30 މާޗް

March 30, 2020
ބޮބް ޑިލަންގެ އާ ލަވައިގައި ޖޭއެފް ކެނެޑީގެ ވާހަކަ

އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ނޯބެލް ސުހްލައިގެ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ބޮބް ޑިލަން އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރިއާނާގެ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ވަބާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ރިއާނާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 1
އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ކެޓީ އަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ލަވަ "ޑާކް ހޯސް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ކެޓީ އަށް އެ މައްސަލަ ކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 1
ނޭހާ ކައްކަރް ފިލްމެއް ކުޅެން ވެސް ބޭނުން

ފިލްމެއްގައި އެކްޓް ކޮށްލަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމެއް ކުޅޭނީ އެ ފިލްމަކީ ބޮޑު ހިޓަކަށްވާނެ އެއްޗެއްކަމުގެ ގެރެންޓީ ލިބުނު އިރަކުން ކަމަށް އިންޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ވިދާ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭހާ ކައްކަރް ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 5
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ވެޑިން ޑްރެސް ނީލަމަށް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ މެޑިން ޑްރެސް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
ލޭޑީ ގާގާގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާގެ އާ އަލްބަމް "ކްރޮމޭޓިކާ" އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ލަވައެއް ވީޑިއޯއާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ލޭޑީ ގާގާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކުރިން ދުވާލަކު 40 ސިނގިރެޓް ބޯ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ބުނެފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 1
ބުލީގެ ވާހަކައެއް މިފަހަރު އިންޑިއާ އިން

މި ދުވަސްކޮޅު ބުލީއާ ގުޅުވައިގެން އެންމެ ބޮޑަަށް ދެކެވެނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނުވަ އަހަރުގެ ކްއަޑޭން ބޭލެޒްގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާ އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ސްކޫލްގައި ބުލީކުރުމުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅުނު ވާހަކަ ކްއަޑޭންގެ މަންމަ ހިއްސާކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އެތައް ބަޔަކު ފެންކަޅިކޮށްލި ކަމަށެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
ދިރާގުން "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ލަވަތަކެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން އަޑު އަހާލެވޭ "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2020 1
ދަ ވޮއިސް 18 ގެ ކޯޗަކަށް ނިކް ޖޯނަސް

އެމްބީސީން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ދަ ވޮއިސްގެ 18 ވަނަ ސީޒަންގެ ކޯޗުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 96
މައިޝާ ލަވަކިޔަން އިންދާ މީހަކު ގޮސް ހުއްޓުވައިފި

ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މައީޝާ (މައި)، މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ރާޅު މަރިޔަނބަށް ރޭ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ ތަޖުރިބާއަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ: މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ލަވަކިޔަން އިންދާ މީހަކު ގޮސް، މައިކް ދުރަށް ލައި، ހުއްޓުވާލުމެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
އިންޑިއަން އައިޑޮލް: ޓްރޮފީ އުފުލައިލީ ސަނީ

ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ވެސް ލަފާކުރި ގޮތަށް، ސަނީ ހިންދުސްތާނީ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 5
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 11 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ

ސޮނީން ޓީވީން ދައްކަމުން އަންނަ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

February 23, 2020 2
ކްރޮއޭޝިއާގެ ގައުމީ ސަލާމަށް ޖޯކު ޖެހުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކްރޮއޭޝިއާގެ އާ ރައީސް ޒޮރާން މިލަނޯވިކް މަގާމާ ހަވާލުވެޑައިގަތުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ގައުމުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔަކު ގައުމީ ސަލާމަށް ހަޖޫ ޖަހައި،...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
އަޑެލްގެ އާ އަލްބަމް ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ އަޑެލް އާ އަލްބަމެއް މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

February 21, 2020
ސިނގިރެޓް ހުއްޓާލުމުން އަޑު ރީތިވެއްޖެ: ވިޝާލް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލިތާ ހަ މަސްވީ އިރު އަޑު ރީތިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ދުވަހަކު ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 1
ޑިޓިއުން؛ 5 މެމްބަރުންގެ އާއިލާއަށް 14 އަހަރު

އެއް މެމްބަރުންތަކަކާ އެކު، އެއް ވާނެއްގައި މިއުޒިކް ދާއިރާގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޑިއުޓުން މި ވަނީ ކިތަންމެ ދުވަހެއް...

February 18, 2020
ޅެންވެރިޔާ މަނޯޖް އެވޯޑް ހަފުލާތައް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ބޭއްވި 65 ވަނަ ފިލްމުފެއާ އެވޯޑްގެ ތަޖުރިބާ އަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ މަނޯޖް މުންތަޝިރު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެވޯޑް ހަފުލާތަކަށް ނުދާން...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ޖަސްޓިން ބީބާގެ "ޗޭންޖެސް" ނެރެފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ އަލްބަމް "ޗޭންޖެސް" ނެރެފި އެވެ.

February 17, 2020 2
"އޭކަން ސިޓީ" ތަރައްގީކުރަން ތައްޔާރުުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އޭނާގެ ކުޑައިރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސެނެގާލްގައި "އޭކަން ސިޓީ" ގެ ނަމުގައި ޒަމާނީ ސަރަހައްދެއް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 23
ފުލުހުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުޚްތާރު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހުތާރު އާދަމް ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 16, 2020 1
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެނީ

ފެޝަން އައިކޮންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެމެރިކާގެ ސްޓައިލިޝް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕެޒް އަމިއްލަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ސޯފީ ޓާނާ އިނީ އަލަތު ދަރި އަށް ބަލިވެ

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ކައިވެނިކުރި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ޗެރިޓީއަކަށް ބީބާ 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެކި ފަހަރުމަތިން ނަފުސާނީ އެކި މައްސަލަތަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ މެންޓަލް ހެލްތު ޗެރިޓީއަކަށް 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
ނާއިލް ހޯރަންގެ ދެވަނަ އަލްބަމެއް އަންނަ މަހު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރި އަޔަލެންޑަށް އުފަން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނައިލް ހޯރަން އަންނަ މަހު އާ އަލްބަމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
ގާގާގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ މައިކަލް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ، ވިޔަފާވެރިޔާ މައިކަލް ޕޮލާންސްކީއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

February 07, 2020
"ރެއާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ސެލީނާގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް މިދިޔަ މަހު "ރެއާ" ގެ ނަމުގައި އަލްބަމެއް ނެރުމަށް ފަހު އެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން...

February 07, 2020 1
މެޑޯނާގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ހެރީ އަށް ކުއްޔަށް ދޭން ތައްޔާރު

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލައްވައި ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރައްވާ ކެނެޑާ އަކީ ވަރަށް ފޫހި "ގައުމެއް" ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ނިއު...