27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 73
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ނިހާނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކަށް

ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 12 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބުރަވެ ކަމަށް، ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 90
"އިންތިހާބަކާ ނުލާ ރައީސަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ"

އިންތިހާބަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 4
ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް އާރިފް

ޕީޕީއެމް ޕާލިމަންޓް ގްރޫޕް (ޕީޖ) ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއާއެކު އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގައި ހަތަރު ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުން ތިއްބަވާނެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 17
ރިޔާޒުގެ ފޮޓޯތަކެއް ހެދި މީހެއްގެ ފޯނު އަތުލައިފި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް ނިސްބަތްކޮށް، ހަޑިހުތުރު ފޮޓޯތަކެއް ހެދި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 9
ސަލީމްގެ ބަދަލުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް އަބްދުއްރަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހިނގަމުން އަންނަ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެ ކޮމެޓީއަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 18
މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮމެޓީއަކުން ރިޔާޒު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އާއި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމީޓީ (241 ކޮމެޓީ)ން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 5
އެމްޕީއެލްގެ ތެލުގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މެރީޑިއަމް ސާވިސަސް އިން ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ތަހުގީގުކުރަން...

October 13, 2016 13
މައްސަލަ އުޅެނީ އެމްޕީއެލް ތެރޭގައި: ރިޔާޒު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް މެރީޑިއަމުން ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި މައްސަލަ އުޅެނީ އެމްޕީއެލް ތެރޭގައި...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 122
ނުވިއްކާ ތެލަށް ވެސް މެރީޑިއަމުން ބިލްކުރޭ: ޖުނައިދު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ސަޕްލައިކުރާ އަދަދަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުކޮށްގެން މެރީޑިއަމް ސާވިސަސް އިން ބިލްކޮށް، ތެޔޮ ވިއްކުމުގައި އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 59
އެމްޕީއެލްއަށް ތެޔޮ ހޯދޭނީ މެރީޑިއަމުން އެކަނި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން މެރީޑިއަމް ނޫން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރަން އަންގައި، އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 18
އެސްޓީއޯގެ 19 މިލިއަން ރުފިޔާ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން ނެގި ކަމަށް ބުނާ ތެލަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެސްޓީއޯ އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރި ދައުވާ ނާކާމިޔާބުވުމުން މިއަދު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 96
މިއީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާންވީ ވަގުތު: ރިޔާޒް

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 7
ކަންބޮޑުވުން ގިނަ އިސްލާހުތަކަކާ އެކު ޗުއްޓީއަށް

މި އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުނު އިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކުރި ބިލްތަކެއް ފާސްކުރިކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް މަޖިލިހުން އެ ބިލްތައް ފާސްކުރީ އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަމުން ދަނިކޮށް، އެއިން އެއްވެސް އަޑެއް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 21
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް!

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ އެންމެ ފަހުން ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ރިޔާޒް ރަޝީދެވެ. އެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވައި ދޫނުކުރައްވާނެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މީޑިއާގައި ދައްކަވައި އަދި ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 16
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ!

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ތްރީ ލައިން ވިޕާ ހިލާފުވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 32
"އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުލުހަކު ނެތް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ކުރާ ތަހުގީގުގެ ލިޔެކިއުންތައް ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 18
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެތަ؟

ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި މެމްބަރުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅައިފާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ. މިހެން ބުނަން ފެށީ، މާލޭގައި ތިއްބަވައި، ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިނުގެންނެވި މެމްބަރުންނާއި ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާ އެކު ހަތް މެމްބަރަކު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާ...

30 ޖުލައި

July 30, 2016 46
ރިޔާޒު ކިނބިދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ތ. ކިނބިދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އަޑުއުފުލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 25
އަބުރުގެ ބިލް އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރާނެ: ރިޔާޒް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ފާސްކުރަން ނިންމާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ބިލް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ،

18 ޖުލައި

July 18, 2016 58
އިއްތިހާދުން އުޅެނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން: ރިޔާޒް

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން ނުވަތަ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 51
19 މިލިއަންގެ ބޮޑު ދައުވާ މެރީޑިއަމަށް ސާބިތެއް ނުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މެރީޑިއަމް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފަހުން ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް އެސްޓީއޯއިން ނަގާފައިވާ ތެލަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ 19.3 މިލިއަން ރުފިޔާ މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން ހޯދަން އެސްޓީއޯއިން ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.