30 މާޗް

March 30, 2018 63
ޝަކުވާތަކަށް ފަހު، މުދާ އުފުލާ ގަޑި ބަދަލުކޮށްފި

މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ޝަކުވާތަކާ ހެދި، އެންމެ ފަހުން ގަޑިތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 15
އެމްޕީއެލް އިން ހަދާ ފްލެޓްތަކުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަދާ ފްލެޓްތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 43
ބްރިޖާއެކު ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން އެމްޕީއެލުން ފަށަނީ

ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސްދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 26
ބަދަލު ހޯދަން ހުށަހަޅާނަން: އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުން

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނީ ކުއްލި ހައިރާން ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ލޭބާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް، އޭގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 38
4 ވެރިޔަކު ވަކިކުރީ އެޗްއޯޑީން މަދުކުރަން: އެމްޕީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ހަތަރު ވެރިއަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއް އެއްކޮށްލައި ވެރިން މަދު ކުރުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 26, 2018 47
އެމްޕީއެލްގެ އިސްވެރިންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ހަތަރު ބޭފުޅަކު މިއަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

March 26, 2018 77
ޓްރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިނޫން ގޮތެއް ނެތް؟

މާލޭގެ މަގުތައް މިވަނީ ވެހިކަލްތަކުން ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. ވަކި ވަގުތެއް ނެތެވެ. ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއްގައި ވިޔަސް ތަނަކަށް ދަތުރެއް ކުރުން މިހާރު ވަނީ ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެފަ އެވެ. މި...

25 މާޗް

March 25, 2018 41
ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ، ގަވާއިދު ގޯސް!

ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

March 25, 2018 24
ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ޓީ ޖެޓީން މުދާ ދޫކުރުން ރޭގަނޑަށް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ޓީ ޖެޓީން މާލެ ތެރެ އަށް ގުދަންކުރަން ގެންދާ މުދާ ދޫކުރުން، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ގެނައި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ހަމައެކަނި ރޭގަނޑަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް...

06 މާޗް

March 06, 2018 4
ފެނަކަ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން ހަލީމަށް

ކަރަންޓް ކުންފުނި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމާ ހަވާލުކުރަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 9
ގަމުގެ ދޫގަސް ތަރައްގީކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

އައްޑޫ ގަމުގައި އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން ނިންމައި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މިރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 17
އެމްޕީއެލް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެޖޯރިޓީ އަންހެނުންނަށް

ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެޖޯރިޓީ އަންހެނުންނަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 48
އެމްޕީއެލްގެ ތިން ޓަވަރުގެ އަގު 500 މިލިއަން

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޕީއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި 14 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ތިން ޓަވަރު އިމާރާތްކުރަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 500 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 16
އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑަށް އާ ތިން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ބޯޑުން ހަތަރު ބޭފުޅަކު ވަކިކޮށް، އާ ތިން ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 3
ކޮމާޝަލް ހާބަރު ވެސް މާދަމާ ބަންދު

މާދަމާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރު ވެސް މާދަމާ ބަންދުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

December 30, 2017 39
އެމްޕީއެލްގެ ތިން ޓަވަރު އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޕީއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ރެޒިޑެންޝަލް ތިން ޓަވަރު އަޅަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 11
މާމިގިލީގައި ހަދާ ބަނދަރުގެ ވަށާފާރު ވައްޓާލައިފި

އދ. މާމިގިލީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޕީއެލުން ތަރައްގީ ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ ފާރުން ބޮޑު ބައެއް ވައްޓާލައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 12
ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ނަޝީދު އަލުން އެމްޕީއެލްއަށް

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގައި އޭނާ ކުރިން އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 1
ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ޓީޖެޓީ މަރާމާތުކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ޓީ ޖެޓީގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތު ކުރުން އެމްޕީއެލް އިން އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 14
ޓަވަރުއަޅާނެ ބަޔަކު އެމްޕީއެލާއި ވެމްކޯއިން ވެސް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާއި ވެމްކޯއިން ވެސް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 20
މާމިގިލީ ބަނދަރު ހަދަނީ މަޝްވަރާއެއް ނެތި: ކައުންސިލް

އދ. މާމިގިލީގައި ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ، އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 13
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ހަލީމަށް ލީޑަޝިޕް އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމް ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އޭނާ އަށް މިރޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް ދީފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނަމަ އެމްޕީއެލްގެ ދަތުރު ހިލޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހިލޭ ދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 1
އުރީދޫން އެމްޕީއެލްގެ ބަނދަރުތައް ނެޓްވޯކަކުން ގުޅަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ ބަނދަރުތައް، އުރީދޫގެ ލީޒްޑް ލައިނާއި ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް (ވީޕީއެން) މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވައިދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.