08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
"ޓްރެފިކް ޖޭމް" ގެ އެނބުރި އައުން ހަބޭސްއާ އެކު

ރޮކް މިއުޒިކަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ބޭންޑް ކަމަށްވާ "ޓްރެފިކް ޖޭމް" ގެ އަޑު މި ދޭތެރެއިން މަޑުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑާ އެކު އަލުން ފޯރި ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ކުލަ ލަމުން މިހިރަ ކިޔާލާ ރީތި ލަވަތަކެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަމާނާއެކު މީހުން އޭގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރުވަނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އެ މީހެއްގެ ހުރި ހުނަރެއް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފަސޭހައިން ދައްކާލެވޭތީ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ސެޕްޓެމްބަރު 16 ގައި؟

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްއަކީ މިހާރު ދެ ލޯބިވެރިންކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

July 31, 2018 3
ހަބޭސް ބޮޑުބެރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ހާއްސަ

ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސްގެ ފޭނުންނަށް އަންނަ މަސް ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ. އެ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭންޑްގެ 7 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާނެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 1
އިންޑިއާގައި ބޭންޑްތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ: ސަނަމް

އިންޑިއާގައި މިއުޒިކް ބޭންޑްތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ ކަމަށާއި ވަކިވަކި ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ބަރޯސާވުން ބޮޑު ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބޭންޑް ސަނަމް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 6
މޫޝަންގެ "އިހުސާސް" ވީޑިއޯ ލަވަ އާންމުކޮށްފި

"ރީތިކަން" ގެ ނަމުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު ވީޑިއޯ ލަވައެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު ސޯލޯ އާޓިސްޓް މޫޝަން (މުއްމު) މުބާރިކްގެ ދެވަނަ ވީޑިއޯ ލަވަ "އިހުސާސް"...

July 26, 2018
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 10" ގެ ގާލާ އަށް 14 ބައިވެރިން

އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ގާލާ ރައުންޑް 14 ބައިވެރިންނާ އެކު އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަން ތައްތާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 7
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މިރޭ ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމާ...

July 25, 2018 1
ޖާންވީ އަށް ލަވައެއް ކިޔައިދޭން ބޭނުން: ލަތާ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ދަޅަކް" ގައި ދައްކުވައި ދިން އެކްޓިން އަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖާންވީ ކަޕޫރަށް ތައުރީފު އޮއްސަމުން އަންނަ އިރު، އިންޑިއާގެ އެންމެ ކުޅަދާނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ...

24 ޖުލައި

July 24, 2018
ޓޭލާ ސްވިފްޓް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމަކަށް

އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ތިއޭޓާ ޕްލޭއެއްގެ ގޮތުގައި ބްރޯޑްވޭގައި ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު މިއުޒިކަލް "ކެޓްސް" އަށް ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ކާސްޓަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި ބަތަލާ ޖެނިފާ ހަޑްސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 2
ސެލީނާ ވެސް ހިންދީ ލަވައެއް ކިޔާލަން ބޭނުންވޭ

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ލަވަ ކިޔައިދިން ބޭރުގެ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކައިލީ މިނޯގް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
މައިކް ޝިނޯޑާ އަލުން "ލިންކިން ޕާކް" އާ ގުޅެނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ލިންކިން ޕާކް" އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިކް ޝިނޯޑާ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ އަލުން އެ ބޭންޑާ ގުޅެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 1
ލަންކާގެ ގިޓާ ފެސްޓަށް އަނެއްކާވެސް ޝަހީދު ލެގަސީ

މި ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ "ގިޓާ އެންޑް ފޯކް މިއުޒިކް ފެސްޓް" ގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ގިޓަރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަހީދު ލެގަސީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އެލްޓަން ޖޯން އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް އެލްޓަން ޖޯން އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ގުޅުވައިދިނީ ރޮކް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު ހޫނެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމެވެ. ދާދި ފަހުން ދެ ތަރިން ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ގޯއާގައި ޗުއްޓީ ވެސް ހޭދަކޮށްފަ...

10 ޖުލައި

July 10, 2018
"ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" އަށް 500 މިލިއަން ވިއުސް

ޔޫޓިއުބްގައި މިހާތަނަށް 500 މިލިއަން ވިއުސް ހޯދި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ލަވައަކަށް ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އެކްޓުކުރާ ލަވަ "ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" ވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018
ޖަސްޓިން ބީބާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި ލޯބިވެރިޔާ އަދި އެމެރިކާގެ މޮޑެލް ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލިޔުންތެރިއަކަށް

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަކީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް އަދި ބަތަލާއަލަށް ވިޔަސް، އޭނާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެމީ މެރިބެލް މުނިޒްގެ މިސްރާބު ހުރީ އެހެން ދިމާއަކަށެވެ. މަންމަގެ ކެރިއަރުގެ މިސްރާބާއި ދަރިފުޅުގެ މިސްރާބު ހާސް ބައި ތަފާތެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 1
ޝަލަބީގެ "ތިބާ ހީލުމުން" އަކީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް

ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

June 17, 2018
ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭޒީގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެފި

މިއުޒިކް ދުނިޔޭގައި ނުފޫޒު ގަދަ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭ-ޒީ، ކުރިން އިއުލާނު ނުކޮށް އާ އަލްބަމެއް ނެރެ ފޭނުންނަށް ސަޕްރައިޒެއް ދީފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018
އޭއާރް ރަހްމާންގެ ބައޮގްރަފީ އޮގަސްޓްގައި ނެރެނީ

އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާންގެ ބައޮގްރަފީ އޮގަސްޓް މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
"ޑެޑްޕޫލް 2" އިން ކަންޔޭގެ މިއުޒިކް ކޮޕީކުރީތަ؟

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ޑެޑްޕޫލް 2" ގެ މިއުޒިކް، ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ އުފެއްދުންތަކަކާ ވައްތަރު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ހަބޭސްގެ އީދު ޝޯ ހޮނިހިރަށް ފަސްކޮށްފި

ފިތުރު އީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރަން، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމި އީދު ޝޯ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 1
ބޮބް މާލީގެ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ރެގޭ މިއުޒިކްގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެއްސުވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ބޮބް މާލީގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.