ހަމްޒާގެ ރިސޯޓެއް ވިއްކާލަން އިއުލާނުކޮށްފި

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަމްޒާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ތްރީ އޭ ކޮމްޕެނީން ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ ށ. ދޮޅިޔަދޫ ރަހުނުކޮށް ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެން އެ ރަށް ވިއްކާލަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.