13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 3
ކިންގްސް ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ގައުމީ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް 74-69 އިން ބަލިކޮށް ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން 13 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއް ވަނަ ކިންގްސް އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއް ވަނަ ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 2
ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް ހޯދައިފި

ފަހު މެޗުގައި ވާދަވެރި ރެޑްލައިން ކްލަބުގެ 74-70 ޕޮއިންޓުން ކުރި ހޯދައި 11 ވަނަ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީރެކްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ބައުސް އިން ރެޑް ލައިން ބަލިކޮށްފި

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގައި ރޭ ދަ ބައުސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ގަދަފަދަ ރެޑް ލައިން ކްލަބުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016
ގައުމީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރެޑް ލައިން ކްލަބަށް

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރެޑް ލައިން ކްލަބް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.