24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 1
އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަ ސަރަހައްދަށް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް އަރާ މީހުންނާއި އަރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، އެ ފަރުބަދަ ހުރި ނޭޕާލަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނަސް، އެ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ގުޅިފައި ވަނީ ވެސް...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ސާކްގެ އާޓް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާ އެކު ބާއްވާ "ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕް އެންޑް ޕެއިންޓިން އެގްބިޒިޝަން" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019
ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވެ 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (ޖުލައި 14) - ނޭޕާލަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ، ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ސާކް ފެސްޓިވަލް: ރާއްޖޭން "ގޮށްރާޅު" އާއި "ސޯލް"

އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމު ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 1
އެވަރެސްޓުގައި މީހުން މަރުވީ ތޮއްޖެހިގެން ނޫން: ނޭޕާލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ ކަމަށް ވާ މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ ކޮޅަށް އަރަން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މި މަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވީ ހަމައެކަނި ތޮއްޖެހިގެން ނޫން ކަމަށް ނޭޕާލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ނޭޕާލުގެ އެއާޕޯޓަށް ބޯޓެއް ވެއްޓި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (އެޕްރީލް 15) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއާޕޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭޕާލުގެ އިރުން އޮންނަ ލުކްލާ އެއާޕޯޓަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 2
ނޭޕާލުގައި ޕަބްޖީ ކުޅުން މަނާކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (އެޕްރީލް 13) - މަޝްހޫރު އޮންލައިން ގޭމް "ޕަބްޖީ" ކުޅުން ނޭޕާލުގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019
ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި ނޭޕާލްގެ މިނިސްޓަރަކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (ފެބްރުއަރީ 27) - ނޭޕާލުގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ރަބިންދުރަ އަދިކަރީ މިއަދު އަވަހާރަވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 12
ނޭޕާލަށް ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް ޖަޒުބާތުގައި ޖެހުމުން

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 29) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއާލައިނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް އާބިދު ސުލްތާން ވަރަށް ބޮޑަށް "ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިފައި އިނުމުން" ކަމަށް އެ ހާދިސާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ނޭޕާލުގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ރޮބޮޓް ވެއިޓަރުން

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ކުރިއެރުމާއި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު އިންސާނުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދެއަތް އުރާލައިގެން ތިބޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ވެސް ހިނގައި ދާނެ ކަމުގެ ނިޝާންތައް މިހާރު އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 46
ހާލުގައި އުޅޭ ޒާރާއަށް ލިޓަސްގެ ހަދިޔާ

ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށް، ކުއްޖަކު ލިބުނު ފަހުން ވަރިކުރުމުން ދަރިފުޅާ އެކު ހާލުގައި އުޅެމުން އަންނަ ނޭޕާލުގެ ޒާރާ އަށް ސައިކަލެއް ދޭން ލިޓަސް މޯލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 23
ދަންޖެހިގެން މަރުވި ނޭޕާލް އަންހެނެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ނޭޕާލްގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވި ގޮތާ މެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދިގެން ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 2
"ނޭޕާލް އެއާޕޯޓަށް ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް ހާސްވުމުން"

ކަތުމަންޑޫ (އޮގަސްޓް 28) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއާލައިނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓް އާބިދު ސުލްތާން މާބޮޑު ހާސްވެފައި އިނުމުން ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 1
މައުންޓް އެވަރެސްޓް ވެސް ކުނިގޮނޑަކަށް

ދުނިޔޭގެ އުސް ފަރުބަދައިގެ ގޮތުގައި މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކުން ނުނިމެ އެވެ. އަދި އެ ފަރުބަދައިގެ ކުންނާ ހަމައަށް ވާސިލުވާން މީސްމީހުން ކުރާ އާދަޔާހިލާފު މަސައްކަތުގެ ވާހަކަތައް ކިތަންމެ ޝައުގުވެރިޔަސް، މި ވެސް ހަމަ ނުދައްކައި ދޫކޮށްލާ ވަރުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 22
މުއައްސަސާތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާތީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޑުޖެހުމެއް އަންނަ ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ޒަޚަމްވި ޑޮކްޓަރަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ނޭޕާލުގެ ކަތަމަންޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި ދިވެހި ޑޮކްޓަރަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅުހެދި ނޭޕާލުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުވަކިކޮށްފި

ކަތުމަންޑޫ (މާޗް 15) - މަގާމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ އުމުރު ފަހަނަޅައި ދިއުމުން ވެސް އިސްތިއުފާ ނުދީ މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނޭޕާލުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ގޯޕާލް...

March 15, 2018 2
ޒަޚަމްވި ބައެއް މީހުން އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް

ކަތުމަންޑޫ (މާޗް 15) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނިކޮށް ވެއްޓުނު ބޯޓުން ޒަޚަމްވި ބައެއް މީހުން އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
ވެއްޓުނު ބޯޓުން ސަލާމަތްވި ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ކަތުމަންޑޫ (މާޗް 14) - ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުން ސަލާމަތްވި 22 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭން ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.