27 މާޗް

March 27, 2020 5
ހޮޅުދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުންވީ ވައުދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓާފް ދަނޑު އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ ދަނޑު، ނ. ހޮޅުދޫގައި އަޅައި ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 19
އުދައިގައި ހޮޅުދޫގެ 15 ގެއަކަށް ގެއްލުންލިބިއްޖެ

ނ. ހޮޅުދޫއަށް ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރާ، 15 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 14
އެއްމާބަނޑު ދެބެން: އެއްކޮށް ކިޔަވައި މަތީ ވަނައަށް

ދޮންތަ، މަރިޔަމް ރަޝާ ޒުހުރީ އަދި ކޮއްކޮ ފާތިމަތު ރަހާ ޒުހުރީއަކީ އަބަދުވެސް ކިޔެވުމަށް މޮޅު، އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ވިދާލި އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންނެވެ. އުފަން ރަށް، ނ. ހޮޅުދޫގެ މޭނާ ސްކޫލުން މިިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ވިދާލި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ދެބެން ހިމެނެ އެވެ. އެކުއެކީގައި، އެއް ކްލާހެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދެބެއިން، މިދިއަ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 5
ދުންނާރާ ގޮތަށް ކުނި އަންދާ އިންސިނެރޭޓަރެއް ހޮޅުދޫއަށް

ދުމާއި ވިހަ ގޭސް ނުއުފެދޭ ގޮތަށް ކުނި އަންދާ އިންސިނަރޭޓަރެއް ނ. ހޮޅުދޫގައި ބެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާއި ޖަޕާން އެމްބަސީއާ ދެމެދު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019
އަތޮޅު ލީގު ޓީމް އިވެންޓް ޗެމްޕިއަންކަން ހޮޅުދޫ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގުގެ ޓީމް އިވެންޓުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ. ހޮޅުދޫ ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން ހޯދައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 42
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހޮޅުދު އަށް ހިތްދަތިކަން

އިރުފުށި ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ، ނ. ހޮޅުދޫ ވިނަރެސް، އަހުމަދު އަދީލް 26، އޭނާގެ ރަށަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ލިބުނު ޗުއްޓީ ދުވަހު އާއިލާ އާއި ގާތް އެކުވެރިންގެ ގާތުގައި...

May 27, 2018 41
ސައިކަލާއެކު މޫދަށް ވެއްޓި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރު

ނ. ހޮޅުދޫގައި މިރޭ، ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް މޫދަށް ވެއްޓި ޒުވާން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 20
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ފިކުރު އެމީހުންނަށް ވެސް ނޭނގޭ"

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިހާރު ފެންނަނީ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކި ވައްތަރުގެ މަސް ހިމެނޭ "ކޮކްޓެއިލެއް" ގެ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރު އެބޭފުޅަކަށް ވެސް މިހާރު...

December 24, 2017 17
ނ. ބ، އަދި ހިންނަވަރަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނ. އާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށް އަދި ޅ. ހިންނަވަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 11
ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ނ. ހޮޅުދޫގައި ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯކޮށްލުމުން އަނދައި ހުލިވެ، ކައިރީގައި ހުރި ގެއަކަށް ވެސް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 4
ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހޮޅުދޫގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރާއްޖޭގައި ބޭންކިން ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ނ. ހޮޅުދޫގައި އާ ބްރާންޗެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 4
މާޒިޔާ އިން ހަތަރު ރަށެއްގައި އެކަޑަމީ ފަށަނީ

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި އެކަޑަމީ ގާއިމްކުރަން ނިންމައި، އެ ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތަކާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.