02 ޖޫން

June 02, 2017
ދަ ވީކެންޑްގެ ބޮޑު އެހީއެއް ޔުގެންޑާގެ ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒާ މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކެނެޑާގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ދަ ވީކެންޑް، ޔުގެންޑާގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
ލަވައެއް ހިޓެއް: ރިއްޓެގެ "އެންމެން"

ކުރު ތައާރަފަކުން ފަށަނީ ނަމަ، "ރިއްޓެގެ އެންމެންނަކީ" ވެސް ހުނަރުވެރިންނެވެ. ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ބޮޑުބެރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ފިލްމީ ތަރިންނާއި ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ވެސް...

June 01, 2017
ހަބޭސްގެ މަދަހަތައް ސައުންޑް ކުލައުޑަށް

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑުން ގެނެސް ދިން މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީ "ޒަމާން" ގެ ލަވަތައް ސައުންޑް ކުލައުޑުން އަޑު އަހާލެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: އީމާންގެ މޮހޮރު

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި "ދެތިކި ޕީ" ގެ އިމޯޖީ މިއުޒިކާ ގުޅުވައިގެން އެއަށް ވުރެ މަޖާ "އިހްސާސަކަށް" ބަދަލުކޮށްލަދިން އާޓިސްޓަކީ ޔަގީނަށް ވެސް މިއީ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 30 އަހަރުވެފައިވާ އީމާން ތައުފީގުގެ މިއުޒިކީ ކުޅަދާނަކަމާ އެއްވަރުގެ މަގުބޫލުކަމެއް އާންމުންގެ މެދުގައި އޭނާ އަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ކުރީގެ ބޭންޑް ވަން ނައިޓް ސްޓޭންޑާ...

24 މެއި

May 24, 2017 25
ސިފައިންގެ އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔަކަށް ރާޒިގު

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޕްރައިވެޓް އަަބްދުއްރާޒިގު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 10
ހަބޭސްގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީއެއް

ހަތް މަދަހަ ހިމެނޭ "ޒަމާން" މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީ އާންމުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ.

May 20, 2017 1
މަރުވި ކްރިސް ކޯނެލްގެ އާ ލަވަތަކެއް ނެރެފި

އެމެރިކާގެ ރޮކް ބޭންޑް ސައުންޑްގާޑެންގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކްރިސް ކޯނެލްގެ ކުއްލި މަރާއާ އެކު އެތައް ބަޔަކު ޝޮކެއްގައި ތިއްބައި، ކުރިން އަޑު އިވިފައި ނުވާ އޭނާގެ އާ ލަވަތަކެއް ހުކުރު...

18 މެއި

May 18, 2017
ކެޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމަކީ "ވިޓްނެސް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމް "ވިޓްނެސް" އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017
ބެޓް އެވޯޑްސްގެ ކުރީގައި ބިޔޯންސޭ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ބްލެކް އެންޓަޓެއިންމެންޓް އެވޯޑްސް ނުވަތަ ބެޓް އެވޯޑްސްގެ ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ، ނޮމިނޭޝަންގެ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މިހާރު...

May 16, 2017 18
މީރާ އާއި ފާލިހްގެ ކައިވެނީގެ މަންޒަރުތައް ލަވަޔަކުން

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުﷲ ފާލިހު މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން...

15 މެއި

May 15, 2017 18
ޝަލަބީ އާއި މުއައްޒިންގެ އާ ލަވަ ކިހިނެއް؟

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުން މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި މުއައްޒިން ވަކިވަކިން ނެރުނު ދެ ވީޑިއޯ ލަވަޔާ އެކު މިއުޒިކީ ދާއިރާގައި އެ ފަންނާނުންގެ އަޑު އިތުރަށް ގަދަކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 11
މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓުއާއަކަށް އުނޫޝާ ތައްޔާރުވަނީ

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖް މަރިޔަމް އުނޫޝާ (ކިޑީ) މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 14, 2017 1
"ދަމާގާޑިޔާ" ފަންނާނުންނާ އެކު ކުރިއަށް

ދަމާ ގާޑިޔާ އާއި ދިވެހި މިިއުޒިކާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ގުޅުމަކީ ދިވެހި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހި އާޓިސްޓުން އެއަށް އަރުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭތީ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 40
ބޮބް، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓީވީއެމުން ގެނެސް ދިން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް، ތަސްނީމް އަހުމަދު (ބޮބް) މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

May 13, 2017
"އެމެރިކަން އައިޑޮލް" އޭބީސީ އަށް

ފްރެމެންޓަލް މީޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ 15 ސީޒަން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު، ފޮކްސް އިން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، މި ޝޯ ބަދަލުތަކެއްގެ...

May 13, 2017 1
ޝަކީރާގެ އާ އަލްބަމް މި މަހުގެ 26 ގައި ނެރެނީ

ކޮލަބްބިއާ އަށް އުފަން މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ އޭނާގެ އާ އަލްބަމް "އެލް ޑޮރާޑޯ" މި މަހުގެ 26 ގައި ނެރެން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 19
ދެ ވަނަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއަކަށް ވާނީ ކާކު؟

މާދަމާ ރެޔަކީ މި ފަހަރުގެ އައިޑޮލްގެ ބޮޑު ރެ އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ވަނަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކުރާނެ ލަވަ ކިޔުންތެރިއަކު އެނގޭނެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 10
މުއައްޒިންގެ "ލޭކޮކާ" އައިޑޮލްގެ ފިނާލޭގައި ދައްކާލަނީ

މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ރޮކްސްޓާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި މުހައްމަދު މުއައްޒިންގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ...

May 11, 2017
ކަލްވިން ހެރިސްގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަލްވިން ހެރިސްގެ އާ އަލްބަމް، މަޝްހޫރު އެހެން ބައެއް ފަންނާނުންނާ އެކު އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 11
ޝަލަބީގެ "އާދޭސް" ވަރަށް މަޑުމައިތިރި

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް ވާނީ އާންމުކޮށް އޭނާ ކިޔާފައި ހުރި ކަހަލަ މަޑުމައިތިރި ލޯބީގެ ލަޔަކަށް ކަމަށް އޮތީ ބެލެވިފަ އެވެ. "އާދޭސް" އަކީ ހަމަ އިހުސާސްގެ...

May 10, 2017
"މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ގެ ހަނދާންތައް އާކުރަނީ

ރިލީޒް ކުރިތާ މި އަހަރަށް 20 އަހަރު ފުރޭ އިރު ވެސް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ކެމެރަންގެ ފިލްމް "ޓައިޓޭނިކް" ގެ މަތިން އަދިވެސް ގިބަ ބަޔަކު ހަނދާނެއް ނުނެތެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
ޝަލަބީގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކީ "އާދޭސް"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯގައި އާންމުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 25
ޝަލަބީގެ "ބޭނުމީ އިޝްގާ" ވަރަށް ހިތްގައިމު

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން އެހުންތެރިންގެ އެ އަޑެއްގެ ޖާދޫގައި ޖެއްސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ލަވައެއް ނީވޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ހިތްގައިމު ލަވަޔަކުން އެހުންތެރިންގެ ހިތް އުފާކޮށްދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ޖެނެޓް ޖެކްސަން އެންމެ ފަހުން ޓުއާއަކަށް ނުކުންނަނީ

ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެންޏަށް ދާދި ފަހުން ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަން ޓުއާއަކަށް ނިކުންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 24
ބޮޑުބެގެ އަޑު ހަބޭސް ފިއުޝަނާ އެކު ދެން މާ ގަދަވާނެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ވަނަ ސީޒަރުން މި ފަހަރު ފެނުނު ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ގަޔާވި އެކަކީ އިބްރާހީމް ވަހީދު އުސްމާން (ބޮޑުބެ) އެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާގެ މަޖާ ހަރަކާތްތައް ޝޯގެ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 5
ޑީޓިއުންގެ ލަވައަކުން އެސްޓީއޯގެ މަސައްކަތް ދައްކާލަނީ

އެސްޓީއޯ ގެ އެނިވާސަރީ އަށް ހާއްސަކޮށް ޑީޓިއުން ބޭންޑުން ތައްޔާރުކުރި ވީޑިޔޯ ލަވަ ރޭ ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 16
އައިޑޮލްގެ ފިނާލޭ އަށް ހަމޫދު، ބޮބް އަދި ބަރޯ

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯ އަށް ދާ ގަދަ ތިން ބައިވެރިން ރޭ ކަށަވަރުވެ، އަންނަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ޝޯ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 1
ހެރީ ސްޓައިލްސް ވޯލްޑް ޓުއާއަކަށް ނުކުންނަނީ

ހެރީގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި ނެރޭނެ. އަދި އޭނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމް "ޑަންކާކް" އަންނަ ޖުލައި 21 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ.

April 29, 2017 20
އައިޑޮލް އިން މިރޭ ކަޓާނީ ކޮން ބައެއް؟

މިރޭ ދެ ބައިވެރިއަކު މުބާރާތުން ކަޓައި، ގަދަ ތިނެއް ކަށަވަރުވެގެން ދާނެ.

April 29, 2017 2
މެޑޯނާގެ ހަޔާތުގެ ފިލްމު ޔުނިވާސަލް އިން ހަދާތީ ރަތަށް

އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާސްއިން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން...