15 މާޗް

March 15, 2018 4
އަނބިދަރިން މަރާލައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެއާ ފޯސްގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދެ ދަރިން މަރާލައި، އިމަޖެންސީ އަށް ގުޅައި އެ ހަބަރު ދިނުމަށް ފަހު، ބަޑި ޖަހައިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާގުޅިގެން ބަންދުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ބްރެޓިސްލާވާ (މާޗް 3) - ސްލޮވާކިއާގެ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިޔާ ޖޭން ކުސިއަކްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ހަތް މީހުން ވެސް ފުލުހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 4
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތަށް އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ

ބްރެޓިސްލާވާ (ފެބްރުއަރީ 28) - ބަޑިޖަހާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ސްލޮވާކިއާގެ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިޔާ ޖޭން ކުސިއަކްގެ މަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިން ފަރާތަކަށް އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ (1.2 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އިނާމެއް ދޭނެކަން އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރޮބަޓް ފިކޯ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018
އާއިލާ މަރާލަން ހަވާލުކުރެވުނީ ފުލުހުންނާ

ރަޝިއާގެ ސޯކީގައި، އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މުއްސަނދި މައިންބަފައިންނާއި 10 އަހަރުގެ ކޮއްކޮ މަރާލަން ރާވަނިކޮށް ސިއްރު ފުލުހުން ހުރިހާ ކަމެއް ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކުއްޖާ މަރާލި މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 7) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު މަރާލި ޕާކިސްތާން މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 34
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އުގައިލްގެ އެހީބޭނުމެއް ނުވި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އެހީތެރިވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ސަރުކާރުން ގަބޫލު ނުކުރި ކަމަށް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 3
ގާތިލެއް ކަމަށް ބުނެ މަރާލި މީހާގެ ކުށެއް ނެތް

ޕާކިސްތާން ފުލުހުން މުދައްސިރު ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލީ އެވެ. މުދައްސިރު އަކީ ދާދިފަހުން ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޕާކިސްތާނުގެ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީ އެ އަވަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ކަސޫރްގައި ދިރިއުޅުނު މީހެކެވެ. ޒައިނަބްގެ ކުރިން ހަމަ އެގޮތަށް މަރުވި އަންހެންކުދިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އީމާން ފާތިމާ ކިޔާ ފަސް އަހަރުގެ...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 12
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކުޑަކުދިން ހައްލާފައި ވަނީ މެޓާ ދީގެން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 25) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެތައް...

January 25, 2018 4
ކައުސަލިޔާ އާއި ޝަންކަރުގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ

ހަގީގީ ލޯބީގެ އަސަރު ގަދަ ވާހަކަތަކާއި ބައެއް ލޯބިވެރިން ދުނިޔެއިން ނެތިދާ ހިތާމަވެރި އަދި އަނިޔާވެރި ހަދިސާތަކުގެ އަޑު އިންޑިއާގައި އަބަދުވެސް މި އޮންނަނީ ގަދަވެފަ އެވެ....

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
މޫސަ މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު، މާފަންނު އައިޓަމްސް ފިހާރަ ކައިރިން ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

January 24, 2018
ހާރިސްގެ މަރުގެ ދައުވާއަށް އިންކާރު، ގިނަ ހެކިތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަރާލި ހާރިސް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާ އެ ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށް، އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ގިނަ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅަން...

January 24, 2018 4
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް ދަންޖައްސަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 24) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 23) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
ޒައިނަބުގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުހުލަތެއް ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 21) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ޕާކިސްތާނުގެ...

January 21, 2018
އަސީލްގެ މަރު: ދިފާއީ ހެކިން ގެންނަން ފަހު ފުރުސަތު

އަގޯރާ އެކްސްޕްރެސް ފިހާރަ ކައިރީގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރާލި އަސީލް އަހުމަދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހުންގެ ދިފާއީ ހެކިން ހާޒިރުކުރަން ފަހު...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލުން ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - ޕާކިސްތާނުގައި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
ޒައިނަބުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ސީރިއަސްއެއް ނޫން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 15) - ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޕާކިސްތާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ހޯދުމުގައި ޕަންޖާބް ސަރުކާރާއި ފުލުހުން ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު މަންސޫރު އަލީ ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
ހާރިސް މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފެށުން ފަސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަރާލި ހާރިސް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފެށުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

January 14, 2018 5
ޒައިނަބުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 3
ޒައިނަބް ކިޑްނެޕްކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯއެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީ ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެއް ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 5
ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 11) - އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ޒައިނަބް ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ކަސޫރު ސިޓީގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 7
ރައުދާގެ މަރު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓައި މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 5
ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 2
މިދިޔަ އަހަރު ކުށް މަދު، ނަމަވެސް ހަ މަރު

ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު މަދު ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.