31 މާޗް

March 31, 2020 5
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ މާލީ އެހީ

ގައުމު 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުންކޮށް، އިންޑިއާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއުލާންކުރެއްވި ފަންޑް "ޕީއެމް-ކެއާޒް" އަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ފަންނާނުން މާލީ އެހީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 6
ކޮވިޑް:19: ލޮކްޑައުންކުރީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން 21 ދުވަހަށް ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތި ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 8
ކޮވިޑް-19 ރިލީފް ފަންޑަށް ރާއްޖެއިން 2ލައްކަ ޑޮލަރު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް ރާއްޖެ އިން ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު (ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 7
ކޮވިޑް-19: އެއް ދުވަހަށް އިންޑިއާ ބަންދުކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 19) - ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރޭ ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުޅި އިންޑިއާ އެއް ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 104
އާމްދަނީން 446 މިލިޔަން ޑޮލަރު މަދުވެދާނެ:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އަންނަމުންދާ ހީނަރުކަން މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ދެމިގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ ދައުލަތަށް މި އަހަރު ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 135.9 މިލިޔަން ޑޮލަރު (2.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާ) އާއި 446.6 މިލިޔަން ޑޮލަރު (6.9 ބިލިޔަން ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު...

14 މާޗް

March 14, 2020 9
ކޮވިޑް-19: ސާކްގެ ވެރިންގެ ކޮންފަރެންސެއް މާދަމާ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ސަރަހައްދީ ގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ސާކް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސެއް މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު...

04 މާޗް

March 04, 2020 3
މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަންހެނުންނަށް

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދިރަ މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަންހެނުންނަށް ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން އިންޑިއާގައި ފިހާރަ ހަދަނީ

އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބޮޑު މާކެޓެއް އޮންނަ އިންޑިއާގައި އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 10
އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވޭ: ޓްރަމްޕުގެ މެސެޖް

އަހުމަދުއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 25) - ދުނިޔޭގެ އެއްބިތުން އަނެއް ބިތަށް ދިގު ދަތުރެއް ކުރައްވައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން "އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވާ ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަށް އެމެރިކާ...

February 25, 2020 3
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ މޮބައިލް ފާހާނާތަކެއް

އިންޑިއާ އަކީ ތާހިރު ގައުމަކަށް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަޔަކީ ފާހާނާކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ. ހާއްސަކޮށް ރަށްފުށުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހާމަ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 3
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް

ގުޖުރާތު (ފެބްރުއަރީ 24) - ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ވޫހާން ދިޔަ އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރޫންނަށް މޯދީގެ ތައުރީފް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 20) - ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ފެތުރެމުން ދިޔަ ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 68 މީހުންނާއި ހަތް ދިވެހިން...

February 20, 2020
އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އިންޑިއާގައި

މިހާތަނަށް ބިނާކުރި އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޭޑިއަމް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 3
ބީޖޭޕީގެ މައްޗަށް މިފަހަރު ވެސް ކުރި ހޯދީ އޭއޭޕީ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 11) - އިންޑިއާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނިއު ދިއްލީގެ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ގެ މައްޗަށް އަރުވިންދު ކެޖްރިވާލްގެ އާމް އާދުމީ ޕާޓީ (އޭއޭޕީ) ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 19
ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްލަން ބޭނުންވާނީ 10 ދުވަސް: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 30) - ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްލަން އިންޑިއާ އަށް 10 ދުވަސް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 30, 2020
މޯދީ އަށް ފަހު ބެއާ ގްރިލްސްއާ އެކު ރަޖްނީކާންތު

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި އެކި މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ޑިސްކަވަރީ ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ބެއާ ގްރިލްސްގެ ޝޯއެއްގައި އިންޑިއާގެ ސުޕަސްޓާރު ރަޖްނީކާންތު...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
އެކްތާ، ކަރަން އަދި ކަންގަނާ އަށް ޕަދުމާ ޝްރީ

އެކި ދާއިރާތަކުން ގައުމަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތައްކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ ޕަދުމާ ޝްރީ އެވޯޑް މި އަހަރު ފިލްމީ ދާއިރާ އިން މަޝްހޫރު ތިން ފަންނާނަކަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 2
އިންޑިއާއިން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

އިންޑިއާގެ އޯލް އިންޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައެންސަސް (އެއިމްސް) އިން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް އިއްޔެ ހިންގައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 15
މޯދީ ވިދާޅުވި، ތަމްރީނުތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުން ފުރަނީ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ޓްރެއިނިންތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުން އިންޑިއާ އަށް ފުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 2
އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓުގެ މަސައްކަތަށް މޯދީގެ ތައުރީފް

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 30) - އިންޑިއާ ޕާލަމެންޓުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދައުރު ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާފައި ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 7
ފަރުހާނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ރަށްވެހިކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދާ އިރު، އެ މައްސަލާގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފަރްހާން އަޚްތަރު ވާހަކަ ދައްކަނީ ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގި ވާނުވާގައި ހުރެގެން ކަމަށް ބުނެ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހިންދޫންގެ ބަޔަކު ސޯޝަލް...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 18
މޯދީ ވިދާޅުވަނީ ވަކި ދީނަކަށް އަމާޒުނުކުރާ ކަމަށް!

އަވަށްޓެރި ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މުސްލިމުން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ރައްޔިތުކަން ދޭ ބިލް ދިފާއުކުރައްވާ، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 4
އާ ގާނޫނުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ނިއު ދިއްލީ (18 ޑިސެމްބަރު) - އަވަށްޓެރި ތިން ގައުމަކުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަދެފައިވާ މުސްލިމް ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން ދިނުމުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަން، އެންމެ ފަހުން، ނިންމައިފި އެވެ.