13 ޖުލައި

July 13, 2020
އެމިނެމްގެ އާ ލަވައިގައި މާސްކް ނާޅާ މީހުންގެ ވާހަކަ

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. ސިއްހީ މާހިރުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ނިސްބަތުން މަދެވެ. މާސްކް އަޅަން ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މާސްކް ނާޅަން ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކަވައި، ގަދަ ފައިވިއްދަވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020
"ސާރޭގާމާޕާ ލިލް ޗެމްޕްސް" ގެ ޖަޖިން ޕެނަލަށް ބަދަލެއް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންގެ ކުރިން ޒީޓީވީން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ލަވަ ޝޯ "ސާރޭގާމާޕާ ލިލް ޗެމްޕްސް" އަލުން ފަށާ އިރު، އޭގެ ޖަޖިން ޕެނެލާ ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ އާއި ޖާވިދު އަލީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާތްވެ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނު ފޯރި ގަދަވެފައިވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ވެސް ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ބިޔޯންސޭގެ އާ އަލްބަމަކީ "ބްލެކް އިޒް ކިންގް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް "ލެމަނޭޑް" ނެރުނުތާ ހަތަރު އަހަރުން ފަހުން، އޭނާގެ އާ އަލްބަމް ނެރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ކްލޯތިން ލައިން އާއި ގެޕް ގުޅިއްޖެ

ރެޕާ އަދި ބިލިއަނަރު ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ "ޔީޒީ" ކުންފުނީގެ ދަށުން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ކްލޯތިން ލައިން ފުޅާކުރަން އިތުރު...

June 30, 2020 1
ރޯލިން ސްޓޯންސް އިން ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭނުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ދަ ރޯލިން ސްޓޯންސްގެ ލަވަތައް...

27 ޖޫން

June 27, 2020
ތުހުމަތުކުރި މީހުންގެ އަތުން ބީބާ ބޭނުމީ 20 މިލިއަން

ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރި ދެ މީހުންގެ އަތުން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަލެއް ގޮތުގައި ނަގައިދޭން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ސްޓިންގްރޭ: ތަފާތު މޫޑުތަކުގެ ލަވަތައް، އެއް ތަނަކުން

ގޭގައި އެކި ކަންކަމުގައި އުޅޭއިރު ތަފާތު "ޖޯންރާތަކު"ގެ ލަވަ އަޑު އަހާލަން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިކަމަށް މިހާރު އޮތް އެއް ހައްލަކީ ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރި "ސްޓިންގްރޭ" މިއުޒިކް އެޕްލިކޭޝަނެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ޖަސްޓިން ބީބާ އިންކާރުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އަހުލާގީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އަށް ތުހުމަތުކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ އަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2020 1
ކާޓް ކޯބެއިންގެ ގިޓަ އަށް 6 މިލިއަން ޑޮލަރު

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމަކަށްލި، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް ނިރްވާނާގެ ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ކާޓް ކޯބެއިން ބޭނުންކުރި ގިޓާ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 5
މިއުޒިކް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ވެސް މާފިއާއަކުން: ސޯނޫ

ބޮލީވުޑްގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ދެތިން "މާފިއާ" އަކުން ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅަށް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި

އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި ޖޯޖް ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅު ޖިއާނާ ފްލޯއިޑަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާބްރާ ސްޓްރައިޒަންޑް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 20
އަންހެން ރަން އަޑަކީ ކާކު؟

ރާއްޖޭގައި އެހާރާއި މިހާރު ވެސް އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. އެގޮތުން 90ގެ އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިންތަކެއް ދިވެހި މިއުޒިކީ އުދަރެހުން އެރި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ފްލޮއިޑްގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު ކަންޔޭގެ ފަރާތުން

މިދިޔަ މަހު އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 35
ލަވަ ފަޅައި މުގުރިޔަސް އަލީ ރަމީޒުވަރެއް ނެތް: ނަހުލާ

ލަވަ ފެޅިޔަސް، މުގުރިޔަސް އަދި އަހުލާގުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު ވަރުގެ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

June 03, 2020
ވާޖިދު މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން: ސާޖިދު

ކިޑްނީގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދި ހާލު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރި ވާޖިދު މަރުވީ...

June 03, 2020
ސިދާންތުގެ އަޑުން ލަވައެއް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" ގައި ރެޕާއެއްގެ ރޯލް ކުޅެގެން ހިތްތައް ފަހަތަކުރި އުންމީދީ ޒުވާން އެކްޓަރު ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ ލަވައެއް ކިޔައި އާންމުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ވާޖިދު މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށް ދީފައިވާ ވާޖިދު ޚާން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 47
އެންމެ ރީތީ އަލީ ރަމީޒުގެ ކޮން ލަވައެއް؟

ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަޒީމުގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތީ ކޮން ލަވައެއްތޯ އަހައިފި ނަމަ އެއީ ޖަވާބު ދޭން އުނދަގޫ ސުވާލަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އޭނާގެ ކާމިޔާބު އަދި އެހާމެ ވިދުން ގަދަ ކެރުއަރުގައި ގެނެސްދިން ކޮންމެ ލަވަ އަކީ އެހާމެ މަގުބޫލު، ރީތި ލަވަތަކެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ކައިވެނި ފަސްކުރަން ޖެހި ޖޭލޯ ހިތް ހަލާކުވެފައި

ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރީތައްވެފައި ވަނިކޮށް ކައިވެނި ފަސްކުރަން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށް ޖެނިޕާ ލޮޕޭޒް ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 113
އަލީ ރަމީޒާ ބެހުމުން ޒަކިއްޓެއަށް ނުގޮވާ އެއްޗެއްނެތް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒްގެ ލަވަތަކުގެ 80 ޕަސެންޓަކީ އެހެން މީހުންގެ އުފެއްދުންތައް "ވީދައިގެން" ހަދާފައިވާ އެއްޗެހި ކަމަށް ބުނެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހަސަން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ) ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓަކާ އެކު އެންމެން އޭނާއާ ދިމާކޮށްލައި އެންމެ ފަހުން ޒަކިއްޓެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ދުރަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

May 28, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ސަލްމާންގެ އިތުރު ލަވައެއް

އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން އަނެއްކާ ވެސް އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

May 28, 2020
ސްޕޮޓިފައިގެ 10،000 ލަވައިގެ ލިމިޓް އުވާލައިފި

މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓްފައި އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ މީހުންގެ ލައިބްބަރީގައި އެންމެ ގިނަވެގެން 10،000 ލަވަ ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން ނިމުމަކަށް...

26 މެއި

May 26, 2020
ސަލްމާނާއި ޝާހްރުކާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުމަކީ ހުވަފެނެއް

ސަލްމާން ޚާނާއި ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުމުގެ ހުވަފެން ދެކޭ ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެކަން ހަގީތަކަށްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 1
މަދޫރީގެ އަޑުން ލަވައެއް، ވަރަށް ހިތްގައިމު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓަކީ އެކްޓްކުރުމާއި ނެށުމަށް ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ބަތަލާއެކެވެ. އޭނާގެ މި ހުނަރުތައް އެތައް ފިލްމަކުން ދައްކާލައި، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ވަނީ...

May 25, 2020 1
މި ދަތި ހާލަތުގައި ބަދަހީވީ އާއިލީ ގުޅުން: އާޝާ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި މި ދަތި ހާލަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިވުން ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ...

19 މެއި

May 19, 2020
ކާޓް ކޯބެއިންގެ ގިޓައެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކައިލަނީ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ކާޓް ކޯބެއިން ބޭނުންކުރި ގިޓަގައެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.