06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 5
ނިއުގެ އެކަޑަމީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސީނިއާ ޓީމުގެ ފިޓްނަސް ކޯޗު އަދި ޔުއެފާ ބީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ޔަކީމް ވެލިންހޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ކްލަބުގެ އެކަޑަމީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 17
މި ކުޅުންތެރިންނަށް ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތެއް ނެތް؟!

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މި އަހަރު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗަށް ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް އެކުލަވާލި 29 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ވަނީ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. އެކަމަކު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނެގި ސްކޮޑުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ނަންތަކެއް ވަނީ އުނިވެފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރު ތަފާތު ދެއްކި ބައެއް...

13 މާޗް

March 13, 2017 9
އެންމެ ހައިރާންވީ އިމްރާނުގެ ހުނަރު ފެނިފައި: ކޯޗު

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ހަވާލުވާން ރާއްޖެ އައިސް އެންމެ ހައިރާންކުރުވަނިވި ކަމަކަށް ފެނުނީ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭސް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 6
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ނިއު ކުރިއަށް

އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 6
ޔޫވީއާ މެދު ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންކަން ގިނަ: ނިއު

ފުރަތަމަ މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިވި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފެނުނު ކަމަށާއި އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ވަރަށް އުނދަގޫ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ޓަވަރޭސް ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 23
ގަލާޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ނިއު އިން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށްފި

ސްޕެއިން ފޯވާޑް އެޑްރިއަން ގަލާޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ، އާ ސީޒަނަށް އެންމެ ވަރުގަދައަށް ތައްޔާރުވި އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުވަފެނީ ފެށުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 4
ނިއުއާ އެކު ކާމިޔާބީ ތަކުރާރު ކުރަން ބޭނުން: ސެންޓޭ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގައި ހުރެ ހޯދި ކާމިޔާބީތައް މި އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު ތަކުރާރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބުނެފި އެެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 13
ސުޒޭނަށް ޗެލެންޖެއް، ޓަވަރެސް މެޗަށް ކެތްމަދުވެފައި

ވިކްޓަރީ މި ވަގުތު އޮތީ ވަރުގަދަ މެޗުތަކާ ކުރިމަތިލެވޭ ވަރަށް ތައްޔާރުވެފައި ނޫން ކަމަށާއި މާދަމާރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް މާލޭ ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗު ދެކެނީ ޗެލެންޖެއް ގޮތުގައި...

March 02, 2017 8
ކްލަބްތަކަށް ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފަސޭހައެއް

ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރާއި އެފްއޭއެމުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭތީ ކްލަބްތަކުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އަދި މީގެ ސަބަބުން...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 4
ނިއު އާއި ރެޑިން އިން ތާރީހީ ގުޅުމެއް ގާއިމްކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އިންގްލެންޑުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ރެޑިން އެފްސީން ތާރީހީ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

February 23, 2017 10
ނިއުގެ ދައުވަތަކަށް އިންގެލެންޑުގެ ރެޑިން ރާއްޖެ އަންނަނީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ދައުވަތަކަށް އިންގްލެންޑުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ރެޑިން އެފްސީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 4
ނިއު އަށް ގެނައި ޗެލްސީ ޑިފެންޑަރު ދޫކޮށްލައިފި

މި ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ގެނައި ޗެލްސީގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކޮށްފައިވާ ގާނާގެ ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލް ޕަޕޯ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 11
މެޗުތަކެއް ކުޅެން ނިއު އިން އުތުރަށް ދަތުރެއް ކުރަނީ

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހއ. ކެލާ އަދި ހދ. މުރައިދޫއަށް ދަތުރެއްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 4
ނިއުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެހީވާން ފިއްޓޭ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްްސް ކްލަބުގެ ފިޒިއޯއެއްގެ ގޮތުގައި، ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ފަޔާޒް (ފިއްޓޭ) އެ ކްލަބާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
ނިއުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަނެއްކާ ވެސް އިމްރާނަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެ ޓީމުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކެޕްޓަން އިމްރާން މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 12
ނިއު އާއި މާޒިޔާ: ވާދަވެރިކަން ދެ ގުނަ ބޮޑުވާނެ

އާ ސީޒަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވީ މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު އެންމެ ވާދަވެރިކޮށް ފެނުނު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާ އިންނެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް މި އަހަރު ފެންނާނެ އެއް ތަފާތަކީ ބިދޭސީ ކޯޗުންނެވެ. މާޒިޔާގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކާ އެކު ނުކުންނައިރު، ނިއު ވެސް ރަސްމީ އާދައިގެ މަތިން ނުކުންނާނީ ބިދޭސީ ކޯޗަކާ އެކު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 2
ކެންސަ ސޮސައިޓީ އަށް އެހީވާން ނިއު، އީގަލްސް މެޗެއް

ކެންސަ ސޮސައިޓީ އަށް އެހީވާން، ނިއު ރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 5
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް ބަލަކް އެނބުރި އަންނަނީ؟

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ އެކު ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނެވުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ވަހީދު (ބަލަކް) އެނބުރި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް އަންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 9
ބޮޑު ޕްލޭނަކާ އެކު ނިއު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރަނީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބް ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެ ކްލަބްގެ ހަރަކާތްތައް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރުމަަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 8
އަހަންނަކީ ޓޫރިސްޓެއް ނޫން، ބޭނުންވަނީ ކާމިޔާބީ

ރާއްޖެ އައީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދޭން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރެސް ބުނެފި އެވެ.

January 16, 2017 9
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދަގަނޑޭ ނިއުއާ ނުގުޅޭނެ

މި ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)، އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި ވަގުތު އެ ޓީމާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޒިޔާދު މިއަދު...

January 16, 2017 2
މަހިބަދޫގެ ކެޕްޓަން މިދުހަތު ނިއު އަށް

މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަން މިދުހަތު ފަހުމީ (ބިޗަޑް) އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 7
ނިއުގެ ޕްރެކްޓިސް މާދަމާ ހަވީރު ފަށަނީ

އާ ސީޒަނަށް އެންމެ ފޯރީގައި ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްްސް ކްލަބުގެ ޕްރެކްޓިސް މާދަމާ ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.