30 ޖޫން

June 30, 2020 4
ވީގޫރް މުސްލިމުން ދޭތެރެ ދުރުކުރަން މަޖްބޫރު ކުރަނީ

ބެއިޖިން (ޖޫން 30) - ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާންގައި ދިރިއުޅޭ ވީގޫރް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ވީގޫރް މުސްލިމުން ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަށް ޗައިނާ އިން މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާ ރިސާޗަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 5
ރާފިއާ: ބުރުގާ އެޅި، ޔޫކޭގެ ފުރަތަމަ ފަނޑިޔާރު

މިއީ ރާފިއާ އަރުޝަދެވެ. އޭނާ އަށް މިހާރު ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގައި އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި، ބުރުގާ އެޅި ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަށް ވުމުންނެވެ. މިއީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު، ބުރުގާ އެޅި މުސްލިމު އަންހެނަކަށް ލިބުން ވަރަށް ނާދިރު ފުރުސަތެކެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 8
މުސްލިމުންނަށް ތަފާތު ރޯދަ މަހެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ މުސްލިމުން ކުރިމަތިލީ އިރު އަޅުކަމުގެ އާދަތަކަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުންގެ 1.8 ބިލިއަން އާބާދީ ވަނީ ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފަ...

April 24, 2020 45
ރާއްޖޭގައި ނަމޫނާ ދެއްކި ނޭޕާލް ޒުވާނާ އިސްލާމްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި އޭނާ ހޯދީ ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުން ލިބުނު އާމްދަނީން ބައެއް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ގައުމު ނޭޕާލްގެ ނިކަމެތި ކުދިންނަށް ހޭދަކުރަމުން އަންނާތީ...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
"ލޮކްޑައުން ހާލަތުގައި ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރާނީ ގޭގައި"

މައްކާ (އެޕްރީލް 20) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުންކޮށް ނުވަތަ ކާފިއު ހިންގާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުން ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރަން ޖެހޭނީ ގޭގައި ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ހިމެނޭ ކައުންސިލް އޮފް ސީނިއާ ސްކޯލާސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 7
ލަންކާގައި މަރުވާ މީހުން އެންދުން މަޖްބޫރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 13) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މަރުވާ މީހުން އެންދުން ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރުން މަޖްބޫރުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 4
ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންގެ އަޅުކަމަށް ވެސް ބަދަލު

ވޫހާން (މާޗް 6) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ އެކަކު އެނަކަކު ބައްދަލުވާއިރު އަތާއި އަތް ޖޯޑްކޮށް ސަލާމް ނުކުރުމަށް ވެސް ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެކިއެކި އިހްތިފާލްތައް ނުބޭއްވުމަށް ވެސް ދަނީ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 9
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރުކުރަނީ ތުނބުޅި ބަހައްޓާތީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމާއި ބުރުގާ އެޅުމާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަނުމަކީ ޗައިނާގެ ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ޖަލު"ތަކަށް ފޮނުވާ ސަބަބުތައް ކަމަށް ލީކުވި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 5
މައްސަލަ ބޮޑު ގާނޫނު ދިފާއުކުރަން ބީޖޭޕީ ނުކުންނަނީ

މުސްލިމް ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާ ހަމައެކަނި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ...

December 25, 2019 7
ފަރުހާނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ރަށްވެހިކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދާ އިރު، އެ މައްސަލާގައި ބޮލީވުޑްގެ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 18
މޯދީ ވިދާޅުވަނީ ވަކި ދީނަކަށް އަމާޒުނުކުރާ ކަމަށް!

އަވަށްޓެރި ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުކަން ދޭ ބިލް ދިފާއުކުރައްވާ، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 22
އިންޑިއާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑުވަނީ

އިންޑިއާއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުކަން ލިބޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އިއްޔެ ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 6
އިންޑިއާގެ މުޒާހަރާތަކުގައި އިތުރު ތިން މަރު

މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާގައި، އިތުރު ތިން މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 11
މޯދީއަށް ހާސްކަމެއް ނެތް! ގޯސްކުރެއްވީ އިދިކޮޅު!

އިންޑިއާގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް އެކި ހިސާބުތަކުގައި މުޒާހަރާކޮށް، ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ އިރު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހުންނެވީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ގޮތްދޫކުރައްވާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް، މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
ދިއްލީ ފުލުހުން ބަޑި ޖެހި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

މުސްލިމް ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެދި ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އާންމުންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ބަޑި ޖެހިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު ނިއު ދިއްލީގެ ފުލުހުންނަށް އާ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 14
ނިއު ދިއްލީގައި ވެސް ހަމަނުޖެހުން

އެހެން ގައުމުތަކުން އެތެރެވާ މީހުން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތަކަށް ވެވޭ ބިލަކީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތެއް ކަމަށް ބުނެ، އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގައި، ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީ ވެސް ހަމަނުޖެހުންތަކާ އިއްޔެ ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 10
ޗައިނާ އިން ބަންދުކުރި މުސްލިމުން "ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ"

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 10) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގުގެ ޝިންޖިއާން ސަރަހައްދުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރި ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ގްރެޖުއޭޓްވުމުން" ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފައި މާފަށް އެދެފި

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުން ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގާއިރު އެއްވެސް ބަޔަކު އެ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ، އެ ގައުމުގެ ސޯޝަލް އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި އެމެރިކާ އަންހެން ކުއްޖަކު ޕޯސްޓްކުރި ވީޑިއޯތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް އޭނާ އަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 3
ކޭމްޕްތަކުގައި ޗައިނާއިން މުސްލިމުންގެ ސިކުނޑި ދޮވެލަނީ

ޝިންޖިއާން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޗައިނާގެ ހައި ސެކިއުރިޓީ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މުސްލިމުންގެ ސިކުނޑިތައް ދޮވެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ލީކްވެފައިވާ ލިޔުންތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 5
ވޯޓުލާން ދިޔަ މުސްލިމުންތަކެއް ތިބި ބަހަކަށް ހަމަލާދީފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޓައުނެއްގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މުސްލިމުންތަކެއް ތިބި ބަހަކަށް ބަޑިހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހަމަލާދީފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 3
ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް ބިރު އެބައޮތް: ޝަހީދު

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 27) - ސްރީ ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް އޮތް ބިރުތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދީފި ނަމަ އެ ގައުމުން މުސްލިމުން ހިޖުރަކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއާ އޮން ފްރީޑަމް އޮފް ރިލިޖަން ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 2
އެތައްހާސް ރެފިއުޖީން ގަތުލްއާއްމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮގަސްޓް 25) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ރަކީން ސްޓޭޓުން ނެރެލައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ފޮނުވާލި އަނިޔާވެރި ހަނދާންތައް އާ ކުރުމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ "ގަތުލްއާއްމުގެ ދުވަސް" ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮކްސް ބާޒާރުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.