14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 5
އަދަބީ އީދު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް މަނަދުއަށް

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑެމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދު 2019" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ އަތޮޅު މަނަދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް މިއަދު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 28
އަމިއްލަ މެމްބަރުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އަމިއްލަ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފި ނަމަ، ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 36
ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް، ފިކުރަށް ޖާގަ ދޭން ކެރޭނެ:ރައީސް

ތަފާތު ހިޔާލުތަކާއި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ޖާގަ ދޭން ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 2
މަނަދޫ ކައިރިން ގެއްލުނު މީހާ ވެސް ފެނިއްޖެ

ނ. މަނަދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ވެސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 37
ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހުރިތަނަކުން ހޯދާނަން: އިބޫ

ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ މައުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހާމަ ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައި އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)...

06 މާޗް

March 06, 2018 46
އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ބާލަން ފުލުހަކު ވަރަށް އުހަށް!

ސިޔާސީ "ނަފްރަތުގައި" ގައުމު ކެކެމުންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް އަމާޒުވެފައިވާ އެއް ބަޔަކީ ފުލުހުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިރަލް ވަނީ ވެސް، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މަންޒަރުތަކެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު އެއްވުމުގެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ؛ އިދިކޮޅު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 5
ސޮނެވާ ޖާނީން ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށް ހަދިޔާ ދީފި

ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސޮނެވާ ޖާނީ ރިސޯޓުން، ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށް މިއަަދު ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 20
ވަކީލަކު ހޯދޭނެކަން ނޭންގުމުން ޑްރަގް ދައުވާއެއް ބާތިލު

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނަށް، ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ކަން ބުނެ ނުދީ އޮތުމުން، މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހަކަށް ކުރި ދައުވާއެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، ހޮސްޕިޓަލަށް

ނ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުން އަންނަ ސޮނެވާ ޖާނީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 17 މީހަކު ކާނާ ވިހަވެގެން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 2
ނައިފަރާއި މަނަދޫގައި ޕްރީ ސްކޫލެއް ގާއިމު ކުރަނީ

ޅ. ނައިފަރާއި ނ. މަނަދޫގައި އިސްލާމީ ތައުލީމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިގްރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަމުގައި ދެ ސްކޫލެއް ހުޅުވަން އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން ގްރޫޕުން ނިންމައިފި އެވެ.