08 މާޗް

March 08, 2017 3
މަރާލި ކިމްގެ "ދަރިއެއްގެ" ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި

ސޯލް (މާޗް 8) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ވިހަ ބޭނުންކޮށްގެން މަރާލި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ ވީޑިއޯއެއް ޔޫޓިއުބުގައި އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 9
"އިބްތިހާލް މަރުވި ސަބަބު ޔަގީންކަމާއެކު ބުނަން ދަތި"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާފައި ނެތުމުން އޭނާގެ މަރުގެ އަސްލު ސަބަބު ޔަގީންކަމާ އެކު ދެނެނުގަނެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރަކު ކޯޓުގައި މިއަދު ވިިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ކިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ކޮރެއާ އެމްބަސީ އޮފިޝަލަކު ހޯދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 22) - މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި ވިހަ ދީގެން މަރާލި، ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އެމްބަސީގެ...

February 22, 2017 1
ލަންކާ ރިޕޯޓަރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 22) - ސްރީ ލަންކާގައި 2009 ވަނަ އަހަރު މަރާލި މަޝްހޫރު އެޑިޓަރު ލަސަންތާ ވިކްރަމަތުންގާގެ މަރުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ސިފައިން އިންޓަލިޖެންސް ފަސް އޮފިސަރަކު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 3
އިބްރާހިމްގެ ބަންދާ މެދު ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމި

ސްރީލަންކާގައި މަރައިލި ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާގެ ގޭ ބަންދުގައި ހުރި މައްސަލާގައި އިތުރު ގޮތެއް ހައި ކޯޓަށް ނިންމެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 2
އިރުޝާންގެ މަރާ "ގުޅުންހުރި" މީހަކު ޖަލަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުމަދު އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅުން ހުރި މާރާމާރީއެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު 27 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ރަބަރޭގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

މަރާލުމަށް ފަހު ސްރީލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާއަށް ވަކީލަކު...

January 24, 2017 2
ވަގެއް ކަމަށް ހީކޮށް އަނބިމީހާ މަރާލެވިއްޖެ

ގެޔަށް ވަދެގެން އުޅޭ ވަގެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެމެރިކާގެ 49 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް އޮޅިގެން އޭނާގެ އަނބިމީހާ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލެވިއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
މިނިމަސް ކާތީ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު މަރާލައި އެ ކުއްޖާގެ މިނިމަސް ކެއުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާގެ ލޫދިއާނާގެ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
ޝީނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އިންދިރާނީ ވަރިވަނީ

ޝީނާ ބޯރާ މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، އިންޑިއާގެ މީޑިއާގެ ފުންނާބު އުސް މީހެއްކަމަށްވާ އޭނާގެ ދޮން ބައްޕަ ޕީޓާ މުކަރުޖީ އާއި މަންމަ އިންދިރާނީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ޕީޓާ ކައިރިން ވަރިވާން އިންދިރާނީ ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ޝީނާ މަރާލި ކަމުގެ ދައުވާ އިންދިރާނީ އާއި ޕީޓާއަށް ކޮށްފި

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ޝީނާ ބޯރާ މަރާލުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއާ ކައިރީގައިވާ ހިސާބެއްގައި ވަޅުލިތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ އިންދިރާނީ މުކަރުޖީ އާއި ދޮންބައްޕަ ޕީޓާ މުކަރުޖީ އަދި އިންދިރާނީގެ ކުރީގެ ފިރިއެއް ކަމަށްވާ ސަންޖީވް ކަންނާގެ މައްޗަށް، ޝީނާ މަރާލަން ރޭވުމާއި މަރާލި ކަމުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017
ތިން ދަރިން މަރާލި ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކު ބުނެފި

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ތިން ދަރިން މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
ވިސާމް މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މަރައިލި، ހއ. ހޯރަފުށީ ނޫރީގޭ އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އޭނާގެ ފަރާތުން ހަައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 8
"ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ދިން"

ސްރީލަންކާގައި މަރައިލި ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ހޭދަ ކުރި މީހާ، ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިސާ ފޮނުވި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 6
ރަބަރޭ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

މަރައިލުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހުސެއިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 9
ހުސޭނުބެ މަރާލި މައްސަލާގައި 3 މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ހއ. ހޯރަފުށީގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި، ހުސެއިން މުހައްމަދު މަނިކު (ހުސޭނުބޭ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އެމީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
މުހީތުގެ ދެ ގާތިލުން މަރަން ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ގ. ވޭރު އަބްދުލް މުހީތު (ބޮބީ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 1
ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ބަތަލާއެއް މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ތިއޭޓާ އެކްޓަރެއް އެގައުމުގެ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ލާހޯރުގައި ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 2
އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު ކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސ. ހިތަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އެ ރަށު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަލީ އަބްދުﷲގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރު ކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
އައްޔުބެ މަރަން ވަސީމް އެހީވުމުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެެރި ގޮތަކަށް މަރާލި އެރަށު ސަމަންދަރު އަލީ ހަސަން (އައްޔުބެ) މަރާލުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިން ކަމަށް ބުނެ، އައްޔުބެ އަށް ދޮން ކާފަ ކިޔާ އިބްރާހިމް ވަސީމްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 9
މަރުގެ އަދަބު: ފުރިހަމަނުވާ ޖިނާއީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ގިނައިން މަރުގެ އަދަބު ދޭ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލައިލަމާތޯ އެވެ. އެލިސްޓުގެ ކުރީގައި އޮތީ ޗައިނާ އެވެ. ދެވަނައިގައި އީރާނެވެ. އީރާނުގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ ނިސްބަތަށް ވުރެ ޗައިނާގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ ނިސްބަތް ހަތަރު ގުނަ އިތުރެވެ. އެ ގައުމުތަކުގެ މަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 47
ބިރުވެރި ގަތުލަށް ފަހު ޖޯހިމް ހޯދީ ދިވެހި ލޯތްބެއް

މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން، 1976 ގައި، މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓަކު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލި ހަބަރުންނެވެ. އަންހެންމީހާ އެހެން މީހަކާ ގުޅުން ބާއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާގެ ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލި އެ ހާދިސާ އިން ދިވެހިން ބިރުގަތީ އޭރު އެފަދަ ގަތުލްތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި...