07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 18
މަހާ ޖައްރާފް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ޗައިނާގައި ބަނދެފައިވާ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފް) ރާއްޖެ އަށް އައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 43
މަހާ ޖައްރާފު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ޗައިނާގައި ބަނދެފައިވާ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފް) އާ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 49
އެމްޓީސީސީ ފެރީތައް އިހުތިޖާޖަށް ނުކުންނަނީ!

އެމްޓީސީސީން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުންކުރާ ދޯނިތަކަށް ކުލި ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ، ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ފެރީތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދީފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 5
އެމްޓީސީސީ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސްއަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 13
އެމްޓީސީސީ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ގެންނަނީ

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ގަތް 36 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 5
ފެރީގެ ހިދުމަތްދޭ ނުވަ އަތޮޅުގައި ނަގާ އަގު ބޮޑެއް ނޫން

އެމްޓީސީސީން ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ދެމުން އަންނަ ފެރީ ހިދުމަތުގެ އަގު ނަގަނީ މީގެ ކުރިން މި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ އަގުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2016
އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއްވީ މިދިޔަ އަހަރު

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.04 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. އަދި ޓެކުހަށް ކަނޑާފައި 185.68 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.