23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ޓޭލާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ "މިސް އެމެރިކާނާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
އަނޫ މަލިކްގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަނޫ މަލިކްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުމާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހެކި ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަނޫގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނެޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް ވިމެން (އެންސީޑަބްލިއު) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 2
ރިއާނާ އާއި ޖަމީލު ތިން އަހަރު ފަހުން ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާ އާއި ސައުދީގެ މަހުޖަނު ހަސަން ޖަމީލުގެ ތިން އަހަރުވީ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
އެމިނެމްގެ 11 ވަނަ އަލްބަމް ނެރެފި

އަލްބަމެއް ރިލީޒްކުރަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ކުރިން ދިނުމަކާ ނުލައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމް އޭނާގެ 11 ވަނަ އަލްބަމް ނެރެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
ނޭހާ އާއި އަދިތިޔާ ކައިވެނިކުރަނީ؟

މިހާރު ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ، އޭގެ ހޯސްޓް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަން އަންނަނީ، ޝޯގެ އަންހެން ޖަޖް އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާ މައްލަވަކޮށް، އޭނާގެ ހިތް އަތުލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އައިޑޮލްގެ އެޕިސޯޑްތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ކާޑީ ބީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ

ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ މީހަކަށް ވާން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ރެޕާ ކާޑީ ބީ ބުނެފި އެވެ.

January 15, 2020
ސެލީނާގެ އާ އަލްބަމަކީ "ރެއާ"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ އާ އަލްބަމް "ރެއާ" ނެރުމާ އެކު ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް މި މަހުގެ 27 ގައި

ކެނެޑާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ޔޫޓިއުބުން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ބޮބް ޑީލަންގެ ރޯލަށް ޓިމޮތީ ޝެލަމޭ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބޮބް ޑީލަން ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅެން ޒުވާން އެކްޓަރު ޓިމޮތީ ޝެލަމޭ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 2
ނަހުލާގެ "ސޮރީ" ގެ ލަވަތައް ނިންމާލައިފި

ފާތުމަތު ނަހުލާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް މި އަހަރު ގެނެސްދޭން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ފީޗާ ފިލްމު "ސޮރީ" ގެ ހުރިހާ ލަތަތަކެއް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 2
ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

January 05, 2020 1
އަނޫރާދާގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް ރީތި ލަވަތަކެއް ކިޔައިދީފައިވާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ އަނޫރާދާ ޕޯޑިވަލް އަކީ މަންމަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އެކަމާ އިންކާރު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 2
ހާޑް ރޮކް ކެފޭއިން، ގިޓާ ކުޅުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދީފި

ގިޓާ ކުޅޭ ގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ކްރޮސްރޯޑްސް މެރީނާގެ ހާޑް ރޮކް ކެފޭގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
އެމިނެމަކީ އިންސްޕިރޭޝަނެއް: ވަރުން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިންސްޕިރޭޝަނަށް ކަމަށާއި ނަށަން ލޯބި ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އޭނާގެ ލަވަތައް އަޑުއެހުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު...

January 03, 2020 5
މެޑޯނާ، ޒުވާން ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި

އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާ ޒުވާން ލޯބިވެރިޔާ އަހްލާމާލިކް ވިލިއަމާ އެކު އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
އާ އަހަރަކާ އެކު ބީބާގެ ލަވައަކާއި ޓުއާއެއް

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާ އަހަރާ އެކު ފޭނުންނަށް އާ ލަވައަކާއި ޓުއާއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 3
މާރިއާ ކެރީ އަށް ކުރީގެ ނެނީ ދައުވާ ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މާރީއާ ކެރީގެ ދަރިންގެ ނެނީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މާރިއާ ބުރުގިސް އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 2
"ނޮވެމްބާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވައަކީ "މޫސުން"

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ލަވައެއްގެ އޯޑިއޯ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އުމުރުގެ ފަރަގަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ކައިވެނިކުރާ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެއް ކަމަކީ އުމުރާ އެއްވަރުގެ މީހަކު އިހުތިޔާރު ކުރުމެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނުސުރެ ވެސް އެ މީހަކަށް ވުރެ އެތައް އަހަރެއް ދޮށި ނުވަތަ އެތައް އަހަރެއް ހަގު މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގަ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުން އެ...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 5
މެޑޯނާ އަށް 26 އަހަރުގެ ލޯބިވެރިއެއް

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާގެ ދަރިންގެ އުމުރުގެ ޒުވާނަކާ އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓަތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ކަމިލައާ އެކު "ސިންޑްރެއްލާ" އަލުން ސްކްރީނަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަމިލަ ކެބެލޯއާ އެކު "ސިންޑްރެއްލާ" ގެ ވާހަކަ އަލުން ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ކާސްޓަށް އޭ-ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ނަގައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 3
ބައިސްކޯފުގެ ޗަނާޗާ ޝޯ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ދިވެހި މިއުޒިކްގެ ފޯރިގަދަކޮށް، ފަންނާނުންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކާއި ޕާފޯމްކުރުމަށް ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބައިސްކޯފުން ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯ "ޗަނާޗާ" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ހަތަރު ހަފުތާ ފަހުން ލަތާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މަހެއްހާ ދުވަސްވަންދެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.