21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
"އާތު" ލަވައިން ކިޔައި ދެނީ އެންމެންނާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުންނާއި އިންސާނުންގެ އަމަލުންތަކުން ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަކަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން "އާތު" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދިން ވީޑިއޯ ލަވައަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 2
އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ވަރިވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ކޮނެނީގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
"ބީބާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ބީބާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
މެޑޯނާގެ އާ އަލްބަމަކީ "މެޑަމް އެކްސް"

މަގުބޫލު އެތައް ލަވައެއް މިހާތަނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޕޮޕް މިއުޒިކްގެ ރާނީ މެޑޯނާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އާ އަލްބަމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
އަޔޫޝްމަންއާ އެކު ލަވަކިޔުމުގެ ފުރުސަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާއާ އެކު ލަވަ ކިޔައި މިއުޒިކް ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަންނާނުންނަށް އޭނާ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 3
އަންދަލާގެ "ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި" މާމުއިހެން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މާމުއި" ގެ ތިން ވަނަ ލަވަ އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 1
ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ކިޔަވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
އޮކްޓޫބަރުގައި ރިއާނާގެ ކޮންސެޓެއް އިންޑިއާގައި

ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު އާޓިސްޓުން އެންމެ އާންމުކޮށް ޓުއާތަކަށް ދާ އޭޝިއާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް އިންޑިއާ އަށް ދާން ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި އެވީޗީގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރު އުމާންގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ސްވިޑްންގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވީޗީގެ އާ އަލްބަމެއް އަންނަ ޖޫން މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ޖޯނަސް ބްރަދާޒް މި ފަހަރު "ކޫލް" ވެފައި

މިދިޔަ މަހު "ސަކާ" ގެ ނަމުގައި އާ ލަވައެއް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، އެމެރިކާގެ ބޭންޑް ޖޯނަސް ބްރަދާޒް އިން އަނެއްކާ ވެސް ފޭނުންނަށް އާ ލަވައެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ތިންބެއިންގެ މިފަހަރުގެ ލަވަ އަކީ "ކޫލް" އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
ޓުއާ ކެންސަލްކޮށް، މިކް ޖެގާ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރޭވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ދަ ރޯލިން ސްޓޯން" ގެ ޓުއާ ކެންސަލްކޮށްލައި، އެ ބޭންޑްގެ މައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކް ޖެގާ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 7
ވަރީގެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާގެ ދެމަފިރިން ކޯޓަށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ ތަރިން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފެތުރި މަޖައްލާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެ ދެމަފިރިން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
އެލްވިސް ޕްރިސްލީގެ މެނޭޖަރުގެ ރޯލް ހޭންކްސް އަށް

މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ލެޖެންޑް އެލްވިސް ޕްރިސްލީ ތަރިއަކަށް ހަދައިދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރި އޭނާގެ މެނޭޖަރު ކާނަލް ޓޮމް ޕާކާގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ، ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
"ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" އިތުރު ލަވައަކަށް ތައްޔާރު

ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، އެމެރިކާގެ ތިން ބެއިން ހިމެނޭ ބޭންޑް "ޖޯނަސް ބުރަދާޒް" އިން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އައު ލަވައެއް ގެނެސް ދިނުމުން ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. "ސަކާ" ގެ ނަމުގައި ވީޑިއޯއާ އެކު ވެސް ގެނެސްދިން ލަވައަށް ފަހު، މި ބޭންޑްގެ އާ ލަވައެއްގެ އިޝާރާތެއް މިހާރު ވަނީ ދީފަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 15
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ވަރިވަނީ؟

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނި ކުރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 30, 2019
އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަ ގޮތުން ބުލީ ކުރި: އެޑް ޝީރަން

ކިޔެވި ދުވަސްވަރު އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަ ގޮތުން ސްކޫލްގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދަން ބުލީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް...

March 30, 2019
ދޮގު ބަޔާން ދިން ޖަސީގެ 16 ދައުވާ ވެސް ބާތިލުކޮށްފި

ފޮކްސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އެމްޕަޔާ" ގެ ކާސްޓްގައި ކުރިން ހިމެނުނު އެކްޓަރު ޖަސީ ސްމޮލެޓަށް، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ދިމާކޮށް،...

20 މާޗް

March 20, 2019
"މައިސްޕޭސް" އިން 50 މިލިއަން ލަވަ ޑިލީޓްވެއްޖެ

ފޭސްބުކް މަގުބޫލުވުމުގެ ކުރިން، އެންމެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ކަމަށްވާ މައިސްޕޭސްގެ ސާވާ ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި 50 މިލިއަން ލަވަ ޑިލީޓްވެ، މާފަށް އެދެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ކޭޓީ ހުރީ ޓޭލާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް

ޓޭލާ ސްވިފްޓާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ކޭޓީ ޕެރީ ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ޕިއާނޯގެ ހުނަރު ދައްކާލައިގެން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

ޕިއާނޯ ކުޅެން އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު އިންޑިއާގެ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އެމެރިކާގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުޅަދާނަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 2
މިއުޒިކުން ޗީޒްގެ ރަހައަށް އަސަރު ކުރޭ

މިއުޒިކުން ޗީޒްގެ ރަހަ އަށް ބަދަލު އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާސާ އިން ދައްކައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
އެރީތާގެ "ރެސްޕެކްޓް" އަންނަ އަހަރު

މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރީތާ ފްރޭންކްލިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ރެސްޕެކްޓް" އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.