10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 1
އަބިޖީތު ފޮނަދޫ އީދު އުފާ ޝޯ އަށް

ފޮނަދޫގައި ބާއްވާ އީދު އުފާ ޝޯ އަށް ފުރަތަމަ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކުރި އަބިޖީތު ސާވަން ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަންގެ ލޯބި ނިމުމަކަށް

މީގެ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް...

September 08, 2016 1
އަމާންގެ ސޯލޯ އަލްބަމް ޑިސެމްބަރުގައި ނެރެނީ

އަމާންގެ ސޯލޯ އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައި އޮތީ ޑިސެމްބަރު 19 ގައި. އޭނާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށާނެ. އެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާނެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 2
މިސްރުގެ ފެސްޓިވަލަށް ހަރުބީ ފުރައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތަށް މިސްރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "އިސްމައިލިއާ އިންޓަނެޝަނަލް ފޯކްލޯރް ފެސްޓިވަލް" ގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް ހަރުބީ މިސްރަަށް ފުރައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 2
ނާޝިދުގެ ޓްރިބިއުޓް ޝޯގެ ސަޕޯޓިން ޕާޓްނަރަކަށް ވެލިގާ

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް މިޔުޒިކް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޒީރޯ ޑިގްރީގެ ފުލޫ އަހުމަދު ނާޝިދަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ޓްރިބިއުޓް ޝޯގެ ސަޕޯޓިން ޕާޓްނަރަކަށް...

September 02, 2016
ސެލީނާ ގޯމޭޒް ކުޑަކުޑަ ބްރޭކަކަށް

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މާ ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމުން އަމިއްލަ ސިއްހަތާ ދޭތެރޭ އެހާ ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ދެވިފައި ނުވާތީ އެކަމަށް ވަގުތު ދިނުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016
"ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" މި އަހަރު ބެންކޮކަށް

ބެންކޮކްގައި ދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯ އޮންނާނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 14
"އައްޗި ޗީ ޗީ" އޭ ބުންޏަސް ވަރަށް ޗާލު

ޑިޓިއުން ބޭންޑްގެ އާ ލަވަ "އައްޗި ޗީ ޗީ" މިހާރު މިއޮތީ ބެލުންތެރިންނާ ހިސާބުގަ އެވެ. ޓީޒާ އިން ވެސް ފެނުނު ގޮތަށް، މި ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ވަރަށް ތަފާތެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ބްރިޓްނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ދުނިޔޭގައި ވިދާލި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިއުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016
ޑިޓިއުން ބޭންޑުން އަނެއްކާވެސް އެހެން ކަހަލަ ލަވައެއް

"ވައި ސޯންގް" އާއި "ނަށާލަން" ފަދަ ލަވަތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑިޓިއުން ބޭންޑުން އަނެއްކާ ވެސް މުޅިން ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 3
އިޝާންގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" އިން ތިން ވަނަ ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އިޝާން ސޯލޯ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، އަންނަ މަހު އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 2
ޒީރޯ ޑިގްރީ ނާޝިދުގެ ޓްރިބިއުޓް ޝޯ އަންނަ މަހު

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޒީރޯ ޑިގްރީގެ އިސް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފްލޫ ނާޝިދު) އަށް ހާއްސަ ކުރާ ޝޯއެއް އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 1
ބްރިޓްނީގެ "ގްލޮރީ" މި މަހު 26ގައި ނެރެނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސްގެ އާ އަލްބަމް "ގްލޮރީ" މި މަހުގެ 26 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016
ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

އެމެރިކާގެ ލޫސިއާނާ ސްޓޭޓަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެން ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް، މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިިފްޓް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 6
މިތުރު: ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ލަވަތައް އެކި ބަސްބަހުން

އަށް ބަހަކުން ކިޔާފައިވާ ލަވަތައް ހިމެނޭ އަމިއްލަ ރާގުގެ އަލްބަމް "މިތުރު" މެލޭޝިއާގައި ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 1
"ކޮލްޑްޕްލޭ"ގެ ޓުއާއެއް އިންޑިއާ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ކޮލްޑްޕްލޭ" ގެ ޓުއާއެއް އިންޑިއާ އަށް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 5
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަށް ދާނީ ހަބޭސް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާ ގްރޫޕަކަށް މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
"ސްޕައިސް ގާލްސް" ރިޔުނިއަންކަށް، ވިކްޓޯރިއާ ކޮބާ؟

މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އަންހެން ބޭންޑް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ "ސްޕައިސް ގާލްސް" މިހާރު އަންނަނީ ބޭންޑްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާ އެކު ރިޔުނިއެއްއެއް ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 2
ޝަލަބީ މާދަމާ ރޭ މެލޭޝިއާގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" އިން ވިދާލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް މެެލޭޝިއާގައި މާދަމާ ރޭ ޝޯއެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 4
ޖަރުމަނުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބޮން ގޮއްވާލައިފި

މިއުނިކް (ޖުލައި 25) - ޖަރުމަނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް އަންސްބެކުގެ ހާމަތަނެއްގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލުގައި ބޮން ގޮއްވާލީ ސީރިއާ އިން އެތެރެވުމަށް ފަހު ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 1
ލިއަމް ޕޭން ވެސް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ދޫކޮށްލީބާ؟

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން އަދި މަޝްހޫރު ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަންގެ މިސްރާބާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ ބޭންޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް މެމްބަރު ކަމަށްވާ ޒޭން މާލިކް ބޭންޑް ދޫކޮށް ދިއުމަކީ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ލިބުނު ކަމެކެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016
ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުބާރަކް ބޭގަމް މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިއެއްކަމަށްވާ މުބާރަކް ބޭގަމް، 80، މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަލިވެ އުޅުމަށްފަހު އިއްޔެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފައިވެ އެވެ.