21 ޖުލައި

July 21, 2019 4
ބާސްކެޓްބޯޅަ: ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ރިޔޫނިއަން ކުރިހޯދައިފި

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް އަތުން މިއަދު 106-42 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 37
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ނަބީހާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އުއްމީދީ އެއް އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައި ގައުމީ ޓީމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 10
މިއީ ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓަށް އާ ފެށުމެއް: ކޯޗު

ދާދި ފަހުން ނިމުނު ފީބާ އޭޝިއާ ކަޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޕްރީ ކޮލިފައިންގެ ގޮތުގައި ކުޅޭ ސާބާ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި މިއީ ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓަށް އާ ފެށުމެއް ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު އެމެރިކާގެ ޖޯން ކޮފިނޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 7
ސާބާ ކަޕުގައި ރާއްޖޭން ނޭޕާލް ބަލިކޮށްފި

ފީބާ އޭޝިއާ ކަޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޕްރީ ކޮލިފައިންގެ ގޮތުގައި ކުޅޭ ސާބާ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން 63-60 ޕޮއިންޓުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 10
ގަދަ ދޭއްގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލިއްޖެ

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން މިރޭ ބަންގްލަދޭޝް އަތުން 86-52 ޕޮއިންޓުން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ގަދަ ދެ ޓީމުގެ ތެރޭ ހިމެނުނުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 5
ކުޅުން ރަނގަޅު، ފޯކަސް ގެއްލުވާނުލުން މުހިއްމު: ޒިލާ

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ މެޗުގައި ވެސް ދެއްކި ކުޅުން ރަނގަޅުކަމަށާއި ފޯކަސް...

May 21, 2017 2
ނޭޕާލް އަތުން ހަނި ތަފާތަކުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން މިރޭ ނޭޕާލް އަތުން ހަނިގޮތަކަށް 59-61 އިން ބަލިވެ އުނދަގޫތަކަކާ...

15 މެއި

May 15, 2017 2
ސުޕުންގެ 18 އަހަރުވީ އުއްމީދު: ލަންކާ ބަލިކުރުން!

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމަށް އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު 1999 ވަނަ އަހަރު ސުޕުން ވިމާލް ދިވެހިރާއްޖެ އައީ ވަރަށް ބޮޑު އަޒުމެއްގަ އެވެ؛ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީންކޮށް އޭނާގެ އުފަން ގައުމު ކަމަށްވާ ލަންކާ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 1
ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ޒިލާލް، ކޯޗަކީ ސުޕުން

މާލޭގައި މި ހަފުތާގައި ފަށާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް މުހައްމަދު ޒިލާލް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ސްރީ ލަންކާގެ ސުޕުން ވިމާލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 1
ސާބާ ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ދެ ވަނަ ރާއްޖެ ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީބާ އިން ބާއްވާ އޭޝިއާ ޗެލެންޖަށް ކޮލިފައިވާން ކުޅުނު ސާބާ ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފަހު މެޗުން މިއަދު ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް ރާއްޖެ ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016
ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ބާސްކެޓް ޓީމަށް ކާމިޔާބު ފެށުމެއް

ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީބާ އިން ބާއްވާ އޭޝިއާ ޗެލެންޖުގެ ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަންގްލަދޭޝް އަތުން މިއަދު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ކުޅެ ބަންގްލަދޭޝް އަތުން 68-50 ޕޮޮއިންޓުން މޮޅުވިއިރު މިއީ ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ހޯދި...