28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 5
މާޅެންދޫން ކެނދިކުޅުދު އަށް ދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނ. މާޅެންދު އިން ފުރައިގެން އެ އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދުއަށް ރޭ ދަންވަރު ދިޔަ ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 9
އަމާޒު ބޯޓު ދަތުރުކުރި ހުރިހާ ރަށެއް ބަންދުކޮށްފި

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ދަތުރުކުރި "އަމާޒު" ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، އެ ބޯޓު ދަތުރުކުރި ހުރިހާ ރަށެއް އެޗްޕީއޭ އިން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 21
ސައިކަލަކުން ވެއްޓި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ސައިކަލަކުން ވެއްޓި ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން އަންހެނަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 4
ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 28
ރައީސް ޔާމީން ނ. އާއި ރ. އަތޮޅަށް

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 31
ކުންނާރު އޮށެއް ކަރުގައި ތާށިވެގެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކެއި ކުންނާރު އޮށެއް ކަރު ތެރޭގައި ތާށިވެގެން އެ ކުއްޖާ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 36
ހަފުތާއެއް ތެރޭ އެއް ދޯންޏެއްގެ ދެ މަސްވެރިއެއްގެ މަރު

ނ. ލަންދޫގެ އެއް ދޯންޏެއްގެ ދެ މަސްވެރިޔަކު، އެއް ހަފުތާ ތެރޭ، ކަނޑުމަތީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 11
"ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުވުން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ"

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދިން ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލައި، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދޮކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ.