14 ޖޫން

June 14, 2020 3
300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އީޔޫ އިން ގަންނަނީ

ބާލިން (ޖޫން 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ 300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް، ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި އެސްޓްރަޒެނިކާއާ އެކު ޖަރުމަން، ފްރާންސް، އިޓަލީ އަދި ނެދަލޭންޑްސް އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
މާމަދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ޑިލީޓްކުރަން ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި ދަރިންގެ ފޮޓޯތަކެއް ފޭސްބުކާއި ޕިންޓްރެސްޓަށް އަޕްލޯޑްކުރި މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ މަންމަގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ ފޮޓޯތައް ޑިލީޓްކުރަން ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި އެެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
ނެދަލެންޑްސްގެ ޓިއުލިޕް ބަގީޗާތަކުން މެސެޖެއް

ނެދަލެންޑްސް އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ ގައުމުގެ ޓިއުލިޕް ދަނޑުތަކުގެ ޗާލުކަން ބަލައިލަން އެތައް ބަޔަކު ޒިޔާތަޔްކުރާ ގައުމެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މިއޮތް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އެ ފުރުސަތެއް މި އަހަރަކު ނެތެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުން އިންޑިއާގައި

އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުނި ޕީއޭއެލް-ވީގެ ފެކްޓްރީއެއް އިންޑިއާގައި ހަދަން ނިންމައި، މި މަޝްރޫއުގެ އެމްއޯޔޫގައި ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 126
މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް އަޅާނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު އަޅަން ހަވާލުކުރާނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
ކައްކާ ޝޯތަކުން ކުދިންގެ ސިއްހަތަށް ހެޔޮ އަސަރުކުރޭ

ކައްކާ ޝޯތައް ކުދިންނަށް ދެއްކުމުން ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުމަށް ހިތްޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ ކުދިންގެ ސިއްހަތަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
9 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ގްރެޖުއޭޝަން ލަސްވާތީ ގެޔަށް

އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވި އެންމެ ނުވަ އަހަރުގައި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން އުޅޭ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ސަމާލުކަން ލިބުނު ކުއްޖާ ގްރެޖްއޭޓް ނުވެ ޔުނިވަސިޓީ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 3
ނެދަލެންޑްސްގައި އިނގިރޭސި ބަހަށް އެއް ވަނަ

ދެވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތިކޮށް އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކުރަނީ ނެދަލެންޑްސްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ޑިޒްނީ+ ފެށުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް

ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް ޑިޒްނީ+ އަންގާރަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 44
ލޯނު ދޫކޮށްލީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ބުރަ ނާޅުވަން

މި ސަރުކާރުން ބުނާ ނެދަލެންޑްސްގެ އައިއެންޖީ ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގައިގެން ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި މާލީ ބުރައެއް އަޅުވަން ބޭނުން ނުވުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 61
ބޮސްކާލިސް، އިހުތިޔާރުކުރީ ނެދަލެންޑްސްގެ ލޯނެއް ނަގާތީ

ގުޅިފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ބީލަމަށް ނުލައި 53 މިލިއަން ޑޮލަރު (817 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސްއާ ހަވާލުކުރި އެއް ސަބަބަކީ އެ ގައުމުގެ އައިއެންޖީ ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގައިގެން އެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 2
"ހޮލެންޑް" ކިޔުން ހުއްޓާލައި ގައުމު ރިބްރޭންޑްކުރަނީ

ޓިއުލިޕްގެ މަލުގެ ބަގީޗާތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ހޮލެންޑުން އެ ނަން ބޭނުންކުރުން ރަސްމީކޮށް ހުއްޓާލައި ގައުމު ރިބްރޭންޑްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
އެމްސްޓެޑަމުން ސާފު ހަކަތަ އަށް ހާއްސަވަނީ

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން ނެދަލެންޑްސް އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، އެމްސްޓެޑަމް އިން 2030 އަންނަންވާ އިރަށް، ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 3
ނެދަލެންޑުގެ ޓިއުލިޕް ދަނޑުތަކަށް ނުވަންނަން އެދެފި

ޓިއުލިޕް މަލޭ ބުނެފި ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަނދާނަށް އަންނާނީ ނެދަލެންޑްސް އެވެ. އެ ގައުމަކީ ޓިއުލިޕްގެ އެކި ކުލަކުލައިގެ މާތަކުގެ ބޮޑެތި ދަނޑުތަކުން ޖަރީވެފައި އޮންނަ ގައުމެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ނެދަލެންޑްގެ ނޯތު ސީ ކޯސްޓެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 4
ފީނަން ގޮސް ހާލުދެރަވި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު ހާލުދެރަވެގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ދޮންނަމެޝިނެއްގެ ތެރޭ ލައްކައިން ޔޫރޯ!

މަނީ ލޯންޑްރިންއޭ ބުންޏަސް އެއީ ފައިސާ ދޮންނަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ ހަމަ "މަނީ ލޯންޑްރިން" އަށް ވެދާނެ އެވެ. ވަގަށް ނެގި އެތައް ލައްކަ ޔޫރޯއެއް ފެނުނީ ދޮންނަމެޝިނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 1
އުމުރުން 20 އަހަރު ހަގުވާން ކޯޓަށް

އެމެލް ރެޓެލްބޭންޑް އަކީ "ކާސް 2" ގެ ޑަޗް ވާޝަންގައި ލަޑިމިއާ ޓްރަންކޯވްގެ ކެރެކްޓާ އަށް އަޑު އަޅައިދިން މީހާ އެވެ. ނެދެލެންޑްސްގެ މި މީހާގެ ވާހަކަ މި ދުވަސްކޮޅު މީޑިއާތަކުގައި މާ ގަދައަށް ދެކެވެނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭނާ އާ ކެރެކްޓާއަކަށް އަޑު އަޅައި ދީގެނެއް ނޫނެވެ. "ޒުވާން ކަމަށް" ދައުވާ ކުރާތީ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 8
ރަސޫލާ އަށް ކާޓޫން ކުރަހަން ބާއްވަން އުޅުނު މުބާރާތް ކެންސަލް

އެމްސްޓެޑަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ކީރިތި ރަސޫލާ އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ބާއްވަން އުޅުނު ކާޓޫން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް ނެދަލޭންޑްސްގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ގީޓް ވިލްޑާސް އެންމެ ފަހުން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ނެދަލެންޑްސްއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން އެދި ޕާކިސްތާން މީހުން މަގުތަކަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 30) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ނެދަލެންޑްސް އިން ކާޓޫން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވާފައިވާތީ އެ ގައުމާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް އެދި ގޮވާލުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުތަކަށް މިއަދު ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 1
ޖަރުމަނަށާއި ނެދަލޭންޑްސް އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި

ބާލިން (ޖެނުއަރީ 19) - އުތުރު ޔޫރަޕަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ޖަރުމަނާއި ނެދަލޭންޑްސް އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި އަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.