11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 24
"ޔާމީން ބަލި ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ތިބެންވީ ސިފައިން"

މި މަހު 23 ގައި، ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ތިބެންވީ ދިވެހި ސިފައިން ކަމަށް، އިދިކޮޅު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ...

September 11, 2018 18
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނަން: އިބޫ

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 13
ތަހުމީނާ: ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް، ހިތް ޝުކުރުން ފުރިފައި

ތަހުމީނާ ހަސަން އާއި މޫސާ އާދަމްގެ އުފާވެރި ދިިރިއުޅުމަށް ހިޔަނި އެޅުނީ، އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅަށް ބަނޑުބޮޑު އިރު، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ތަހުމީނާގެ އާދަޔާހިލާފު ބައްޔެއް ހުންނަކަން އެނގުމުންނެވެ. ނޭވާލާން އުނދަގޫވާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން އޭރު އެނގުނީ، އޭނާގެ ހިތުން އިތުރު އަޑެއް ކިޔާކަމެވެ. އެކަމަކު މާ ބޮޑު އިތުރު އުނދަގުލެއް...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
މަޝްހޫރު ނަންތަކާ އެކު ވެލިދޫ އީދު ކުޅިވަރު ފޯރި ގަދަ ވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން، މަޝްހޫރު މޫނުތަކަކާ އެކު ނ. ވެލިދޫގައި ކުޅިވަރުތަކާއި މިއުޒިކް ޝޯތަކެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 1
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މާލެ އިންނާއި ނ. ވެލިދޫން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 18
ނަހަލާލަށް ވިހޭ ދަރިއަކު ޖެންޑާއިން ގެންގޮސްފި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނ. ވެލިދޫގައި އަންހެނަކު ނަހަލާލަށް ވިހޭ ދަރިޔަކު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
ބީއެމްއެލް ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ހިދުމަތް ވެލިދޫ އަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނ. ވެލިދޫގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 9
ވެލިދޫ ދަރިވަރުން އެސެމްބްލީގައި ގުރުއާން ހަތިމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކުގައި ހެނދުނުގެ ކިޔެވުން ފެށެނީ އެސެމްބްލީއަކަށް ފަހުގައި ނަމަވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް އެކަން ވެފައި އޮންނަނީ ފޫހި، މުހިއްމު ނޫން ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެހެންވެ، ހެނދުނުގެ މި ވަގުތު ބޭނުންތެރިގޮތުގައި ހިފުމަށް، ނ. ވެލިދޫގައި ހުންނަ ނ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ވަނީ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ހިންގާފަ އެވެ.