15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ކަމިލައާ އެކު "ސިންޑްރެއްލާ" އަލުން ސްކްރީނަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަމިލަ ކެބެލޯއާ އެކު "ސިންޑްރެއްލާ" ގެ ވާހަކަ އަލުން ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ކާސްޓަށް އޭ-ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ނަގައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 2
ބައިސްކޯފުގެ ޗަނާޗާ ޝޯ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ދިވެހި މިއުޒިކްގެ ފޯރިގަދަކޮށް، ފަންނާނުންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކާއި ޕާފޯމްކުރުމަށް ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބައިސްކޯފުން ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯ "ޗަނާޗާ" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ހަތަރު ހަފުތާ ފަހުން ލަތާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މަހެއްހާ ދުވަސްވަންދެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 1
ނޭހާގެ ސިފަ އަށް ޖޯކު ޖެހުމުން ދެރަވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރު އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުންނާއި އޭނާގެ ސިފަ އަށް ކޮމެޑީ ޝޯއެއްގައި ޖޯކު ޖަހައި މަލާމާތްކުރުމުން އެކަމާ ދެރަވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
އަނޫގެ ބަދަލުގައި "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އަށް ހިމޭޝް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ޕްރެޝަރުތަކާ ހެދި ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 ގެ ޖަޖެއްގެ މަގާމުން ވަކިވި އަނޫ މަލިކްގެ ބަދަލުގައި ޝޯގެ އާ ޖަޖަކަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 2
ލަތާ އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި

އިންޑިއާގެ ރަން އަޑުގެ ވެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އާއިލާއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 1
ވިލިއަމާއި ކޭޓްގެ ގަނޑުވަރުން ކަމިލާ "ވައްކަންކުރި"

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ އިން މިދިޔަ މަހު ލިބުނު ދައުވަތެއްގައި، ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން އުޅުއްވާ ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އަށް ގޮސް އެތަނުން ފަންސުރެއް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް އިއުތިރާފުވެ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަމިލާ ކެބެލޯ މާފަށް އެދެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
އެމްއެމްއޭސީ:މިޔުޒިކާއި އާޓުގެ ކާމިޔާބު ސެންޓަރެއް

ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި ކުދިންގެ އަދަދު މަދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުދިންނަށް އެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި، އެ ހުނަރެއްގެ ރަނގަޅު ބޭނުން ހިފޭނެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދެވެ. މިފަދަ...

November 26, 2019 2
އައިޑޮލްގެ ބައިވެރިއަކަށް ސްޓޭޖްމަތިން ކޮންޓްރެކްޓެއް

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގައި، ލަވަ ކިޔުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސްޓޭޖްމަތިން ބައިވެރިއަކާ އެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޮއިކުރުވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 2
ކޮރެއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ގޫ ހާރާ މަރުވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ކާރާ" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ގޫ ހާރާ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފީޗާ ފިލްމެއް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 1
ޔޫ2 އާއި އޭއާރް ރަހްމާންގެ ސިންގަލްއެއް

އަޔަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ޔޫ2 އާއި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާން ގުޅިގެން ސިންގަލްއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

November 22, 2019
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އިން އަނޫ މަލިކް ވަކިވެއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 އިން ޖަޖްކަން އަނޫ މަލިކަށް އަލުން ދިނުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އާއި ސޮނީ އަށް ކުތިމަތިވެފައިވާ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ވައިއާރްއެފަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ތުހުމަތެއް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިއުޒިކް އާޓިސްޓުންގެ މަސައްކަތްތަކުން ނުހައްގު ފައިދާތަކެއް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ ކުންފުނިން 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ޓިކްޓޮކުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރަން ފަށަނީ

ސްޕޮޓިފައި އާއި އެޕަލް މިއުޒިކަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ ހިދުމަތަކާ އެކު ޗައިނާގެ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
ޓޭލާ ސްވިފްޓަށް އޭނާގެ ލަވަތަކެއް "ގެއްލިއްޖެ"

ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކުރިން ނެރުނު އަލްބަމްތަކެއްގައި ހިމެނޭ ލަވަތަކެއް ކިޔުމުގެ ހައްގު އޭނާ އަށް ނުލިބިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 1
އާރޮން ކާޓާގެ ހާލު ދެރަވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި

ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިއެއްގެ ކުރެހުމެއް "ވަގަށް ނެގި" އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާރޮން ކާޓާގެ ހާލު ދެރަވެގެން ފްލޮރިޑާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށް، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ރެޕްކޮށްފައި، ޔެސީ މިހާރު ޑައިރެކްޝަނަށް

ރެޕާއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި މިއުޒިޝަން މުހައްމު ޔާސިފް (ޔެސީ) ކޮމެޑީ ފިލްމަކާ އެކު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019
ފަރުވާ އަށް ފަހު ލަތާ ގެއަށް

ވައިރަލް އިންފެކްޝަނަކާ ގުޅިގެން ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދިން އިންޑިއާގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ފަރުވާ އަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 4
ލަތާ މަންގޭޝްކަރްގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރުގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 1
ޕާކިސްތާނުގެ ރާހަތުގެ ލަވަ "ދަބަންގް" އިން ބޭރުކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފަތޭހް އަލީ ޚާން ރިކޯޑް ކުރި ލަވަ "ނައިނާ ލަޅޭ" ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ އެހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއަކާ އެކު ރިކޯޑްކޮށް، ލަވައިގެ އޯޑިއޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އިން އަނޫ މަލިކް ބޭރުކޮށްފާނެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ޕެނެލުން ވަކިކުރި އަނޫ މަލިކަށް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ސީޒަނުން ފުރުސަތު ދިނުމާ ގުޅިގެން ސޮނީ ޓީވީ އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި އޭނާ ޝޯ އިން ބޭރުކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.