06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 11
މަނީލޯންޑަރިން މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޔޮޓެއް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގައި މިހާރު ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ޔޮޓެއް ރާއްޖޭގައި އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެ ހޯދައި އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
އައިފާ 2019: ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރި "ރާޒީ" އަށް

މި މަހުގެ 18 ގައި ބާއްވާ އައިފާ އެވޯޑްސްގެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް ޑައިރެކްޓަރު މެގްނާ ގުލްޒާރުގެ "ރާޒީ" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ ނޮވެމްބަރުގައި އިންޑިއާ އަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ ނޮވެމްބަރު މަހު އިންޑިއާގައި ޕަފޯމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
މުމްބާއީގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓި 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މުމްބާއީ (ޖުލައި 17) - އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓި 10 މީހުން މަރުވެ އިތުރު 10 މީހުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ރިޝީގެ އުންމީދަކީ އުފަން ދުވަހަށް ގައުމަށް ދިއުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މުމްބާއީގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 9
ފޭކް ހައިޖެކަކުން އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ޖެޓް އެއާވޭޒްގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އަންހެނުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުވައިލުމުގެ މަގުސަދުގައި ފޭކް ހައިޖެކެއް ޕްލޭން ކުރި އިންޑިއާގެ ވިޔަފާވެރިއަކަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
އޮކްޓޫބަރުގައި ރިއާނާގެ ކޮންސެޓެއް އިންޑިއާގައި

ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު އާޓިސްޓުން އެންމެ އާންމުކޮށް ޓުއާތަކަށް ދާ އޭޝިއާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް އިންޑިއާ އަށް ދާން ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 6
ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅުނު ބަތަލާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސް ދިން ޓީވީ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލް ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޓީވީ ބަތަލާ ދެވޮލީނާ ބަޓަޗަރުޖީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
މުމްބާއީ ހަމަލާދިން މީހުންގެ ބޮލަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު

މުމްބާއީ (ނޮވެމްބަރު 26) - މުމްބާއީ އަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް މިއަދު 10 އަހަރު ފުރުނު އިރު ހަމާލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން ހޯދަން އެމެރިކާ އިން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ޖޯނަސް ބުލޫ ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޓުއާތަކުގައި އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ އިރު، މި ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފަންނާނަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 2
ވަގަށް ނެގި ޖަވާހިރު އޮތީ ބަނޑުތެރޭގައި

ދުބާއީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޗައިނާގެ ދެމަފިރިިއަކު އެ ގައުމުގެ ގަހަނާ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނެގި ޖަވާހިރު އަންހެން މީހާގެ ބަނޑުތެރެއަށް ދިރުވާލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018
އެސްކިއޫގެ ބޯޓަކަށް މުމްބާއީގައި ބޮމެއްގެ އިންޒާރު ދީފި

މުމްބާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ބޮމެއްގެ އިންޒާރު ދިނުމާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ބޯޓަކުން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕަސިންޖަރުން މުމްބާއީ އެއާޕޯޓުގައި އަށް ގަޑިއިރު މަޑު ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018
ބްރަޔަން އެޑަމްސް ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

ގްރެމީ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރަޔަން އެޑަމްސް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންޑިއާ އަށް ޓުއާއެއްގައި ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018
މުމްބާއީގެ އިމާރާތެއްގެ މައްޗަށް ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މަރު

މުމްބާއީ (ޖޫން 28) - އިންޑިއާގެ މާލީ ވެރިރަށް މުމްބާއީގެ އިމާރާތެއްގެ މައްޗަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މީހުން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 5
މުމްބާއީގެ ފަގީރު އަވަށްތައް ކުލަތަކުން ޖަރީކޮށްފި

"ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ކަހަލަ ފިލްމްތަކުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ސްލަމްތައް ނޫނީ ފަގީރު ސަރަހައްދުތަކާއި އެތަންތަނުގައި އުޅޭ ފަގީރު މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ފެނިފައި ވާނެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 1
އަމީތާބްގެ ނަމުގައި މިއުޒިއަމެއް ހަދަން ގަބޫލެއް ނޫން

އަމީތާބް ބައްޗަން ހިންދީ ސިނަމާ އަށް ކޮށްދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް މިއުޒިއެއް ހަދަން، އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަމީތު ސަތަން ހުކުރު ދުވަހު ސްޓޭޓް އެސެމްބްލީ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 1
ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖަކު ފުލުހަކަށް

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި އުޅޭ، ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ފުލުހަކަށް ވުމުގެ އުންމީދު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އެއް ދުވަހަށް ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅެފި...

March 25, 2018
އަންހެނެއްގެ ގޮހޮރުން 2،000 ގިނަ ހިލަކޮޅު ނަގައިފި

އިންޑިއާގެ 50 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ބަނޑު އޮޕަރޭޝަންކޮށް، ގޮހޮރުން 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހިލަކޮޅު ނަގައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018
"ވަން ރިޕަބްލިކް" އަންނަ މަހު އިންޑިއާ އަށް

ކޯލްޑް ޕްލޭ އާއި ޖަސްޓިން ބީބާ އަދި އެޑް ޝީރަންގެ ޓުއާތަކަށް ފަހު، އިންޑިއާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބޭންޑެއް ޓުއާއަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
މުމްބައިގައި ނުކުޅެދޭ މީހުން ހިދުމަތް ދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް

ވާހަކަދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުގެ ކުޅަދާނަކަމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީގެން އިންޑިއާގެ މުމްބައިގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 5
17 އަހަރު ކުއްޖަކަށް ހާޓް އެޓޭކެއް!

ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ހާޓް އެޓޭކް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ދާތީ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ދަނީ މައްޗަށެވެ. އިންޑިޔާގައި ދާދި ފަހުން ހިނގި މިފަދަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ހާޓް އެޓޭކް އާއްމުކޮށް ޖެހެނީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ކަމަށް ވިޔަސް...