15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 11
ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ފެން ކުންފުންޏަށް

ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 2
ބައެއް ގެތަކުން މިރޭ ފާހާނާ ބޭނުން ނުކުރަން އެދިއްޖެ

މުނިޔާ މަގާއި މަޖީދީ މަގާ ދޭތެރޭ، ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުމުގައި ހުރި ގެތަކުން މިރޭ 12:00ން 2:00އާ ދޭތެރޭ ފާހާނާ އާއި ސިންކު ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އެދިއްޖެ އެވެ.

November 11, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް އަށް އިއްޔެ ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
ފެންކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ބޯފެނާގުޅޭ ކޯސް ނިންމާލައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 މުވައްޒަފަކު "ޑްރިންކިން ވޯޓާ ސިސްޓަމް، އޮޕަރޭޓާސް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް" ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020
ރަސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އއ. ރަސްދޫގައި ގާއިމުކުރަމުން އަންނަ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ނިންމާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 101
ވަކި "ޓީމަކަށް" ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެން: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް އުޅުއްވާ ކުންފުނިތަކުގެ މަތީ ބައެއް މަގާމުތަކުން އެއްބަަޔަކު ފެންނަނީ އުސޫލުން ބޭރުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީގެން ނޫން ކަމަށް އޭނާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 3
ތާޒާ ފެން އޯޑަރު ކުރަން މިހާރު 1619

ތާޒާ ފެން އޯޑަރު ކުރުމަށް ޝޯޓު ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 1619 އައިލެންޑް ބެވެރެޖެސް މޯލްޑިވްސް (އައިބީއެމް) އިން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 2
ޕެވީލިއަން ހުސްކުރުން ފަސްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓް

ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ ޕެވީލިއަން ހުސްކުރުން ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 6
ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ 7000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 15
މާލޭގައި ފެން ރައްކާކުރާނެ އިތުރު ދެ ތާނގީ ބަހައްޓަނީ

"ވޯޓާ ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭން" ގެ ދަށުން ފެން ރައްކާކުރުމަށް މާލޭގައި އިތުރު ދެ ތާނގީ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 5
ފްލެޓްތައް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އަޅާ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 26 އަށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 4
ފެންބިލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކުރިއަށްގެންދާ "އެއްހާސް، އެއްހާސް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 30
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ޕީވީސީ ހޮޅި ބާޒާރަށް ނެރެނީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ގުޅިފަޅުގައި ހިންގާ ހޮޅި ފެކްޓަރީން އުފައްދާ ހޮޅި ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 03, 2020 71
13.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕެވީލިއަން ވީރާނާވަނީ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 13.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ރަސްފަންނުގައި ހެދި ޕެވީލިއަންގެ ބޭނުމެއް ނުހިފި، ވީރާނާވާން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 8
ފެން ބިލް ދެއްކުމުން 1،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފެން ބިލް ދެއްކުމުން 1،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 6
ކުރެންދޫ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ

ޅ. ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ 99 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމި، ޓެސްޓު ކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 3
ފެން ބިލުގެ ދަރަނި ފިލުވަން އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް

ފެން ބިލް ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނަށް ދަރަނި ފިލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުޅުވި ފުރުސަތު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު 17 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 12
ފެންފަންޑުން 10 މިލިޔަން ހަރަދުކުރީ އުސޫލެއް ނެތި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން މާލެއިން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑުމުން އުފެއްދި "މާލޭ ވޯޓާ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑް" އަށް 127.52 މިިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު އެ ފަންޑުން ހަރަދުކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑަ ނާޅަައި 10.82 މިލިޔަން ރުފިޔާ...

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ފެން މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ނުފޮނުވޭ ގެތަކުން ރީޑިން ނަގާނެ

މި މަހުގެ ފެން ބިލް ތައްޔާރު ކުރަން ފެން މީޓަރުގެ ރީޑިންގެ ފޮޓޯ ނުފޮނުވޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ގެތަކުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރީޑިން ނަގާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތިން ރަށެެއްގެ ހިދުމަތް އާއްމު ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރާއި ކ. މާފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އާއްމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

May 31, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް މިހާރު ބޭންކް ޓްރާންސްފާ ހެދޭނެ

ޗެކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ބޭންކް ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތައް މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)...

12 މެއި

May 12, 2020 3
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެޕަށް އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޭބީސީތަކުގެ ފެން މީޓަރު ފޮޓޯ އާއި ރީޑިން ފޮނުވޭނެ ހާއްސަ ފީޗާއެއް މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 29
ކަރަންޓާއި ފެން މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވަން އެދެފި

މި މަހުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލް ހަދަން މީޓަރުތަކުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވައިދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ސްޓެލްކޯއިން އެދެފި އެވެ.