18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017
އާއިލާއެއްގެ މަރުގެ ސިއްރު ފަޅާއަރުވާލި ކުޑަކުއްޖާ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ވިސްކޮންސިންގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށްވާ އާތާ ޑުޕަރޯލްޓް އަކީ މުއްސަނދި މީހެކެވެ. ހޫނު ހިސާބެއްގައި އާއިލާއާ އެކު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްލުމަކީ އޭނާ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެކެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދަތުރުތައް ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އާއިލާއާ އެކު ކުރަން މިއުޅޭ ޗުއްޓީ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 4
އަނަސްގެ މަރާގުޅިގެން އިތުރު ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، އިތުރު ދެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2017 27
"ބަންގްލާދޭޝް މީހާ އިއްސެ މަރާލީ ބަދަލު ހިފަން"

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓްގައި މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލާދޭޝް މީހެއް ކަމަށްވާ ސުމަން މިއާ، އޭނާއާ އެކު އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރި އިސްމާއީލް އުމަރު (އިއްސެ) މިދިޔަ ރޯދަ މަހު މަރާލީ...

August 17, 2017 15
މާރާމާރީތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ފަހަކަށް އައިސް، ހިންގި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
އަނަސްގެ މަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް އާއިލާއާ ހިއްސާކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ ތަހުގީގާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފުލުހުން އޭނާގެ އާއިލާއާ މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފު މިއަދު ވަނީ އަނަސްގެ ބައްޕަ އަބްދުއްރާފިއުއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 31
މަފާޒުގެ ހުކުމް ވަނީ ތަންފީޒުކޮށް ނިމިފައި: ޕޮލިސް

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަފާޒު، ގ. ޝާރާޒް، އަކީ މޮނިކޮން އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ނިމިފައިވާ...

August 13, 2017 37
ޖަލަށް ލާފައި ހުރި މަފާޒް "މިނިވަންވީ" ކިހިނެއް؟

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަފާޒު، ގ. ޝާރާޒް، އަކީ ބޮޑު އެހެން މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 17
ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދަށް

މިދިޔަ މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

August 11, 2017 16
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 70
ނަދީމް މަރާލި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ކެފޭއެއްގެ ތެރޭ ހަމަލާދީ ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިރޭ ގެއެއް ފާސްކޮށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 10, 2017 20
ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް އެދެފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަހުމަދު ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރާއިރު ބޭރުގެ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 1
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތިން ކޮމެޓީއަކަށް

ވަޅި ހަރައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ކޮމެޓީއަކަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 08, 2017 18
އަނަސްގެ ގާތިލުން އެންމެންނަށް ފެންނަން ބޭނުން: ބައްޕަ

ވަޅި ހަރައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ ގާތިލުން އެންމެންގެ ލޯތަކަށް ހާމަވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އަބްދުއްރާފިއު އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

August 08, 2017 59
ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރު، ޖަވާބެއް ނެތް!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ، އަހުމަދު ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން އިވުނު އެންމެ ފަހު ބަހަކީ "އޭނާ ވީ ތަނެއް އަދިވެސް ނޭނގެ" އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 84
އަނަސްގެ ގާތިލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރާލި ރ. މީދޫ، އަހުމަދު އަނަސް، 25، ގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖެހި މީހުން ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 17
އަނަސް އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި ހިނގާލުމެއް

މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަަނަސް، ރ. މީދޫ، 25، އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި އެ ރަށުގައި މިއަދު ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 2
މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން މުއައްސަސާތައް ނުކުޅެދިފަ: އެމްޑީޕީ

މާލޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ހިނގަމުން ދާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 03, 2017 44
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން 34 މީހަކު ހޯދަނީ

މާލޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 34 މީހަކު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 03, 2017 54
ކުށްވެރިންގެ ރާއްޖެ: ޒިންމާވާންޖެހޭ ކުށްވެރިޔަކީ ކޮބާ؟

"ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ސުލްހަވެރި ގައުމު ކަމުގައި އަހަރެމެން އެއް އިރެއްގައި ގަބޫލުކުރީމެވެ."

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 8
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އެޗްއާރުސީއެެމުން ފުލުހަށް

މާލޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ މެމްބަރުން ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިިންނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 14
ދެ ޒުވާނުންގެ ގާތިލުން އަދިވެސް ނުހޯދޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެ އާއި ރޭގައި މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މަރާލި ދެ ޒުވާނުންގެ ގާތިލުން އަދިވެސް ނުހޯދޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 01, 2017 66
ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފަށާނެ

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 230
ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017
އިއްސެގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަސް މީހުންނަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 1
ފިރިމީހާ މަރާލީ އަނބިމީހާކަމަށް ހެކިދިނީ ގުރައެއް

އެމެރިކާގެ ވެސްޓާން މިޝިގަންގައި އުޅޭ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލިކަން، ފިރިމީހާ ގެންގުޅުނު ގުރައެއްގެ "ހެކި ބަހަށް" ސާބިތުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 4
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހިމެނޭ މީހުންނަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 29
"މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ"

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް އަދިވެސް ވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް ދަންނަވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

މިފްކޯ އައިސްޕްލާންޓް ތެރޭގައި މަރާލައިފައި އޮއްވާ މިދިއަ މަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) ގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަ ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 1
ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ކުރާ ދައުވާ ހުޅުވާލައިގެން ގެންދަނީ

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ ކުރިން، ފުލުހުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާންމުކޮށް، ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެެންދަން...

July 12, 2017
ބަތަލާ ކްރިތިކާ މަރާލީ ޑްރަގް ޑީލަރުންތަކެއް: ޕޮލިސް

ކްރިތިކާ ޗައުދަރީ މަރާލާފައި ވަނީ ޑްރަގް ޑީލަރުން ތަކަކަށް އޭނާ ދޭން އޮތް 6000 ރުޕީސް ނުދީގެން ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގައި ކަމަށް މުމްބައި ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.