22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018
ނޭހާ އާއި ހިމާންޝްގެ ލޯބި އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ ސްޓޭޖަށް

ސޮނީ ޓީވީ މިހާރު ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭހާ ކައްކަރް އާއި އެކްޓަރު ހިމާންޝް ކޯލީގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018
ޖަސްޓީން ބީބާ ކައިވެނިކޮށްފި؟

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެންގޭޖްވި، މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 1
ޝާ އަނެއްކާ ވެސް ޓުއާއަކަށް ނުކުންނަނީ

އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަސް ވިޔަސް އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝާގެ މަސައްކަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ އާ އަލްބަމް "ޑާންސިން ކްއީން" މި މަހުގެ 28 ގައި ނެރެން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭނާގެ އާ ޓުއާ ވެސް މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ފިރިހެނުންނަށް ޒޭންގެ ދަބަސް ކަލެކްޝަނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކަކީ ފެޝަން އައިކަންއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފަންނާނެކެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ސްޓައިލް ފޮލޯކުރާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް މިފަހަރު ދަބަސްތަކެކެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވަރީގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ދޮގުކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި އަންހެނުން އަދި ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 7
ކުރީގެ ލަވަތަކާ ކުޅޭތީ ލަތާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ރަން އަޑުގެ ވެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރަކީ ރިމިކްސްތަކާއި އަދި އެ ނޫން ވެސް ގޮތްގޮތަށް ކުރީގެ ލަވަތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމާ ދެކޮޅު ފަންނާނެކެވެ. އެކަމާ ނުރުހިގެން ވަރަށް...

September 05, 2018
ކެރެލާ ރިލީފް ފަންޑަށް ރަހްމާންގެ 1 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓަށް ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 1
މި ފަހަރު ނަޒީހްގެ "އަނެބައްޕަ"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު (ރާޅު ބޯއި) ނަޒީހްގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް "އޮގަރު ކަނޑި އައްޑަނަ" ގެ ދެވަނަ ލަވަ އެހުންތެރިންނަށް...

September 04, 2018 11
ހަބޭސްގެ "ފޭން ނައިޓް" 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ހަތް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑުން ފޭނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭން ނައިޓް" މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
ނޯރާގެ "ދިލްބަރު" ސުޝްމިތާ އަށް ވެސް ރީތި

ރިލީޒް ކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން ޗާޓްތަކުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން އަންނަ ލަވަ "ދިލްބަރް" އާ އެކު ނޯރާ ފަތެހީގެ މަގުބޫލު ކަމާއި މަޝްހޫރުކަން ވެސް އެތައް ގުނައަކަށް މިހާރު މި ވަނީ އުފުލިފަ...

August 26, 2018
"މާމުއި" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ އިއްވާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭ "މާމުއި" ރިލީޒް ކުރަން އަދި ވަރަށް ދުވަސް އޮތް ނަމަވެސް، މީގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތްތައް މިހާރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ހަވާއީގައި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންގޭމަންޓް ރަސްމީ ކުރުމާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވެނީ އެ ދެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ފާހަގަކުރާ ނިކްގެ 26 ވަނަ އުފަން ދުވަހު އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް ހުކުރު ދުވަހު

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެންގޭޖްވެފައިވާ އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް މާދަމާ ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018
ޑިޓިއުން ބޭންޑް ލަންޑަނަށް

މި ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭންޑުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު، މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޑިޓިއުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ...

August 21, 2018 1
ކުރީގެ ލަވަަތައް ރިކްރިއޭޓް ކުރުމާ އަމިތު ދެކޮޅު

ކުރީގެ ހިތްގައިމު މަގުބޫލު ލަވަތަކުގެ އާ ވާޝަންތަކެއް ހެދުމަކީ ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެފަދަ ލަވަތައް ހަލާކުކުރުން ކަމަށް މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަމިތު...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 8
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ދައްކަން ހުރީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

August 18, 2018 3
އެންގޭޖްމަންޓް ޕާޓީ އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް އިންޑިއާ އަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު، ނިކް ޖޯނަސް އިންޑިއާގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ކުރިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ނިކް އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފި އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018
ބްރަޔަން އެޑަމްސް ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

ގްރެމީ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރަޔަން އެޑަމްސް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންޑިއާ އަށް ޓުއާއެއްގައި ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
ޝަލަބީ: އީދުގައި ހޯރަފުށިން ލަންކާއާ ހިސާބަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ވިދާލި ހިސާބުން އެންމެ ބިޒީ އެއް އާޓިސްޓަކީ އޭނާ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކޮންމެ އީދެއްގަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަލްހާ އީދުގައި ޝަލަބީ އާއި ޓީމް...

August 16, 2018 4
ހަބޭސްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް ހއ އަދި ހދ ގައި

މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް މި ފަހަރު ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ބާދްޝާގެ އަލަތު އަލްބަމް "ވަން" 17 ގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާދްޝާގެ އަލަތު އަލްބަމް "ވަން" މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
ޝާގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި

އޮސްކާ އާއި ގްރެމީ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝާގެ އާ އަލްބަމް "ޑާންސިން ކްއީން" އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
"ދޯ ސްޓޫޑިއޯ" އިން ޝަލަބީގެ މުޅިން އާ ލަވަތަކެއް

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހު "ދޯ ސްޓޫޑިއޯ" އިން ގެނެސްދޭ މިއުޒިކް ޝޯ ހަފުތާއެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދެން އަންނާނީ ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކު އެވެ. ލިއޮވިލް ބޭންޑުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ގިޓަރިސްޓް ސާދިން މުހައްމަދު އަދި އެ ބޭންޑުގެ ޕާކަޝަނިސްޓު އަހްމަދު ޝަމާމް ޝަރީފާ އެކު ފެށި މި ސެގްމަންޓުގައި މިހާތަނަށް ދެ ޝޯ ގެނެސްދީފައި ވާނެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
"ޓްރެފިކް ޖޭމް" ގެ އެނބުރި އައުން ހަބޭސްއާ އެކު

ރޮކް މިއުޒިކަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ބޭންޑް ކަމަށްވާ "ޓްރެފިކް ޖޭމް" ގެ އަޑު މި ދޭތެރެއިން މަޑުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑާ އެކު އަލުން ފޯރި ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ކުލަ ލަމުން މިހިރަ ކިޔާލާ ރީތި ލަވަތަކެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަމާނާއެކު މީހުން އޭގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރުވަނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އެ މީހެއްގެ ހުރި ހުނަރެއް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފަސޭހައިން ދައްކާލެވޭތީ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ސެޕްޓެމްބަރު 16 ގައި؟

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްއަކީ މިހާރު ދެ ލޯބިވެރިންކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

July 31, 2018 3
ހަބޭސް ބޮޑުބެރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ހާއްސަ

ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސްގެ ފޭނުންނަށް އަންނަ މަސް ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ. އެ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭންޑްގެ 7 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާނެ އެވެ.