13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
އެމްޕީއެލްގެ ލޭބާ ކުއާޓަރުގައި ބޮޑު އިމާރާތެއް އަޅަނީ

އެމްޕީއެލްގެ ލޭބާ ކުއާޓަރު ހުރި ތަނުގައި ބޮޑު އިމާރާތެއް އަޅަން އެތަން ހުސްކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 26
ބޮޑެތި ކާގޯ ލައިންތައް ރާއްޖެއާ ދުރަށް!

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. މަގަތު ފާލަމުގެ ކިޔޫ އެހާ ދިގެވެ. މުދާ ބޭލޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތިގެން ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރުތައް ހުސްކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. މިހިރީ އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު ވެސް އެތަނުގައި ހައްލުނުވެ ހުރި މައްސަލަތަކެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 8
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ބުދަދުވަހު އިފުތިތާހު ކުރަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ބުދަދުވަހުގެ ގެ ރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 5
އާ އުޅަނދުތަކާ އެކު ޝަކުވާތައް ހުއްޓޭނެ: ޖުނައިދު

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ގެންނަ އާ އުޅަނދުތައް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން، މިހާރުގެ ގިނަ ޝަކުުވާތައް ހުއްޓޭނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުﷲ ޖުނައިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 3
ދެކުނުގެ ބަސް ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 27, 2016
އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކުގެ ދަތުރުފަތުރަށް 13 ބަސް ގެނެސްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް )އިން 13 ބަސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

June 27, 2016 4
ބަނދަރަށް 140 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އުޅަނދު ގެންނަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 22 އުޅަނދެއް ހޯދުމަށް ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 1
ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކާނާ އެމްޕީއެލްއިން އަވަހަށް ހުސްކުރަނީ

ޕެރިޝެބްލް ފުޑްސް ނުވަތަ އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި ހިފައިގެން އަންނަ ބޯޓު އެމްޕީއެލްގެ ބަނދަރުގައި އަޅާތާ އަށް ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހުސްކުރަން ނިންމައި އެއަށް އެ އިދާރާއިން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 3
އެމްޕީއެލްގެ ހާލަތު ގޯސް، ލޯޑު ބޮޑު ވަނީ!

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބާލަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި އުޅަނދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ނުވަ...

June 02, 2016 2
"ހިޔާނާތްވި" އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް އޮފީހުގެ 300،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލާގައި އެތަނުގެ...