19 ޖުލައި

July 19, 2018 5
މޯދީގެ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މާދަމާ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 19) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ބީޖޭޕީ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު މާދަމާ ލޮކް ސަބާގައި ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
މޯދީ ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި ޓެންޓް ވެއްޓި 15 މީހުން ޒަޚަމް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 17) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އާއްމު ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓެންޓް ވެއްޓި 15 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018
މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރަން މީހަކު 800 މޭލަށް ހިނގައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 19) - އިންތިޚާބުގެ ވައުދެއް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ހަނދާން ކޮށްދޭން އިންޑިއާ މީހަކު 1،350 ކިލޯ މީޓަރު (838 މޭލު) އަށް ހިނގައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 2
އޯކިޑް މަލަކަށް މޯދީގެ ނަން ދީފި

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ނަން، ސިންގަޕޫރްގައި ހައްދާ އޯކިޑް މަލަކަށް ދީފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018
ސުމިރުތީ ބްރޯޑްކާސްޓިން މިނިސްޓަރުކަމުން ވަކިކޮށްފި

މިހާރު ފްރާންސްގައި ކުރިއަށްދާ 71 ވަނަ ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން (އައިއެންޑްބީ) މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ސްމިރްތީ އިރާނީ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް އިއްޔެ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018
ނުތާހިރު އަވަށްތަކަށް ހިލޭ ހަނޑޫ ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފި

ހާމަ ތަންތަނަށް ބޮޑުކަމުދާ ނަމަ ހިލޭ ހަނޑޫ ނުދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާގެ ބައެއް އަވަށްތަކަށް ދީފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 7
ވިސްނާ! ނޫސްވެރިކަމުގެ ހައްގުގައި މޯދީ ހުއްޓުވި ފިޔަވަޅު

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ނަގައިގެން އުޅޭ "ފޭކް ނިއުސް"ގެ ބޮޑު ރާޅު ބަހަނާއަކަށް ހަދައިގެން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ފިއްތަން ސަރުކާރުތަކުން ފޫގަޅަން ފަށައިފި އެވެ. ފިލިޕީންސާއި މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުން ހަރުކަށި ގާނޫނުތައް ތައާރަފްކުރަން އަމާޒު ހިފައިފައިވާ އިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީ އިންޑިއާ އިން ވެސް އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް މި...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 4
މޯދީ ޗަައިނާ އަށް ވަަޑައިގެން ޝީއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 23) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޗިންޕިންއާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރު: ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއެއް

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި އުޅޭ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މި އަންހެން ކުއްޖާއަކީ އާދަޔާހިލާފު މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 3
ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ފިލްމްގައި ސަތަރޭ

ކުރިން އަޑު އަރާފައި އޮތް ގޮތުން އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމްގައި މޯދީގެ ރޯލް ކުޅޭނީ އެކްޓަރު ޕަރޭޝް ރާވަލް އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 3
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ، ވަކި ދީނަކާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 1) - ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ ވަކި ދީނަކާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޓްރޫޑޯއާ މޯދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 23) - ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިއު ދިއްލީގައި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް މޯދީ ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ރާމުﷲ (ފެބްރުއަރީ 10) - ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތާއީދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 68
ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 2
އެކްސިޑެންޓަކުން މޯދީ އަނބިކަނބަލުން ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 7) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަޝޮދަބެން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓަކުން މިއަދު ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 17
އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 42
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސިޓީއެއް މޯދީ އަށް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ރައްދުކޮށްދޭން އެދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 4
ގުދުސްއާ މެދު މޯދީގެ ނިންމުމަށް ނަތަންޔާހޫ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 15) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިނުގަތުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިންމެވުމަކީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ކަމެއް ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 10
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.