27 ޖޫން

June 27, 2017 1
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް

މުސްލިމް ހަ ގައުމަކުން އެމެރިކާ އަށް މީހުން ދިއުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި ދެ ވަނަ އަމުރުގެ ބައެއް ބައިތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަށް ނިންމީ މުޅި މައްސަލަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބަލާ ހުކުމަކާ ހަމައަށް ދެވެންދެންނެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 13
ލަންޑަން އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ބަތަލުންނަކީ މުސްލިމުން

ލަންޑަން (ޖޫން 15) - ލަންޑަނުގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރުގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ރޯދަ މަހު ހާރު ކެއުމަށާއި އަޅުކަމަށް ހޭލާ އުޅުނު މުސްލިމުންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
ތޫފާން މޯރާގައި މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ޑާކާ (މެއި 30) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެރި ތޫފާން މޯރާގެ ސަބަބުން މިއަންމާ އިން ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 30, 2017 8
ބައެއް މުސްލިމުން 23 ގަޑިއިރު ރޯދަ އަށް

ޖިއްދާ (މެއި 30) - ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 22 ޕަސެންޓް ނުވަތަ 1.6 ބިލިއަން މީހުން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދާ އިރު ބައެއް މުސްލިމުން މުޅި ދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް...

28 މެއި

May 28, 2017 7
ހަމަލާ ހުއްޓުވަން އުޅެނިކޮށް މަރާލި މީހަކީ ބަތަލެއް

އޮރެގަން (މެއި 28) - ރޭލެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާން މުސްލިމް ދެ އަންހެނަކާ ދިމާކުރި މީހަކު ހުއްޓުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ސްޓޭޓުން މަރާލި އެކަކު ކަމަށްވާ ޓެލީސިން މީރްދީން ނަމަކައި-މީޗް އަކީ ބަތަލެއް ކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 9
ބަހުގެ ހަމަލާ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ދެ މީހުން މަރާލައިފި

އޮރެގަން (މެއި 27) - މުސްލިމް ދެ އަންހެނަކާ ދިމާކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރި ދެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖަހާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ސްޓޭޓުގެ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 25
ޝަހީދުގެ ކަންބޮޑުވުން އެމެރިކާގެ ސަމާލުކަމަށް

އެމެރިކާ އަށް ދާ މުސްލިމުންނާ މެދު އެ ގައުމު ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 2
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

ޔަންގޫން (މެއި 24) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ކަމުގެ ސާފު ހެކި ހުރި ނަމަވެސް މިއަންމާ ސިފައިން އެކަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ބައްދަލުވުމަށް މުސްލިމް ލީޑަރުންނަށް ދައުވަތު

ރިޔާޒް (މެއި 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ދައުވަތު ދެއްވި މުސްލިމް ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ޖޯޑުންގެ އަބްދުﷲ ރަސްގެފާނާއި އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް އަބްދުލް އަޒީޒް ބޫތަފްލިކާ އަދި ނައިޖަރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އިސޫފޫ ހިމެނޭ ކަމަށް ސައުދީގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 6
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ލަންކާ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 2) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންގެ 32 މީހަކު ސްރީ ލަންކާ ކަނޑުގެ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 1
ގެރި ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު ދެ މުސްލިމަކު މަރާލައިފި

އާސާމް (މެއި 1) - ކަތިލުމަށްޓަކައި ގެރި ވަގަށް ނަގަށް އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ އާސާމް ސްޓޭޓުގައި ބަޔަކު މީހުން ހަމަލާދީ ދެ މުސްލިމަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
މުސްލިމް ކުދިންނަށް ކޮމެންޓް ކުރި މޭޔަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 26) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގެ ޓައުނެއްގެ ސްކޫލްތަކުގައި މުސްލިމް ކުދިން މާގިނަ ކަމަށް ބުނެ ނަސްލީ ގޮތުން މުސްލިމުންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ކޮމެންޓް ކުރި މޭޔަރަކު 2،000 ޔޫރޯ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 6
މިއަންމާގެ މުސްލިމުން ނައްތާލަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން

ޔަންގޫން (އެޕްރީލް 6) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 4
ގެރި ގެންގުޅުނު މުސްލިމަކު މަރާލި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާޖަސްތާން (އެޕްރީލް 5) - ވެހިކަލްތަކަކަށް ގެރިތަކެއް އަރުވައިގެން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ މުސްލިމަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލަ އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ރާޖަސްތާން ސްޓޭޓުގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 8
ޝިންޖަންގުގައި ތުނބުޅި ދިގުކުރުމާއި މޫނުބުރުގާ މަނާ

ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގިނަ ޝިންޖަންގުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 3
އަޔޯދިޔާ މިސްކިތުގެ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރަން އެދެފި

އިންޑިއާގެ އަޔޯދިޔާގެ ޒަމާންވީ މިސްކިތް ހުންނަ، އެ ގައުމުގެ އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާއި ހިންދޫން ވެސް އެ މީހުންގެ ދީނީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރު އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުވައިފި

މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު، އެމެރިކާގެ ފަނޑިޔާރަކު އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ހަވާއީ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 15
ހޮލެންޑުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

އެމްސްޓެޑަމް (މާޗް 6) - ހޮލެންޑުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށް ގުރުއާން ކިޔެވުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން މުސްލިމުންނާ އެކުގައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ހޮލެންޑުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްސްޓެޑަމްގެ ބޮޑު މިސްކިތަށް އިއްޔެ ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާގައި ނެރެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 23) - ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މި ހަފުތާގައި ނެރުއްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާ އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމެއްގެ ފެޝަން ޝޯއެއް

ނިއު ޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ ފޯލް ވިންޓާ ފެޝަން ވީކް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޑިޒައިނަރުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.