24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 10
ޕީޓްރަލް ސަރަހައްދުގެ ދެ ގެއެއް ފާސްކުރަނީ

މައްޗަންގޮޅީ ޕީޓްރަލް ހޮޓާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ދެ ގެއެއް ފުލުހުން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

April 24, 2017 33
މާލެތެރެ ބަލަހައްޓަން އިތުރު ފުލުހުން ނެރެފި

މާލެތެރޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު ފުލުހުން މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 3
ޔާމީންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

މަރާލާފައި އޮއްވައި ރޭ ފެނުނު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާ މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ބާއްވައިފި އެވެ.

April 23, 2017 53
ޔާމީންގެ މަރަކީ މީޑިއާ އަށް ދިން ހަމަލާއެއް: ސަރުކާރު

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދަށް ހަމަލާދީ މަރާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށާއި މިނިވަން މީޑިއާއަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 38
އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭ ބުނެ ރައުދާ ސަމާސާކުރި: ކޮލެޖް

ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، މަރުވުމުގެ ތިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭ ބުނެ ރައްޓެއްސަކާ ސަމާސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައުދާގެ ކޮލެޖުން ކުރި ތަހުގީގާ ހަވާލާދީ ބަންގްލާދޭޝްގެ ޑެއިލީ ސްޓާ ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ އަތުގައި ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހުރި

ލ. ފޮނަދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ އަތުން 90،000 ރުފިޔާ ފެނުނު ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 19
ރައުދާގެ ފޯނުން މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ

ބަނގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިންގެ ރޮނގުން ކިޔަވަމުން އަންނަނިކޮށް މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، 20، ގެ ފޯން، ދިވެހި ފުލުހުން އަންލޮކްކޮށް އޭނާގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 30
ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޕޮލިސް

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ބަންގްލާދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުރި ކޮލެޖްގެ ހޮސްޓެލްގައި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭނާ މަރާލީ ކަމަށް ވެސް ބަލައިގެން ކަމަށާއި އޭނާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން 50 ޕަސެންޓް ޗާންސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 13
މިރުޒާގެ ދެ ގާތިލުން މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދީ އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހަކު މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
ރައުދާ މަރާލީތޯ ބަލަންޖެހޭ: ބަންގާޅުގެ ކުރީގެ ރައީސް

ބަންގްލާދޭޝްގެ އިސްލާމީ ބޭންކް މެޑިކަލް ކޮލެޖްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު އިރުޝާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 03, 2017 3
ބިދޭސީމީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު

ލ. ފޮނަދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 03, 2017 8
ގެދޮރާއި ވަޒީފާ ދިން މީހުންނަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިންގްލެންޑުގައި ފަގީރު ހާލުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުނު މީހަކަށް އެހީވެ ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިން މަންމައަކާއި އޭނާގެ ފުރާވަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކަށް އެ މީހާ ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
ބޭރު މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން 3 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ފޮނދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ މައްސަލާގައި ތިން ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 3
މަރާލި ކިމްގެ "ދަރިއެއްގެ" ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި

ސޯލް (މާޗް 8) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ވިހަ ބޭނުންކޮށްގެން މަރާލި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ ވީޑިއޯއެއް ޔޫޓިއުބުގައި އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 9
"އިބްތިހާލް މަރުވި ސަބަބު ޔަގީންކަމާއެކު ބުނަން ދަތި"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާފައި ނެތުމުން އޭނާގެ މަރުގެ އަސްލު ސަބަބު ޔަގީންކަމާ އެކު ދެނެނުގަނެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރަކު ކޯޓުގައި މިއަދު ވިިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ކިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ކޮރެއާ އެމްބަސީ އޮފިޝަލަކު ހޯދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 22) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ވިހަ ދީގެން މަރާލި، ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އެމްބަސީގެ...

February 22, 2017 1
ލަންކާ ރިޕޯޓަރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 22) - ސްރީ ލަންކާގައި 2009 ވަނަ އަހަރު މަރާލި މަޝްހޫރު އެޑިޓަރު ލަސަންތާ ވިކްރަމަތުންގާގެ މަރުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ސިފައިން އިންޓަލިޖެންސް ފަސް އޮފިސަރަކު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 3
އިބްރާހިމްގެ ބަންދާ މެދު ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމި

ސްރީލަންކާގައި މަރައިލި ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާގެ ގޭ ބަންދުގައި ހުރި މައްސަލާގައި އިތުރު ގޮތެއް ހައި ކޯޓަށް ނިންމެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 2
އިރުޝާންގެ މަރާ "ގުޅުންހުރި" މީހަކު ޖަލަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުމަދު އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅުން ހުރި މާރާމާރީއެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު 27 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ރަބަރޭގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

މަރާލުމަށް ފަހު ސްރީލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާއަށް ވަކީލަކު...

January 24, 2017 2
ވަގެއް ކަމަށް ހީކޮށް އަނބިމީހާ މަރާލެވިއްޖެ

ގެޔަށް ވަދެގެން އުޅޭ ވަގެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެމެރިކާގެ 49 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް އޮޅިގެން އޭނާގެ އަނބިމީހާ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލެވިއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
މިނިމަސް ކާތީ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު މަރާލައި އެ ކުއްޖާގެ މިނިމަސް ކެއުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާގެ ލޫދިއާނާގެ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
ޝީނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އިންދިރާނީ ވަރިވަނީ

ޝީނާ ބޯރާ މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، އިންޑިއާގެ މީޑިއާގެ ފުންނާބު އުސް މީހެއްކަމަށްވާ އޭނާގެ ދޮން ބައްޕަ ޕީޓާ މުކަރުޖީ އާއި މަންމަ އިންދިރާނީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ޕީޓާ ކައިރިން ވަރިވާން އިންދިރާނީ ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ޝީނާ މަރާލި ކަމުގެ ދައުވާ އިންދިރާނީ އާއި ޕީޓާއަށް ކޮށްފި

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ޝީނާ ބޯރާ މަރާލުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއާ ކައިރީގައިވާ ހިސާބެއްގައި ވަޅުލިތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ އިންދިރާނީ މުކަރުޖީ އާއި ދޮންބައްޕަ ޕީޓާ މުކަރުޖީ އަދި އިންދިރާނީގެ ކުރީގެ ފިރިއެއް ކަމަށްވާ ސަންޖީވް ކަންނާގެ މައްޗަށް، ޝީނާ މަރާލަން ރޭވުމާއި މަރާލި ކަމުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017
ތިން ދަރިން މަރާލި ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކު ބުނެފި

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ތިން ދަރިން މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
ވިސާމް މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މަރައިލި، ހއ. ހޯރަފުށީ ނޫރީގޭ އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އޭނާގެ ފަރާތުން ހަައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.