01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020
ސްޕޮޓިފައި އަށް ވެސް "ސްޓޯރީ" ގެންނަނީ

މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރެވޭ މަޝްހޫރު ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓިފައިގައި "ސްޓޯރީ" ފީޗާ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބިގް ބޮސް 14: ޖާންގެ ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 14" ފެށިގެން އައި ދުވަސްކޮޅު ބަތަލާ ނިކީ ތަމްބޯލީއާ ގާތްކޮށް އުޅުނު އަދި ނިކީ އަށް ހިތުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ވެސް ދިން ޖާން ކުމާރު ސާނޫ ޝޯއިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ސައުންޑްކްލައުޑުން އާޓިސްޓުން ވެރިފައިކޮށްދެނީ

މިއުޒިކް އަޑު އަހައިލަން ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ސައުންޑްކްލައުޑުން އާޓިސްޓުންގެ ޕްރޮފައިލް ވެރިފައިކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 6
"ގައުމުގެ ދުލުން" ލަވަ މުބާރާތަށް ޖަޖުން ހޮވައިފި

"ގައުމުގެ ދުލުން" ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް މިއުޒިކަލް އެންޑް އާޓްސް ސެންޓަރުން ބާއްވާ ލަވަ މުބާރާތުގެ ޖަޖުން ހޮވައިފި އެވެ.

November 17, 2020 2
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 12" ފަށާނީ މި މަހު 28 ގައި

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ލަވަ ޝޯ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ގެ 12 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
ފެރެލް ވިިލިއަމްސްގެ ކޮސްމެޓިކް ކަލެކްޝަނެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ފެރެލް ވިލިއަމްސް "ހިއުމަންރޭސް" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ސޮނީ މިއުޒިކާއެކު ޓިކްޓޮކަށް މުއްސަނދިކަން

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މިއުޒިކް ލައިބްރަރީ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏާއި އެމެރިކާގެ ސޮނީ މިއުޒިކް އެންޓަޓައިންމަންޓް (އެސްއެމްއީ) އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 1
7.04 ބިލިއަން ވިއުސްއާ އެކު ބޭބީ ޝާކަށް އެއް ވަނަ

މިހާތަނަށް ޔޫޓިއުބްގައި އެންމެ ގިނަ ވިއުސް ލިބުނު ވީޑިއޯގެ މަގާމު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ލަވަ "ބޭބީ ޝާކް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
"އާރްއާރްއާރް" އަށް އާލިއާ ލަވައެއް ކިޔާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓަކީ އޭނާ ކުޅުނު ބައެއް ފިލްމުތަކަށް ކުރިން ވެސް ލަވަ ކިޔާފައިވާ ތަރިއެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކުރި "ސަޅަކް 2" އާއި "ހައިވޭ" ގެ އިތުރުން "ހަމްޓީ ޝަރުމާ ކީ ދުލްހަނިޔާ" ހިމެނެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
"ޝޮޓްގަން ވެޑިން" ގައި ޖެނިފާ ލޮޕޭޒާއި އާމީ ހެމާ

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒާއި އާމީ ހެމާ އެކީގައި ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
ސެލީން ޑިއޯންއާ އެކު ޕްރިޔަންކާ އަށް ފިލްމެއް

ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކުރި ފިލްމު "ޓައިޓޭނިކް" ގެ ތީމް ލަވަ "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ކިޔައިގެން މަޝްހޫރުވި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިތާ ސެލީން ޑިއޯންއާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 2
"ބީޓްލްސް" ގެ މެމްބަރަކު ވަކިކުރުމުގެ ސިޓީ ނީލަމަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ރޮކް ބޭންޑް ދަ ބީޓްލްސްގެ ސިޓީއެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 3
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާއި ރޯހަންޕްރީތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދިިންތާ ހަފުތާއެއް ވެސް ނުވަނީސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިިކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އަދިތިޔާގެ ކައިވެނި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސޮނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގެ ތެރޭގައި، އެ ޝޯގެ ޖަޖް މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުވާކީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކައިވެނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ޓިކްޓޮކަށް ޖޯން ލެނަންގެ ލަވަތައް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ޖޯން ލެނަންގެ ލަވަތައް ޓިކްޓޮކްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

October 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ރޮމޭންޓިކް އެކްޝަން ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" މި މަހުގެ 16 އިން ފެށިގެން ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 2
ޅެމުން ލަވަ ހޯދޭ ގޮތަށް ސްޕޮޓިފައި އިން ހަދައިފި

މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރެވޭ މަޝްހޫރު ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓިފައި އިން ލަވަތަކުގެ ޅެން ސާޗްކޮށްގެން ލަވަ ހޯދޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

October 09, 2020 2
ފެޝަން ޝޯގެ މައްސަލާގައި ރިއާނާ މާފަށް އެދިއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ އަމިއްލަ ބްރޭންޑް ފެންޓީގެ ދަށުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސްދިން "ސަވޭޖް އެކްސް ފެންޓީ" ޝޯގެ ބެކްގްރައުންޑް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
ނޭހާ ކައްކަރް ކައިވެނިކުރަނީ؟

މި ވަގުތު އިންޑިއާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭހާ ކައްކަރް އަންނަ މަހު ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 3
އަމިއްލަ ލަވަތައް އަޑެއް ނާހަން: ލަތާ

އަމިއްލަ ލަވަތައް އެއް އިރެއްގައި ވެސް އަޑުނާހާ ކަމަށާއި އެ ލަވަތައް އަހުއަޑާ ނަމަ ވަރަށް ގިނަ ގޯސްތައް ފެންނާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020
ކުމާރު ސާނޫގެ ދަރިއަކު "ބިގް ބޮސް 14" އަށް

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ސިނަމާގައި އެންމެ ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުމާރު ސާނޫގެ ދަރިއަކު ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 14 ގައި ވާދަކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 2
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާލަސުބްރަމާނިއަމް މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެސްޕީ ބާލަސުމްބަރާމިއަމް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020
ޓައިގާ ކިޔާފައިވާ ލަވަ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ކިޔާފައިވާ ލަވަ "އަންބިލީވަބަލް" ވީޑިއޯއާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.